Chúa Nhật V Mùa Chay - Chúa là Sự Sống
/ 215 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Chúa Nhật V Mùa Chay - Chúa là Sự Sống

CHÚA NHẬT V MÙA CHAY – NĂM C Ga 11,1-45 CHÚA LÀ SỰ SỐNG  “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống.” (Ga 11,25) Qua Lời Chúa của Chúa nhật V Mùa Chay hôm nay, Giáo Hội cho chúng ta nghe

5 Phút Lời Chúa - Chúa Nhật IV MC Năm A
/ 107 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

5 Phút Lời Chúa - Chúa Nhật IV MC Năm A

26/03/23 CHÚA NHẬT TUẦN 5 MC – A Ga 11,1-45 HƯỚNG VỀ PHỤC SINH “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết cũng sẽ được sống.” (Ga 11,25) Suy niệm: Đối với con người, một khi lưỡi hái tử thần đã buông xuống,

Hiệp sống Tin mừng: Chúa nhật 5 Mùa chay năm A
/ 91 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Hiệp sống Tin mừng: Chúa nhật 5 Mùa chay năm A Hot

Ed 37,12-14 ; Rm 8.8-11 ; Ga 11,3-45 TRỞ NÊN NGÔN SỨ CỦA SỰ SỐNG VÀ TÌNH THƯƠNG I. HỌC LỜI CHÚA 1. TIN MỪNG: Ga 11,3-45 (1) Có một người bị đau nặng, tên là La-da-rô, quê ở Bê-ta-ni-a, làng của hai chị em cô Mác-ta và Ma-ri-a.

Suy niệm Tin Mừng CN 5 Mùa Chay - Năm A (Ga 11, 1-45)
/ 169 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật
Suy niệm Tin Mừng CN 4 Mùa Chay - Năm A (Ga 9, 1-41)
/ 193 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật
Hiệp sống Tin mừng: Chúa nhật 4 Mùa chay năm A
/ 151 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Hiệp sống Tin mừng: Chúa nhật 4 Mùa chay năm A Hot

1 Sm 16,1b.6-7.10-13a ; Ep 5,8-14 ; Ga 9,1-41 TRỞ NÊN ÁNH SÁNG CHO THẾ GIAN I. HỌC LỜI CHÚA 1. TIN MỪNG: Ga 9,1-41 (1) Đi ngang qua, Đức Giê-su nhìn thấy một người mù từ thuở mới sinh. (2) Các môn đệ hỏi Người: “Thưa Thầy,

5 Phút Lời Chúa - Chúa Nhật IV MC Năm A
/ 151 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

5 Phút Lời Chúa - Chúa Nhật IV MC Năm A

19/03/23 CHÚA NHẬT TUẦN 4 MC – A  Ga 9,1-41 ĐỨC TIN CHÂN THÀNH SỐNG ĐỘNG Đức Giê-su trả lời: “Anh đã thấy Người. Chính Người đang nói với anh đây.” Anh nói: “Thưa Ngài, tôi tin.” Rồi anh sấp mình xuống trước mặt Người. (Ga 9,37-38) Suy

Chúa Nhật IV MC Năm A - Sáng Con Mắt Đức Tin
/ 207 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Chúa Nhật IV MC Năm A - Sáng Con Mắt Đức Tin

CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY NĂM A (Ga 9,1-41) SÁNG CON MẮT ĐỨC TIN Đức Giê-su bảo họ: "Nếu các ông đui mù, thì các ông đã chẳng có tội. Nhưng giờ đây các ông nói rằng: "Chúng tôi thấy", nên tội các ông vẫn còn!" (Ga 9,41) Lời Chúa hôm nay kể cho

5 Phút Lời Chúa - Chúa Nhật III MC Năm A
/ 122 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

5 Phút Lời Chúa - Chúa Nhật III MC Năm A

12/03/23 CHÚA NHẬT TUẦN 3 MC – A  Ga 4,5-42 GẶP GỠ ĐỨC KI-TÔ, BIẾN ĐỔI CUỘC ĐỜI MÌNH “Đấng Mê-si-a chính là tôi, người đang nói với chị đây.” (Ga 4,14) Suy niệm: Chúa Giê-su khéo léo dẫn người phụ nữ Sa-ma-ri đi từ cơn khát tự nhiên

Hiệp sống Tin mừng: Chúa nhật 3 Mùa chay năm A
/ 125 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Hiệp sống Tin mừng: Chúa nhật 3 Mùa chay năm A Hot

Xh 17,3-7 ; Rm 5,1-2.5-8 ; Ga 4,5-42 TRỞ NÊN MẠCH NƯỚC CỨU ĐỘ CHO THA NHÂN     I. HỌC LỜI CHÚA 1. TIN MỪNG: Ga 4,5-42 (5) Vậy Người đến một thành xứ Sa-ma-ri, tên là Xy-kha, gần thửa đất ông Gia-cóp đã cho con là ông

Chúa Nhật III MC Năm A - Nước Hằng Sống
/ 177 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Chúa Nhật III MC Năm A - Nước Hằng Sống

Chúa Nhật III Mùa Chay Năm A  NƯỚC HẰNG SỐNG (Ga 4,5-42) Đức Giê-su trả lời: “Ai uống nước này, sẽ lại khát. Còn ai uống nước tôi cho, sẽ không bao giờ khát nữa. Và nước tôi cho sẽ trở thành nơi người ấy một mạch nước vọt lên, đem lại sự

Suy niệm Tin Mừng CN 3 Mùa Chay - Năm A (Ga 4, 5-42)
/ 111 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật
Hiệp sống Tin mừng: Chúa nhật 2 Mùa chay năm A
/ 151 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Hiệp sống Tin mừng: Chúa nhật 2 Mùa chay năm A Hot

St 12,1-4a; 2 Tm 1,8b-10; Mt 17,1-9 MÙA CHAY BIẾN ĐỔI TÂM HỒN I. HỌC LỜI CHÚA 1. TIN MỪNG: Mt 17,1-9. (1) Sáu ngày sau, Đức Giê-su đem các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an là em ông Gia-cô-bê đi theo mình. Người đưa các ông đi

Suy niệm Tin Mừng CN 2 Mùa Chay - Năm A (Mt 17, 1-9)
/ 147 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật
5 Phút Lời Chúa - Chúa Nhật II MC Năm A
/ 149 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

5 Phút Lời Chúa - Chúa Nhật II MC Năm A

05/03/23 CHÚA NHẬT TUẦN 2 MC – A  Mt 17,1-9 VINH QUANG CỦA CHÚA Rồi Người biến đổi hình dạng trước mặt các ông. Dung nhan Người chói lọi như mặt trời, và y phục Người trở nên trắng tinh như ánh sáng. (Mt 17,2) Suy niệm: Qua sự kiện

Chúa Nhật II MC Năm A - Chiêm Ngắm Vinh Quang Chúa
/ 186 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Chúa Nhật II MC Năm A - Chiêm Ngắm Vinh Quang Chúa

Chúa Nhật II Mùa Chay A Mt 17,1-9 Chiêm Ngắm Vinh Quang Chúa “Có tiếng từ đám mây phán rằng: "Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người. Các ngươi hãy vâng nghe lời Người!”  (Mt 17,5) Chúa nhật thứ II Mùa Chay, thánh sử Matthêu cho

5 phút Lời Chúa - Chúa Nhật I Mùa Chay A
/ 131 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

5 phút Lời Chúa - Chúa Nhật I Mùa Chay A

26/02/23 CHÚA NHẬT TUẦN 1 MC – A  Mt 4,1-11

Chúa Nhật I MC A - Thắng Vượt Cám Dỗ
/ 197 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Chúa Nhật I MC A - Thắng Vượt Cám Dỗ

Chúa Nhật I Mùa Chay C Mt 4,1-11 Thắng Vượt Cám Dỗ  “Bấy giờ tên cám dỗ đến gần Người và nói: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì truyền cho những hòn đá này hoá bánh đi!” Nhưng Người đáp: “Đã có lời chép rằng: Người ta sống không chỉ nhờ cơm

Suy niệm Tin Mừng CN 1 Mùa Chay - Năm A (Mt 4,1-11)
/ 172 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật
Hiệp sống Tin mừng: Chúa nhật 1 Mùa chay năm A
/ 164 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Hiệp sống Tin mừng: Chúa nhật 1 Mùa chay năm A Hot

St 2,7-9;3,1-7; Rm 5,12-19; Mt 4,1-11 PHƯƠNG CÁCH CHIẾN THẮNG MA QUỶ CÁM DỖ     I. HỌC LỜI CHÚA 1. TIN MỪNG: Mt 4,1-11 (1) Bây giờ Đức Giê-su được Thần Khí dẫn vào hoang địa, để chịu quỷ cám dỗ. (2) Người ăn chay

Suy niệm Tin Mừng CN 7 Thường Niên - Năm A (Mt 5, 38 - 48)
/ 182 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật
Hiệp sống Tin mừng: Chúa nhật 7 Thường niên năm A
/ 156 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Hiệp sống Tin mừng: Chúa nhật 7 Thường niên năm A Hot

Lv 19,1-2.17-18; 1 Cr 3,16-23; Mt 5,38-48 YÊU THƯƠNG ĐỂ BIẾN THÙ THÀNH BẠN     I. HỌC LỜI CHÚA 1. TIN MỪNG: Mt 5,38-48. 38 “Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Mắt đền mắt, răng đền răng. 39 Còn Thầy, Thầy bảo anh em: đừng chống cự người

Chúa Nhật VII TN A - Nên Hoàn Thiện
/ 210 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Chúa Nhật VII TN A - Nên Hoàn Thiện

Chúa Nhật VII TN A Mt 5,38-48 Nên Hoàn Thiện “Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời.” (Mt 5,44-45) Dường như Lời Chúa hôm nay vượt quá khả năng