Dẫn Lễ: Lễ Thánh Phaolô Trở Lại
/ 423 / Dẫn lễ dịp đặc biệt
Lời nguyện tín hữu lễ Truyền Tin 25-3
/ 1009 / Dẫn lễ dịp đặc biệt
Dẫn Lễ Thánh Giuse Bạn Trăm Năm Đức Mẹ 19-3
/ 1055 / Dẫn lễ dịp đặc biệt
Dẫn Lễ Mẹ Thiên Chúa
/ 2111 / Dẫn lễ dịp đặc biệt
Dẫn Lễ Các Thánh Nam Nữ 01.11
/ 2456 / Dẫn lễ dịp đặc biệt
Ngày 19.03  Dẫn lễ Thánh Giuse
/ 2115 / Dẫn lễ dịp đặc biệt
Lời nguyện tín hữu Lễ Truyền Tin 25/03
/ 2808 / Dẫn lễ dịp đặc biệt
Dẫn lễ sáng 02 tết - Kính nhớ ông bà tổ tiên
/ 940 / Dẫn lễ dịp đặc biệt
Dẫn lễ Chúa Nhật 2 Phục Sinh - Kính Lòng Chúa thương xót
/ 4177 / Dẫn lễ dịp đặc biệt
Dẫn lễ thánh Phanxicô Xaviê ngày 03.12
/ 10924 / Dẫn lễ dịp đặc biệt
Dẫn lễ Mẹ Mân Côi ngày 07.10
/ 9772 / Dẫn lễ dịp đặc biệt
Dẫn lễ Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu ngày 01.10
/ 7257 / Dẫn lễ dịp đặc biệt
Dẫn lễ sinh nhật Đức Mẹ ngày 08.09
/ 1799 / Dẫn lễ dịp đặc biệt
Dẫn lễ sinh nhật Đức Mẹ 08.09.2018
/ 2125 / Dẫn lễ dịp đặc biệt
Dẫn lễ sinh nhật Đức Mẹ ngày 08.09
/ 5667 / Dẫn lễ dịp đặc biệt
Dẫn lễ mừng kính Thánh Mônica 27.08
/ 10770 / Dẫn lễ dịp đặc biệt