Thăm Viếng Buôn Làng
/ 621 / Mục vụ buôn làng
Chiếc Gùi của Mẹ
/ 719 / Mục vụ buôn làng
Nẻo đường đến buôn làng
/ 656 / Mục vụ buôn làng
Sứ Mạng
/ 931 / Mục vụ buôn làng
Đôi chân trần
/ 987 / Mục vụ buôn làng
Đường đến với anh em
/ 955 / Mục vụ buôn làng
Bước hội nhập
/ 943 / Mục vụ buôn làng
Bước chân vội vã
/ 721 / Mục vụ buôn làng
Bước chân ra đi
/ 1329 / Mục vụ buôn làng
Chiếc mũ
/ 767 / Mục vụ buôn làng
Thăm gia đình tâm thần
/ 827 / Mục vụ buôn làng
Đạo yêu thương
/ 1758 / Mục vụ buôn làng
Mùa gặt mới trong Năm Lòng Chúa Thương Xót
/ 839 / Mục vụ buôn làng
Đừng Quên Con Nhé Sơ!
/ 815 / Mục vụ buôn làng
Cộng Đoàn Nội Trú Sắc Tộc Long Điền
/ 1174 / Mục vụ buôn làng
Niềm vui cho anh em các Bon Sóc
/ 762 / Mục vụ buôn làng