Thơ: Về Với Chúa - Tác giả: Đaminh Thiên Sa
/ 491 / Văn thơ Công giáo
Thơ: Hạt Bụi Hát - Tác giả: Đaminh Thiên Sa
/ 381 / Văn thơ Công giáo
Thơ: Nếu Chúa Muốn - Tác giả: Đaminh Thiên Sa
/ 538 / Văn thơ Công giáo
Thơ: Hãy im đi! - Tác giả: Đaminh Thiên Sa
/ 463 / Văn thơ Công giáo
Văn Hóa Hòa Bình - Tác giả: M. Minh Đức, MRP
/ 666 / Cảm nghiệm - Suy tư
Hạnh Phúc Nơi Đâu - Tác giả: M. Minh Đức, MRP
/ 827 / Cảm nghiệm - Suy tư
Tết này chẳng giống Tết xưa
/ 702 / Góc tâm tình
Thơ: Vọng - Tình Yêu - Tác giả: Suối Ngàn
/ 652 / Văn thơ Công giáo
Thơ: Lặng Vắng - Tác giả: Suối Ngàn
/ 663 / Văn thơ Công giáo