Chúa Nhật XV TN C - Mến Chúa Yêu Người
/ 105 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Chúa Nhật XV TN C - Mến Chúa Yêu Người

Chúa Nhật XV TN C Lc 10, 25-37 Mến Chúa Yêu Người “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, và hết trí khôn ngươi, và yêu mến người thân cận như chính mình.” (Lc 10, 27) Qua bài Tin mừng hôm nay,

Suy niệm Tin Mừng CN 15 Thường Niên - Năm C
/ 33 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật
5 Phút Lời Chúa - Chúa Nhật XIV TN C
/ 131 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

5 Phút Lời Chúa - Chúa Nhật XIV TN C

03/07/22 CHÚA NHẬT TUẦN 14 TN – C Lc 10,1-12.17-20 SỨ VỤ CẤP BÁCH   “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Anh em hãy ra đi.” (Lc 10,2-3)   Suy niệm: Đức Giê-su dạy chúng

Hiệp sống Tin mừng: Chúa nhật 14 Thường niên năm C
/ 97 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Hiệp sống Tin mừng: Chúa nhật 14 Thường niên năm C Hot

Is 66,10-14c ; Gl 6,14-18 ; Lc 10,1-12.17 NÊN CHỨNG NHÂN LOAN BÁO TIN MỪNG I. HỌC LỜI CHÚA 1. TIN MỪNG: Lc 10,1-12.17-20 (1) Sau đó, Chúa chỉ định bảy mươi hai người khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào

Suy niệm Tin Mừng CN 14 Thường Niên - Năm C
/ 99 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật
Chúa Nhật XIV TN - Thanh Thoát Lên Đường
/ 192 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Chúa Nhật XIV TN - Thanh Thoát Lên Đường

Chúa Nhật XIV TN C Lc 10,1-12.17-20 (Lc 10,1-9) Thanh Thoát Lên Đường Anh em hãy ra đi. Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói. Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép. Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào bất cứ nhà nào,

Suy niệm Tin Mừng CN 13 Thường Niên - Năm C - Video
/ 97 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật
Hiệp sống Tin mừng: Chúa nhật 13 Thường niên năm C
/ 93 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Hiệp sống Tin mừng: Chúa nhật 13 Thường niên năm C Hot

1 V 19,16b.19-21 ; Gl 5,1.13-18 ; Lc 9,51-62 DỨT KHOÁT THEO CHÚA I. HOC LỜI CHÚA  1. TIN MỪNG: Lc 9,51-62 (51) Khi đã tới ngày Đức Giê-su được rước lên trời, Người nhất quyết đi lên Giê-ru-sa-lem. (52) Người sai mấy sứ giả đi trước. Họ

5 phút Lời Chúa - Chúa Nhật XIII TN
/ 103 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

5 phút Lời Chúa - Chúa Nhật XIII TN

26/06/22 CHÚA NHẬT TUẦN 13 TN – C Lc 9,51-62 CHỌN CHÚA TRÊN HẾT  

Chúa Nhật XIII TN - Từ Bỏ Để Theo Chúa
/ 213 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Chúa Nhật XIII TN - Từ Bỏ Để Theo Chúa

Chúa Nhật XIII TN C TỪ BỎ ĐỂ THEO CHÚA Lc 9,51-62 “Đang khi Thầy trò đi đường thì có kẻ thưa Người rằng: "Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo." Người trả lời: "Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu." (Lc

Chúa nhật XII TN - Năm C – Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô
/ 325 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Chúa nhật XII TN - Năm C – Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô

Chúa nhật XII TN - Năm C – Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô Lc 9, 11-17 BÍ TÍCH TÌNH YÊU “Đức Giê-su cầm lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho môn đệ để các ông dọn ra cho đám đông. Mọi người đều

Hiệp sống Tin mừng: Chúa nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa năm C
/ 124 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Hiệp sống Tin mừng: Chúa nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa năm C Hot

