Hiệp sống Tin mừng: Chúa nhật 5 Phục sinh năm B
/ 533 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật
5 Phút Lời Chúa - Chúa Nhật Tuần V PS
/ 69 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật
Hiệp sống Tin mừng: Chúa nhật 4 Phục sinh năm B
/ 289 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật
5 Phút Lời Chúa - Chúa Nhật Tuần IV PS
/ 51 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật
Hiệp sống tin mừng: Chúa nhật 3 Phục sinh - năm B
/ 769 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật
5 Phút Lời Chúa - Chúa Nhật Tuần III PS
/ 105 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật
Hiệp sống tin mừng: Chúa nhật 2 Phục sinh
/ 353 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật
Chúa Nhật II PS Năm B - Kính Lòng Thương Xót Chúa
/ 143 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật
5 Phút Lời Chúa - Chúa Nhật Tuần II PS
/ 110 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật
Chúa Nhật Phục Sinh Năm B - Tin Vui Phục Sinh
/ 166 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật
5 Phút Lời Chúa - Chúa Nhật Chúa Phục Sinh
/ 197 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật
Hiệp sống Tin mừng: Chúa nhật Phục sinh
/ 410 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật
Hiệp sống Tin mừng: Chúa nhật Lễ Lá năm B
/ 555 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật
Chúa Nhật Lễ Lá Năm B - Vào Cuộc Thương Khó Với Chúa
/ 195 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật
Suy niệm Tin Mừng CN Lễ Lá Năm B (Mc 11, 1 - 10) - Lm. Minh Anh
/ 186 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật
5 Phút Lời Chúa - Chúa Nhật Lễ Lá Năm B
/ 169 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật
Hiệp sống Tin mừng: Chúa nhật 5 mùa Chay năm B
/ 511 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật
Suy niệm Tin Mừng CN 5 Mùa Chay - Năm B (Ga 12, 20 - 33) - Lm. Minh Anh
/ 156 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật
5 Phút Lời Chúa - Chúa Nhật Tuần V MC
/ 155 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật
Chúa Nhật V Mùa Chay B
/ 204 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật