Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật 11 Thường Niên - năm B - Video
/ 61 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật 11 Thường Niên - năm B - Video Hot

Suy niệm: Linh Mục Giuse Đinh Tất Qúy Giọng đọc:  Dominico Đặng Thế Dũng - Sr. Maria Hồng Loan  

Hiệp sống Tin mừng: Chúa nhật 11 Thường niên năm B
/ 34 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Hiệp sống Tin mừng: Chúa nhật 11 Thường niên năm B Hot

Ed 17,22-24; 2 Cr 5,6-10; Mc 4,26-34 SỨC SỐNG CỦA MẦU NHIỆM NƯỚC THIÊN CHÚA I. HỌC LỜI CHÚA 1. TIN MỪNG: Mc 4,26-34  Người nói: "Chuyện Nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vãi hạt giống xuống đất. Đêm hay ngày, người

SN Chúa Nhật Lễ Mình Máu Chúa - Của Ăn Trường Tồn
/ 43 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

SN Chúa Nhật Lễ Mình Máu Chúa - Của Ăn Trường Tồn

CHÚA NHẬT X THƯỜNG NIÊN. CHÚA NHẬT KÍNH MÌNH VÀ MÁU CHÚA KITÔ, lễ trọng Xh 24,3-8; Hr 9,11-15; Mc 14,12-16.22-26. CỦA ĂN TRƯỜNG TỒN      Chúa Giêsu đến trong trần gian này cũng chỉ có một ý nghĩ, cũng chỉ có một mục đích, đó là

Hiệp sống Tin mừng - Lễ Mình Máu Thánh Chúa
/ 40 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Hiệp sống Tin mừng - Lễ Mình Máu Thánh Chúa Hot

Xh 24,3-8 ; Dt 9,11-15 ; Mc 14,12-16.22-26 HIỆP THÔNG VỚI CHÚA ĐỂ CẢM THÔNG VÀ CHIA SẺ VỚI THA NHÂN I. HỌC LỜI CHÚA 1. TIN MỪNG: Mc 14,12-16.22-26 (12) Ngày thứ nhất trong tuần Bánh Không Men, là ngày sát tế chiên Vượt Qua, các môn đệ thưa với

5 phút với Lời Chúa - Lễ Mình Máu Thánh Chúa
/ 163 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

5 phút với Lời Chúa - Lễ Mình Máu Thánh Chúa Hot

06/06/21 CHÚA NHẬT TUẦN 10 TN – B KÍNH MÌNH MÁU THÁNH CHÚA KI-TÔ  Mc 14,12-16.22-26  

Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật Lễ Mình Máu Chúa Kitô - năm B - Video
/ 121 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật Lễ Mình Máu Chúa Kitô - năm B - Video Hot

Chúa Nhật Lễ Mình Máu Chúa Kitô - năm B Suy niệm: Linh Mục Giuse Đinh Tất Qúy Giọng đọc:  Dominico Đặng Thế Dũng - Sr. Maria Hồng Loan  

Hiệp sống Tin mừng: Chúa nhật Chúa Ba Ngôi năm B
/ 29 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Hiệp sống Tin mừng: Chúa nhật Chúa Ba Ngôi năm B Hot

Đnl 4, 32-34.39-40 ; Rm 8, 14-17 ; Mt 28, 16-20 HIỆP THÔNG YÊU THƯƠNG VÀ CHIA SẺ NOI GƯƠNG CHÚA BA NGÔI 1. LỜI CHÚA: Thánh Phao-lô dạy: “Tình yêu thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tuông, không vênh vang, không tự đắc, không làm điều bất

Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật Lễ Ba Ngôi - năm B - Video
/ 150 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật Lễ Ba Ngôi - năm B - Video Hot

Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi - năm B Suy niệm: Linh Mục Giuse Đinh Tất Qúy Giọng đọc:  Dominico Đặng Thế Dũng - Sr. Maria Hồng Loan  

5 phút với Lời Chúa - Chúa Nhật 9 TN - năm B
/ 51 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

5 phút với Lời Chúa - Chúa Nhật 9 TN - năm B Hot

30/05/21 CHÚA NHẬT TUẦN 9 TN – B Chúa Ba Ngôi Mt 28,16-20  

SN Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống - Mở Lòng Đón Thánh Thần
/ 69 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

SN Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống - Mở Lòng Đón Thánh Thần

MỞ LÒNG ĐÓN THÁNH THẦN   Lễ Hiện Xuống chính là ngày lễ 50 của Cựu Ước. Đó là cao điểm kết thúc cho mùa mừng lễ Vượt Qua, ngoài ra đó còn là ngày lễ tạ ơn vì Chúa đã cho mùa màng tốt tươi, cũng như để kỷ hiệm ngày Chúa công bố lề luật qua

Hiệp sống Tin mừng: Chúa nhật Chúa Thánh Thần hiện xuống
/ 49 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Hiệp sống Tin mừng: Chúa nhật Chúa Thánh Thần hiện xuống Hot

Cv 2,1-11; 1 Cr 12,3b-7.12-13; Ga 20,19-23 THÁNH THẦN TÁC ĐỘNG VÀ SAI ĐI LOAN BÁO TIN MỪNG   I.HỌC LỜI CHÚA 1. TIN MỪNG: Ga 20,19-23 (19) Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ

5 phút với Lời Chúa - Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống - năm B
/ 87 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

5 phút với Lời Chúa - Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống - năm B Hot

23/05/21 CHÚA NHẬT – CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG – B Ga 20,19-23  

Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật Lễ ChúaThánh Thần Hiện Xuống - năm B - Video
/ 123 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật Lễ ChúaThánh Thần Hiện Xuống - năm B - Video Hot

Chúa Nhật Lễ ChúaThánh Thần Hiện Xuống - năm B Suy niệm: Linh Mục Giuse Đinh Tất Qúy Giọng đọc:  Dominico Đặng Thế Dũng - Sr. M. Anna Ngọc Uyên

Hiệp sống Tin mừng: Chúa nhật Lễ Chúa Thăng Thiên - năm B
/ 76 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Hiệp sống Tin mừng: Chúa nhật Lễ Chúa Thăng Thiên - năm B Hot

Cv 1, 1-11 ; Ep 1, 17-23 ; Mc 16, 15-20 CON ĐƯỜNG THEO CHÚA LÊN TRỜI HÔM NAY I. HỌC LỜI CHÚA 1. TIN MỪNG: Mc 16, 15-20. (15) Người nói với các ông: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài

5 phút với Lời Chúa - Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên - năm B
/ 90 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

5 phút với Lời Chúa - Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên - năm B Hot

16/05/21 CHÚA NHẬT TUẦN 7 PS – B  Chúa Thăng Thiên   Mc 16,15-20  

Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên - năm B - Video
/ 159 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật
Yêu - Lm. Huệ Minh
/ 53 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Yêu - Lm. Huệ Minh

 CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH Cv 10,25-26.34-35.44-48; 1Ga 4,7-10; Ga 15,9-17 YÊU   Yêu là một từ ngữ được sử dụng nhiều nhất, nhưng lại là một từ ngữ dễ gây hiểu lầm nhất. Vì người ta hiểu từ ngữ này theo những cách khác nhau. Có người hiểu

Hiệp sống Tin mừng: Chúa nhật 6 Phục sinh năm B
/ 142 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Hiệp sống Tin mừng: Chúa nhật 6 Phục sinh năm B Hot

Cv 10, 2-26.34-35.44-48 ; 1 Ga 4, 7-10 ; Ga 15, 9-17 THỰC HÀNH YÊU THƯƠNG CỤ THỂ TRONG CUỘC SỐNG   I.HỌC LỜI CHÚA 1.TIN MỪNG: Ga 15, 9-17 (9) Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, thì Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em

Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật VI Phục Sinh - năm B - Video
/ 254 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật VI Phục Sinh - năm B - Video Hot

CHÚA NHẬT TUẦN 6 PHỤC SINH – NĂM B Ga 15,9-17

5 phút với Lời Chúa - Chúa Nhật VI Phục Sinh - năm B
/ 88 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

5 phút với Lời Chúa - Chúa Nhật VI Phục Sinh - năm B Hot

09/05/21 CHÚA NHẬT TUẦN 6 PS – B Ga 15,9-17   Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy”. (Ga 15,9) Suy niệm: Chúa Giê-su nói những

Hiệp sống Tin mừng: Chúa nhật 5 Phục sinh năm B
/ 132 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Hiệp sống Tin mừng: Chúa nhật 5 Phục sinh năm B Hot

Cv 9, 26-31 ; 1 Ga 3, 18-24 ; Ga 15, 1-8 HIỆP THÔNG VỚI CHÚA - ĐIỀU KIỆN ĐỂ SINH NHIỀU HOA TRÁI   I.HỌC LỜI CHÚA 1.TIN MỪNG: Ga 15, 1-8 (1) Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. (2) Cành nào gắn liền với

5 phút với Lời Chúa - Chúa Nhật V Phục Sinh - năm B
/ 125 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

5 phút với Lời Chúa - Chúa Nhật V Phục Sinh - năm B Hot

02/05/21 CHÚA NHẬT TUẦN 5 PS – B Ga 15,1-8 “Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là: Anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy.” (Ga 15,8) Suy niệm: Cành nho chỉ sinh được nhiều hoa trái nếu gắn liền với cây nho, được cắt tỉa, vun

Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật V Phục Sinh năm B - Video
/ 168 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật V Phục Sinh năm B - Video Hot

CHÚA NHẬT TUẦN 5 PHỤC SINH – NĂM B Ga 15, 1-8