Chúa Nhật III MV A - Chứng Nhân Tuyệt Vời
/ 73 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Chúa Nhật III MV A - Chứng Nhân Tuyệt Vời

Chúa nhật III Mùa Vọng A CHỨNG NHÂN TUYỆT VỜI Mt 11,2-11 “Tôi nói thật với anh em: trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gio-an Tẩy Giả. Tuy nhiên, kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời còn cao trọng hơn ông.” (Mt

Hiệp sống Tin mừng: Chúa nhật 3 mùa Vọng năm A
/ 32 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Hiệp sống Tin mừng: Chúa nhật 3 mùa Vọng năm A Hot

Is 35,1-6a.10 ; Gc 5,7-10 ; Mt 11,2-11 CHU TOÀN SỨ VỤ LÀM TIỀN SỨ CHO ĐỨC KI-TÔI. HỌC LỜI CHÚA 1. TIN MỪNG: Mt 11,2-11 (2) Ông Gio-an lúc ấy đang ngồi tù, nghe biết những việc Đức Ki-tô làm, liền sai môn đệ đến hỏi Người

Suy niệm Tin Mừng CN 3 Mùa Vọng - Năm A (Mt 11, 1-11)
/ 36 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật
5 Phút Lời Chúa - Chúa Nhật II MV
/ 152 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

5 Phút Lời Chúa - Chúa Nhật II MV

04/12/22 CHÚA NHẬT TUẦN 2 MV – A  Mt 3,1-12 VỊ TIÊN TRI KHÔNG CẢ NỂ  

Suy niệm Tin Mừng CN 2 Mùa Vọng - Năm A (Mt 3, 1-12)
/ 119 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật
Hiệp sống Tin mừng: Chúa nhật 2 mùa Vọng năm A
/ 132 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Hiệp sống Tin mừng: Chúa nhật 2 mùa Vọng năm A Hot

Br 5,1-9 ; Pl 1,4-6.8-11 ; Mt 3,1-12 HỒI TÂM SÁM HỐI ĐỂ DỌN ĐƯỜNG ĐÓN CHÚA ĐẾN I. HỌC LỜI CHÚA 1. TIN MỪNG: Mt 3,1-12 (1) Hồi ấy, ông Gio-an Tẩy Giả đến rao giảng trong hoang địa miền Giu-đê rằng: (2) “Anh em hãy sám hối,

Chúa Nhật II MV - Dọn Đường Chúa Đến
/ 256 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Chúa Nhật II MV - Dọn Đường Chúa Đến

Chúa nhật II Mùa Vọng A Mt 3,1-12 DỌN ĐƯỜNG CHÚA ĐẾN Hồi ấy, ông Gio-an Tẩy Giả đến rao giảng trong hoang địa miền Giu-đê rằng: “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần.” (Mt 3,1-2) Lời Chúa của Chúa Nhật II Mùa vọng hôm nay nổi bật hình

5 Phút Lời Chúa - Chúa Nhật I MV A
/ 105 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

5 Phút Lời Chúa - Chúa Nhật I MV A

27/11/22 CHÚA NHẬT TUẦN 1 MV – A  Mt 24,37-44 CANH THỨC ĐỂ SẴN SÀNG  

Hiệp sống Tin mừng: Chúa nhật 1 mùa Vọng năm A
/ 132 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Hiệp sống Tin mừng: Chúa nhật 1 mùa Vọng năm A Hot

CHÚA NHẬT 1 MÙA VỌNG A  Is 2,1-5 ; Rm 13,11-14 ; Mt 24,37-44 TỈNH THỨC ĐỂ SẴN SÀNG ĐÓN CHÚA ĐẾN I. HỌC LỜI CHÚA 1. TIN MỪNG: Mt 24,37-44 (37) Quả thế, thời ông Nô-e thế nào, thì cuộc quang lâm của Con Người cũng sẽ như

Suy niệm Tin Mừng CN 1 Mùa Vọng - Năm A (Mt 24, 37- 44) - Video
/ 107 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật
Chúa Nhật I Mùa Vọng Năm A - Sẵn Sàng Tỉnh Thức
/ 190 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Chúa Nhật I Mùa Vọng Năm A - Sẵn Sàng Tỉnh Thức

