Dẫn Lễ Thánh Gioan Bị Trảm Quyết
/ 453 / Dẫn lễ dịp đặc biệt
Dẫn Lễ: Lễ Thánh Phaolô Trở Lại
/ 683 / Dẫn lễ dịp đặc biệt
Lời nguyện tín hữu lễ Truyền Tin 25-3
/ 1228 / Dẫn lễ dịp đặc biệt
Dẫn Lễ Thánh Giuse Bạn Trăm Năm Đức Mẹ 19-3
/ 1890 / Dẫn lễ dịp đặc biệt
Dẫn Lễ Mẹ Thiên Chúa
/ 2857 / Dẫn lễ dịp đặc biệt
Dẫn Lễ Các Thánh Nam Nữ 01.11
/ 2675 / Dẫn lễ dịp đặc biệt
Ngày 19.03  Dẫn lễ Thánh Giuse
/ 2991 / Dẫn lễ dịp đặc biệt
Lời nguyện tín hữu Lễ Truyền Tin 25/03
/ 3173 / Dẫn lễ dịp đặc biệt
Dẫn lễ sáng 02 tết - Kính nhớ ông bà tổ tiên
/ 1997 / Dẫn lễ dịp đặc biệt
Dẫn lễ Chúa Nhật 2 Phục Sinh - Kính Lòng Chúa thương xót
/ 5241 / Dẫn lễ dịp đặc biệt
Dẫn lễ thánh Phanxicô Xaviê ngày 03.12
/ 11201 / Dẫn lễ dịp đặc biệt
Dẫn lễ Mẹ Mân Côi ngày 07.10
/ 10000 / Dẫn lễ dịp đặc biệt
Dẫn lễ Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu ngày 01.10
/ 7437 / Dẫn lễ dịp đặc biệt
Dẫn lễ sinh nhật Đức Mẹ ngày 08.09
/ 1880 / Dẫn lễ dịp đặc biệt
Dẫn lễ sinh nhật Đức Mẹ 08.09.2018
/ 2254 / Dẫn lễ dịp đặc biệt
Dẫn lễ sinh nhật Đức Mẹ ngày 08.09
/ 5834 / Dẫn lễ dịp đặc biệt