Nghi Thức Cung Nghinh Lời Chúa Đầu Lễ - Chúa nhật Lời Chúa
CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN – C
Chúa nhật Lời Chúa

NGHI THỨC CUNG NGHINH LỜI CHÚA ĐẦU LỄ
 
I. PHẦN CHUẨN BỊ
 
1. Chuẩn bị một giá sách Phúc Âm đặt chính giữa, trước bàn thờ, phủ khăn trắng, trang trí hoa nến…
2. Phụng vụ Thánh lễ Chúa Nhật III Thường Niên - năm C
3. Một sách Phúc Âm để cung nghinh (không được rước sách Bài đọc)
 
II. LỜI DẪN ĐẦU LỄ  (Kính mời cộng đoàn ngồi)
 
Kính thưa cộng đoàn,
Trong thư chung của Đức Cha Vinh Sơn, Giám mục Giáo phận (cũng là Chủ tịch Ủy ban Kinh Thánh), Ngài đã giới thiệu Chúa Nhật Lời Chúa như sau: Ngày 30/9/2019, Đức Thánh Cha Phanxicô đã ban Tông sắc Ngài đã mở trí cho họ (Aperuit Illis) để thiết lập Chúa nhật thứ III mùa Thường niên là Chúa Nhật Lời Chúa: “Vì thế, tôi ấn định ngày Chúa nhật thứ III mùa Thường Niên được dành riêng để cử hành, để suy tư và để công bố Lời Chúa.” Lý do chọn ngày Chúa nhật này vì nó thường nằm trong tuần lễ cầu nguyện cho các Kitô hữu hợp nhất, từ ngày 18/01 đến ngày 25/01; và củng cố những mối liên hệ với cộng đoàn Do Thái (x.số 3); hướng đến một bước tiến xa hơn trong đối thoại đại kết. 
 
Thánh Giêrônimô, mẫu gương sáng về lòng yêu mến Lời Chúa đã nói: “Kinh thánh là cuốn sách của dân Chúa mà khi lắng nghe, chúng ta đi từ sự phân tán và chia rẽ đến sự hiệp nhất”. “Lời Thiên Chúa hiệp nhất các tín hữu và làm cho họ nên một dân tộc”. và rằng “Không biết Thánh Kinh là không biết Đức Kitô”.
 
Chúa nhật Lời Chúa nhắc nhở các Vị mục tử và tín hữu chúng ta, về tầm quan trọng và giá trị của Thánh Kinh đối với đời sống Kitô hữu; cũng như mối tương quan giữa Lời Chúa và Phụng vụ. 
 
Trong tinh thần đó, hôm nay cùng với Hội thánh toàn cầu, chúng ta cùng nhau cử hành Chúa nhật Lời Chúa lần thứ ba; “một Chúa nhật dành riêng cho Lời Chúa, để hiểu được sự phong phú không thể tát cạn đến từ sự đối thoại bền vững của Thiên Chúa với dân Người” (Misericordia et misera, n.7). Chúng ta tha thiết cầu xin Chúa giúp cộng đoàn chúng ta gia tăng lòng tôn kính, suy tôn và cảm mến Thánh Kinh; hiểu rõ hơn tầm quan trọng của Lời Chúa đối với đức tin người tín hữu, để Lời Chúa được lan toả nhờ mỗi cá nhân cũng như cộng đoàn chuyen cần đọc, học hỏi, suy niệm và thực hành Lời Chúa, để sinh nhiều hoa trái thiêng liêng và thắp sáng niềm hy vọng Nước Trời giữa lòng trần thế hôm nay.
Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước,
là ánh sáng chỉ đường con đi. (Tv 119, 105)
Giờ đây, kính mời cộng đoàn đứng, cùng với đoàn rước cung nghinh Lời Chúa.
 
III. CUNG NGHINH LỜI CHÚA
 
(Sau lời dẫn đầu lễ, cộng đoàn đứng, hát nhập lễ, đoàn rước bắt đầu theo thứ tự như sau):
1. Hương Lửa
2. Đoàn Lễ Sinh
3. Quý Hội đồng Giáo xứ
4. Tu sĩ 
5. Thầy ĐCV mặc áo alba giơ cao Sánh Thánh, 2 đèn hầu 2 bên.
6. Cha Chủ Tế
- Đoàn rước tiến lên Cung Thánh, tới bậc tam cấp, chia ra 2 bên. Hương lửa, đèn hầu, kiệu sách Tin Mừng tiến lên trước bàn thờ.
- Chủ tế tới trước bàn thờ nhận sách Phúc Âm từ Thừa Tác viên, mở sách ra, đặt vào giá đã dọn sẵn.
- Chủ tế bỏ hương vào bình, xông hương ảnh chuộc tội, xông hương sách Phúc Âm, xông hương chung quanh bàn thờ. Sau đó về ghế chủ tọa cử hành Thánh lễ, đoàn rước vào ghế đã được định sẵn.

Nt. Modesta, MRP