Thơ: Đi Với Chúa - Tác giả: Đaminh Thiên Sa
/ 771 / Văn thơ Công giáo
Vẻ Đẹp Cổ Kính - Tác giả: Nt. M. Minh Đức, MRP
/ 275 / Cảm nghiệm - Suy tư
Thơ: Đi Tìm Chúa - Tác giả: Đaminh Thiên Sa
/ 787 / Văn thơ Công giáo
Thơ: Sóng - Tác giả: Đaminh Thiên Sa
/ 642 / Văn thơ Công giáo
Thơ: Tâm Tình Mùa Dâng Hiến - Tác giả: M.AKT
/ 667 / Văn thơ Công giáo
Cảm Nhận Tuần Tĩnh Tâm “Sa Mạc Trong Đời”
/ 313 / Cảm nghiệm - Suy tư
Thơ: Xin Thầy Ở Lại Với Con - Đaminh Thiên Sa
/ 605 / Văn thơ Công giáo
Thơ: Thầy Sai Con Đi - Tác giả: Đaminh Thiên Sa
/ 597 / Văn thơ Công giáo
Thơ: Ngày Về - Tác giả: Đaminh Thiên Sa
/ 115 / Văn thơ Công giáo
Thơ: Bài ca Tháng Năm - Tác giả: Đaminh Thiên Sa
/ 636 / Văn thơ Công giáo
Thơ: Ôi Tình Yêu - Tác giả: Đaminh Thiên Sa
/ 621 / Văn thơ Công giáo
Thơ: Lời Nhành Nho - Tác giả: Đaminh Thiên Sa
/ 610 / Văn thơ Công giáo
Thơ: Mục Tử - Tác giả: Đaminh Thiên Sa
/ 715 / Văn thơ Công giáo
Thơ: Chiều Cuối Tuần - Tác giả: Hồng Phúc
/ 688 / Văn thơ Công giáo