CHÚA NHẬT 1 MÙA VỌNG SẴN SÀNG TỈNH THỨC Mt 24,37-44 “Anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến.” (Mt 24,44) Khởi đầu năm Phụng vụ với Chúa nhật I Mùa Vọng hôm nay, chúng ta được mời gọi chuẩn bị sẵn sàng thế

Hiệp sống Tin Mừng: Chúa nhật 34 TN C - Lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ
/ 258 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Hiệp sống Tin Mừng: Chúa nhật 34 TN C - Lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ Hot

2 Sm 5,1-3; Cl 1,12-20; Lc 23,35-43 ĐỨC GIÊ-SU THIÊN SAI VUA VŨ TRỤ I. HỌC LỜI CHÚA 1. TIN MỪNG: Lc 23,35-43 (35) Dân chúng đứng nhìn, còn các thủ lãnh thì buông lời chế nhạo: “Hắn đã cứu người khác, thì cứu lấy mình đi,

5 Phút Lời Chúa - Chúa Nhật Chúa Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ C
/ 99 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

5 Phút Lời Chúa - Chúa Nhật Chúa Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ C

20/11/22 CHÚA NHẬT TUẦN 34 TN – C CHÚA KI-TÔ, VUA VŨ TRỤ Lc 23,35-43 CÓ TRỜI MỚI

Chúa Nhật XXXIV TN C - Vua Tình Yêu
/ 248 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Chúa Nhật XXXIV TN C - Vua Tình Yêu

Chúa Nhật XXXIV TN C - Chúa Kitô Vua Vũ Trụ Lc 23,35-43 Vua Tình Yêu Rồi anh ta thưa với Đức Giê-su: “Ông Giê-su ơi, khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi!” Và Người nói với anh ta: “Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên

Hiệp sống Tin mừng: Lễ các Thánh Tử đạo Việt Nam
/ 107 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Hiệp sống Tin mừng: Lễ các Thánh Tử đạo Việt Nam Hot

LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM (CN 33 TN B) Mt 10,26-33 DŨNG CẢM LÀM CHỨNG CHO CHÚA 1. LỜI CHÚA: Chúa phán: “Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời. Còn ai

5 Phút Lời Chúa - Chúa Nhật XXXIII TN C
/ 94 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

5 Phút Lời Chúa - Chúa Nhật XXXIII TN C

13/11/22 CHÚA NHẬT TUẦN 33 TN – C Kính trọng thể Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Lc 9,23-26

Chúa Nhật XXXIII TN C - Minh Chứng Tình Yêu
/ 227 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Chúa Nhật XXXIII TN C - Minh Chứng Tình Yêu

Chúa Nhật XXXIII TN C Kính Trọng Thể Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Lc 9,23-26 Minh Chứng Tình Yêu “Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy.” (Lc 9,23-26) “Ai muốn cứu mạng

Hiệp sống Tin mừng: Chúa nhật 32 Thường niên năm C
/ 95 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Hiệp sống Tin mừng: Chúa nhật 32 Thường niên năm C Hot

2Mcb 7,1-2.9-14 ; 2Tx 2,16-3,5 ; Lc 20,27-38 TIN VÀO CUỘC SỐNG VĨNH HẰNG ĐỜI SAU I.HỌC LỜI CHÚA 1. TIN MỪNG: Lc 20,27-38 (27) Có mấy người thuộc nhóm Xa-đốc đến gặp Đức Giê-su. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại. (28)

Suy niệm Tin Mừng CN 32 -Thường Niên (Lc 20, 27 - 38) - Năm C
/ 118 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật
5 Phút Lời Chúa - Chúa Nhật XXXII TN C
/ 80 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

5 Phút Lời Chúa - Chúa Nhật XXXII TN C

06/11/22 CHÚA NHẬT TUẦN 32 TN – C  Lc 20,27-38 SỐNG TRONG NƯỚC THIÊN CHÚA   “Con cái đời này cưới vợ lấy lấy chồng, chứ những ai được xét là đáng hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi chết thì không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng.”

Chúa Nhật XXXII TN C - Thiên Chúa Của Kẻ Sống
/ 180 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Chúa Nhật XXXII TN C - Thiên Chúa Của Kẻ Sống

Chúa Nhật XXXII TN C Lc 20,27-38 Thiên Chúa Của Kẻ Sống “Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống, vì đối với Người, tất cả đều đang sống.” (Lc 20, 38) Lời Chúa hôm nay kể cho chúng ta biết về phái Sa đốc đến