Say Tình Thập Giá - Tác giả: Bút Chì, MRP
/ 598 / Cảm nghiệm - Suy tư
Thơ: Mẹ Thiên Quốc - Tác giả: Suối Ngàn
/ 545 / Văn thơ Công giáo
Thơ: Giang Sơn Có Mẹ - Tác giả: Suối Ngàn
/ 631 / Văn thơ Công giáo
Thơ: Những Hạt Giống - Tác giả: Suối Ngàn
/ 548 / Văn thơ Công giáo
Món Quà Chúc Mừng Khấn Dòng - Tác giả: Meryt, MRP
/ 1029 / Cảm nghiệm - Suy tư