Hiệp sống Tin mừng - Chúa nhật 26 Thường niên năm B
/ 59 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Hiệp sống Tin mừng - Chúa nhật 26 Thường niên năm B Hot

Ds 11,25-29; Gc 5,1-6; Mc 9,38-43.45.47-48 CẦN TRÁNH THÓI BÈ PHÁI CỤC BỘ I. HỌC LỜI CHÚA 1. TIN MỪNG: Mc 9, 38-43.45.47-48 (38) Ông Gio-an nói với Đức Giê-su: “Thưa Thầy, chúng con thấy có người lấy danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn

Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật 26 Thường Niên - Năm B
/ 313 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật 26 Thường Niên - Năm B Hot

Suy niệm: Lm. Giuse Đinh Tất Qúy Giọng đọc:  Sr. M. Anna Ngọc Uyên "Con hãy khôn ngoan đề phòng mọi đau khổ, thảm họa nó xảy đến, con đừng quá thất đảm và xao xuyến quá!  Giả sử gặp lời nói mất lòng làm con tức tối, con hãy tự chế ngự

5 phút với Lời Chúa - Chúa Nhật Tuần 26 TN năm B
/ 46 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

5 phút với Lời Chúa - Chúa Nhật Tuần 26 TN năm B

26/09/21 CHÚA NHẬT TUẦN 26 TN – B Mc 9,38-43.45.47-48  LÁNH XA DỊP TỘI “Nếu tay anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi; thà cụt một tay mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ cả hai tay mà phải sa hoả ngục, vào lửa không hề tắt.” (Mc

Chúa Nhật XXVI TN - Chung Tay Làm Việc Tốt - Sr. Maria Kim Yến
/ 78 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Chúa Nhật XXVI TN - Chung Tay Làm Việc Tốt - Sr. Maria Kim Yến

CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN B (Mc 9, 38-43. 45. 47-48) CHUNG TAY LÀM VIỆC TỐT Ông Gioan nói với Đức Giêsu: “Thưa Thầy, chúng con thấy có người lấy danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản, vì người ấy không theo chúng ta.” (Mc 9, 38) Bài

Hiệp sống Tin mừng - Chúa nhật 25 Thường niên năm B
/ 80 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Hiệp sống Tin mừng - Chúa nhật 25 Thường niên năm B Hot

Kn 2,12.17-20; Gc 3,16-4,3; Mc 9,30-37 MUỐN LÀM NGƯỜI ĐẦU PHẢI HẦU THIÊN HẠ I.  HỌC LỜI CHÚA 1. TIN MỪNG: Mc 9,30-37 (30) Đức Giê-su và các môn đệ ra khỏi đó, đi băng qua miền Ga-li-lê. Nhưng Đức Giê-su không muốn có ai

Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật 25 Thường Niên - năm B
/ 170 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật 25 Thường Niên - năm B Hot

Suy niệm: Lm. Giuse Đinh Tất Qúy Giọng đọc:  Sr. M. Anna Ngọc Uyên "Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người." (Mc 9, 35) Giá trị của một con người không phải do địa vị của người đó, mà là do

5 phút với Lời Chúa - Chúa Nhật Tuần 25 TN năm B
/ 57 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

5 phút với Lời Chúa - Chúa Nhật Tuần 25 TN năm B

19/09/21 CHÚA NHẬT TUẦN 25 TN – B Mc 9,30-37 BÀI HỌC PHỤC VỤ “Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người.” (Mc 9,35) Suy niệm: Dù đã đi theo làm môn đệ Chúa, các ông vẫn mang nặng ý hướng trần

Chúa Nhật XXV TN B - Phục Vụ Người Bé Mọn - Sr. Maria Kim Yến
/ 100 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Chúa Nhật XXV TN B - Phục Vụ Người Bé Mọn - Sr. Maria Kim Yến

CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN B (Mc 9, 30-37) PHỤC VỤ NGƯỜI BÉ MỌN “Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy; và ai tiếp đón Thầy, thì không phải là tiếp đón Thầy, nhưng là tiếp đón Đấng đã sai Thầy.” ( Mc 9, 37) Sau