St 14,18-20; 1 Cr 11,23-26; Lc 9,11b-17 CẦN SỰ HIỆP THÔNG HUYNH ĐỆ KHI THAM DỰ TIỆC THÁNH I. HỌC LỜI CHÚA 1.TIN MỪNG: Lc 9,11b-17 (11b) Khi ấy, Đức Giê-su nói với dân chúng về Nước Thiên Chúa và chữa lành những kẻ cần được

Suy niệm Tin Mừng CN Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô - Năm C
/ 163 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật
5 Phút Lời Chúa - Chúa Nhật XII TN C - Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô
/ 136 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

5 Phút Lời Chúa - Chúa Nhật XII TN C - Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô

19/06/22 CHÚA NHẬT TUẦN 12 TN – C  Mình và Máu Thánh Chúa Ki-tô Lc 9,11b-17

Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi - Mầu Nhiệm Một Chúa Ba Ngôi
/ 180 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi - Mầu Nhiệm Một Chúa Ba Ngôi

CHÚA NHẬT LỄ CHÚA BA NGÔI Ga 16,12-15 Mầu Nhiệm Một Chúa Ba Ngôi  “Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn...  Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy. Vì thế, Thầy đã nói:  Người lấy những gì của Thầy mà

Hiệp sống Tin mừng: Chúa nhật Chúa Ba Ngôi năm C
/ 78 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Hiệp sống Tin mừng: Chúa nhật Chúa Ba Ngôi năm C Hot

Cn 8,22-31; Rm 5,1-5; Ga 16,12-15 SỐNG HIỆP THÔNG VÀ CHIA SẺ NOI GƯƠNG CHÚA BA NGÔI I. HỌC LỜI CHÚA 1. TIN MỪNG: Ga 16,12-15 (12) “Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em. Nhưng bây giờ, anh em không có sức chịu nổi. (13) Khi

Suy niệm Tin Mừng CN Lễ Chúa Ba Ngôi - Năm C (Video)
/ 73 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật
5 Phút Lời Chúa - CN XI TN C - Chúa Ba Ngôi
/ 134 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

5 Phút Lời Chúa - CN XI TN C - Chúa Ba Ngôi

12/06/22 CHÚA NHẬT TUẦN 11 TN – C  Chúa Ba Ngôi Ga 16,12-15

Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống năm C - Tặng Phẩm Chúa Thánh Thần
/ 240 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống năm C - Tặng Phẩm Chúa Thánh Thần

Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống-Năm C   Ga 20,19-23 Tặng Phẩm Chúa Thánh Thần "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ." (Ga 20,21) Mừng lễ Chúa

Hiệp sống Tin mừng - Chúa nhật Chúa Thánh Thần hiện xuống
/ 106 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Hiệp sống Tin mừng - Chúa nhật Chúa Thánh Thần hiện xuống Hot

Cv 2,1-11; 1 Cr 12,3b-7.12-13; Ga 20,19-23 THÁNH THẦN TÁC ĐỘNG VÀ SAI ĐI LOAN BÁO TIN MỪNG   I.HỌC LỜI CHÚA 1. TIN MỪNG: Ga 20,19-23 (19) Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ

Suy niệm Tin Mừng CN Chúa Thánh Thần Hiện Xuống - Năm C
/ 112 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật
5 Phút Lời Chúa - Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
/ 135 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

5 Phút Lời Chúa - Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

05/06/22 CHÚA NHẬT CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG  Ga 20,19-23

Hiệp sống Tin mừng - Chúa nhật Chúa Thăng Thiên năm C
/ 121 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Hiệp sống Tin mừng - Chúa nhật Chúa Thăng Thiên năm C Hot

Cv 1,1-11 ; Ep 1,17-23 ; Lc 24,46-53 THI HÀNH SỨ VỤ CHỨNG NHÂN CHO CHÚA HÔM NAY I. HỌC LỜI CHÚA 1.TIN MỪNG: Lc 24,46-53 (46) Khi ấy Đức Giê-su hiện ra với các môn đệ và bảo: “Có lời Kinh thánh chép rằng: Đấng Ki-tô phải