Hiệp sống Tin mừng - Chúa nhật 24 Thường niên năm B
/ 56 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Hiệp sống Tin mừng - Chúa nhật 24 Thường niên năm B Hot

Is 50,5-9a; Gc 2,14-18; Mc 8,27-35 BỎ MÌNH VÀ VÁC THẬP GIÁ: ĐIỀU KIỆN ĐỂ THEO LÀM MÔN ĐỆ CHÚA I. HỌC LỜI CHÚA 1. TIN MỪNG: Mc 8,27-35 (27) Đức Giê-su và các môn đệ của người đi tới các làng xã vùng Xê-da-rê Phi-líp-phê.

Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật 24 Thường Niên - năm B (Video)
/ 157 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật 24 Thường Niên - năm B (Video) Hot

Suy niệm: Lm. Giuse Đinh Tất Qúy Giọng đọc:  Sr. M. Anna Ngọc Uyên Ngày nay, việc vác Thập Giá như thế không dễ, vì theo Đức Thánh Cha, đang có một thứ "văn hóa" rất phổ biến và làm các bạn trẻ sợ dấn bước vào con đường Chúa đã đi. Đó là

5 phút với Lời Chúa - Chúa Nhật Tuần 24 TN năm B
/ 61 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

5 phút với Lời Chúa - Chúa Nhật Tuần 24 TN năm B

12/09/21 CHÚA NHẬT TUẦN 24 TN – B Mc 8,27-35 “ANH EM BẢO THẦY LÀ AI?” Người lại hỏi các ông: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” (Mc 8,29) Suy niệm: Chúa Giê-su hỏi các môn đệ nhìn nhận Ngài là ai trong bối cảnh họ bị “nhiễu thông tin” từ

Chúa Nhật 24 TN B - Cảm Nghiệm Về Chúa - Sr. M. Kim Yến
/ 121 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Chúa Nhật 24 TN B - Cảm Nghiệm Về Chúa - Sr. M. Kim Yến

CHÚA NHẬT TUẦN 24 THƯỜNG NIÊN B (Mc 8, 27-37) CẢM NGHIỆM VỀ CHÚA Người lại hỏi các ông: "Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai? " Ông Phê-rô trả lời: "Thầy là Đấng Ki-tô." (Mc 8, 29) Sau khi chữa khỏi cho người mù thành Bết-sai-đa, Chúa Giêsu cùng

Hiệp sống Tin mừng - Chúa nhật 23 Thường niên năm B
/ 76 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Hiệp sống Tin mừng - Chúa nhật 23 Thường niên năm B Hot

Is 35,4-7a; Gc 2,1-5; Mc 7,31-37 ÉP-PHA-THA: XIN MỞ TAI MỞ MIỆNG VÀ MỞ LÒNG TRÍ CON I. HỌC LỜI CHÚA 1. TIN MỪNG: Mc 7,31-37 (31) Đức Giê-su lại bỏ vùng Tia, đi qua ngả Xi-đon, đến biển hồ Ga-li-lê vào miền Thập Tỉnh. (32)

5 phút với Lời Chúa - Chúa Nhật Tuần 23 TN năm B
/ 111 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

5 phút với Lời Chúa - Chúa Nhật Tuần 23 TN năm B

05/09/21 CHÚA NHẬT TUẦN 23 TN – B Mc 7,31-37 ĐỪNG ĐỂ TÂM HỒN CÂM ĐIẾC Người ta đem một người vừa điếc vừa ngọng đến với Đức Giê-su, và xin Người đặt tay trên anh… Người ngước mắt lên trời, thở dài và nói: “Ép-pha-ta”, nghĩa là: hãy mở ra. (Mc

Chúa Nhật 23 TN B - Chữa Lành Thiêng Liêng - Sr. Kim Yến
/ 93 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Chúa Nhật 23 TN B - Chữa Lành Thiêng Liêng - Sr. Kim Yến

CHÚA NHẬT 23 THƯỜNG NIÊN B (Mc 7, 31 – 37) CHỮA LÀNH THIÊNG LIÊNG Họ hết sức kinh ngạc, và nói: "Ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả: ông làm cho kẻ điếc nghe được, và kẻ câm nói được." (Mc 7, 37) Chúa Giêsu rời bỏ vùng Tia, đi qua Si-đon, đến

Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật 23 Thường Niên - năm B - Video
/ 111 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật 23 Thường Niên - năm B - Video Hot

Vâng! Hãy nói lên những gì cần phải nói để cuộc sống này được tốt đẹp hơn. Hãy biết nói lên những lời chia sẻ chân thành và những lời cảm thông để làm cho cuộc sống này có được nhiều niềm vui hơn. Xin Chúa chữa bệnh điếc tinh thần của chúng con

Hiệp sống Tin mừng: Chúa nhật 22 Thường niên năm B
/ 80 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Hiệp sống Tin mừng: Chúa nhật 22 Thường niên năm B Hot

Dnl 4,1-2.6-8; Gc 1,17-18.21b-22.37; Mc 7,1-8.14-15.21-23 THẾ NÀO LÀ NGƯỜI ĐẠO ĐỨC THỰC SỰ? I.  HỌC LỜI CHÚA 1. TIN MỪNG: Mc 7,1-8.14-15.21-23 (1) Có những người Pha-ri-sêu và một số kinh sư tụ họp quanh Đức Giê-su.

Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật 22 Thường Niên - năm B - Video
/ 174 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật 22 Thường Niên - năm B - Video Hot

  Facebook: https://www.facebook.com/nuvuonghoabi... Fanpage:  https://www.facebook.com/nuvuonghoabi... Website: https://dongnuvuonghoabinh.org/

5 phút với Lời Chúa - Chúa Nhật Tuần 22 TN năm B
/ 79 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

5 phút với Lời Chúa - Chúa Nhật Tuần 22 TN năm B

29/08/21 CHÚA NHẬT TUẦN 22 TN – B Mc 7,1-8.14-15.21-23 SẠCH TỪ TRONG RA NGOÀI  

Chúa Nhật Tuần 22 TN B - Giữ Luật Vì Lòng Mến - Sr. M. Kim Yến
/ 148 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Chúa Nhật Tuần 22 TN B - Giữ Luật Vì Lòng Mến - Sr. M. Kim Yến

CHÚA NHẬT TUẦN 22 THƯỜNG NIÊN B (Mc 7, 1-8. 14-15. 21-23) Giữ Luật Vì Lòng Mến Đức Giêsu trả lời họ: "Ngôn sứ I-sai-a thật đã nói tiên tri rất đúng về các ông là những kẻ đạo đức giả, khi viết rằng Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng, còn

Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật 21 Thường Niên - năm B (video)
/ 238 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật 21 Thường Niên - năm B (video) Hot

Suy niệm: Lm. Giuse Đinh Tất Qúy Giọng đọc: Dominico Đặng Thế Dũng - Sr. M. Anê Yến Anh Facebook: https://www.facebook.com/nuvuonghoabi... Fanpage:  https://www.facebook.com/nuvuonghoabi... Website: https://dongnuvuonghoabinh.org/ Xin cảm ơn

Hiệp sống Tin mừng - Chúa nhật 21 Thường niên năm B
/ 133 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Hiệp sống Tin mừng - Chúa nhật 21 Thường niên năm B

Gs 24,1-2a.15-17.18b; Ep 5,21-32; Ga 6,54a.60-69 TÍN THÁC VÀO CHÚA LÀ ĐIỀU KIỆN ĐỂ TIN BÍ TÍCH THÁNH THỂ I. HỌC LỜI CHÚA 1. TIN MỪNG: Ga 6,54a.60-69 (54a)  Khi nghe Đức Giê-su tuyên bố: “Ai ăn Thịt và uống Máu Tôi, thì được

5 phút với Lời Chúa - Chúa Nhật Tuần 21 TN năm B
/ 84 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

5 phút với Lời Chúa - Chúa Nhật Tuần 21 TN năm B

22/08/21 CHÚA NHẬT TUẦN 21 TN – B Ga 6,54a.60-69 MẦU NHIỆM VƯỢT QUÁ TRÍ HIỂU