Mến Yêu Hằng Ngày Thứ 2, 26/04/2021
/ 252 / Tông đồ Lời Chúa

Mến Yêu Hằng Ngày Thứ 2, 26/04/2021

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 2, ngày 26/04/2021 (Ga 10, 1-10)   "Thật, tôi bảo thật các ông : Ai không đi qua cửa mà vào ràn chiên, nhưng trèo qua lối khác mà vào, người ấy là kẻ trộm, kẻ cướp. (2) Còn ai đi qua cửa mà vào, người ấy là mục tử.

Mến Yêu Hằng Ngày, ngày 05/04/2021
/ 297 / Tông đồ Lời Chúa

Mến Yêu Hằng Ngày, ngày 05/04/2021

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 2, ngày 05/04/2021 (Mt 28, 8-15)   Các bà vội vã rời khỏi mộ, tuy sợ hãi nhưng cũng rất đỗi vui mừng, chạy về báo tin cho môn đệ Đức Giê-su hay. Bỗng Đức Giê-su đón gặp các bà và nói: "Chào chị em!" Các bà tiến lại gần

Mến Yêu Hằng Ngày – Thứ Sáu Tuần Thánh, 10-04-2020
/ 283 / Tông đồ Lời Chúa

Mến Yêu Hằng Ngày – Thứ Sáu Tuần Thánh, 10-04-2020

MẾN YÊU HẰNG NGÀY – TÌNH YÊU HIẾN TẾ Thứ Sáu Tuần Thánh, 10-04-2020 (Ga 18, 1-19.42) Mở đầu từ câu 1 chương 18 đến hết câu 42 chương 19. SUY NIỆM “Thế là đã hoàn tất!”  Lời tuyên bố thánh thiêng này của Chúa Giêsu cho biết công

Mến Yêu Hằng Ngày – Thứ Tư Tuần Thánh
/ 414 / Tông đồ Lời Chúa

Mến Yêu Hằng Ngày – Thứ Tư Tuần Thánh

MẾN YÊU HẰNG NGÀY – VÒNG XOÁY TỘI LỖI Thứ Tư Tuần Thánh (Mt 26, 14-25) Bấy giờ, một người trong Nhóm Mười Hai tên là Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, đi gặp các thượng tế mà nói: “Tôi nộp ông ấy cho quý vị, thì quý vị muốn cho tôi bao nhiêu.” Họ quyết định

Mến Yêu Hằng Ngày Thứ Ba Tuần Thánh
/ 287 / Tông đồ Lời Chúa

Mến Yêu Hằng Ngày Thứ Ba Tuần Thánh

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ Ba Tuần Thánh (Ga 13, 21-33.36-38) Nói xong, Đức Giê-su cảm thấy tâm thần xao xuyến. Người tuyên bố: "Thật, Thầy bảo thật anh em: có một người trong anh em sẽ nộp Thầy." Các môn đệ nhìn nhau, phân vân không biết Người nói

Mến Yêu Hằng Ngày – Quan Tâm Tới Chúa Giê-Su - Thứ Hai Tuần Thánh (Ga 12, 1-11)
/ 430 / Tông đồ Lời Chúa

Mến Yêu Hằng Ngày – Quan Tâm Tới Chúa Giê-Su - Thứ Hai Tuần Thánh (Ga 12, 1-11)

MẾN YÊU HẰNG NGÀY – QUAN TÂM TỚI CHÚA GIÊ-SU Thứ Hai Tuần Thánh (Ga 12, 1-11)   Sáu ngày trước lễ Vượt Qua, Đức Giê-su đến làng Bê-ta-ni-a, nơi anh La-da-rô ở. Anh này đã được Người cho sống lại từ cõi chết. Ở đó, người ta dọn bữa ăn tối thết

Mến Yêu Hằng Ngày Thứ 6, ngày 26/03/2021
/ 284 / Tông đồ Lời Chúa

Mến Yêu Hằng Ngày Thứ 6, ngày 26/03/2021

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 6, ngày 26/03/2021   Người Do Thái lại lấy đá để ném Đức Giê-su. Người bảo họ: “Tôi đã cho các ông thấy nhiều việc tốt đẹp Chúa Cha đã giao cho tôi làm; vì việc nào mà các ông ném đá tôi?” Người Do Thái đáp: “Chúng tôi

Mến Yêu Hằng Ngày Thứ 4, ngày 24/03/2021
/ 342 / Tông đồ Lời Chúa

Mến Yêu Hằng Ngày Thứ 4, ngày 24/03/2021

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 4, ngày 24/03/2021 (Ga 8, 31-42) Vậy, Đức Giê-su nói với những người Do-thái đã tin Người: "Nếu các ông ở lại trong lời của tôi, thì các ông thật là môn đệ tôi; các ông sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ giải phóng các ông." Họ

Mến Yêu Hằng Ngày – Thứ 3, ngày 23/03/2021
/ 300 / Tông đồ Lời Chúa

Mến Yêu Hằng Ngày – Thứ 3, ngày 23/03/2021

MẾN YÊU HẰNG NGÀY – LUÔN Ở VỚI Thứ 3, ngày 23/03/2021 (Ga 8, 21-30) Đức Giê-su lại nói với họ: “Tôi ra đi, các ông sẽ tìm tôi, và các ông sẽ mang tội mình mà chết. Nơi tôi đi, các ông không thể đến được.” Người Do-thái mới nói: “Ông ấy sẽ tự tử

Mến Yêu Hằng Ngày - Thứ 7, ngày 20/03/2021
/ 361 / Tông đồ Lời Chúa

Mến Yêu Hằng Ngày - Thứ 7, ngày 20/03/2021

MẾN YÊU HẰNG NGÀY- ĐIỀU ĐÁNG NỂ PHỤC Thứ 7, ngày 20/03/2021 (Ga 7, 40-53) Trong dân chúng, có những người nghe các lời ấy thì nói: “Ông này thật là vị ngôn sứ.” Kẻ khác rằng: “Ông này là Đấng Ki-tô.” Nhưng có kẻ lại nói: “Đấng Ki-tô mà lại xuất

Mến Yêu Hằng Ngày Thứ 5, ngày 18/03/2021
/ 268 / Tông đồ Lời Chúa

Mến Yêu Hằng Ngày Thứ 5, ngày 18/03/2021

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 5, ngày 18/03/2021 (Ga 5, 31-47) "Nếu tôi làm chứng về chính mình, thì lời chứng của tôi không thật. Có Đấng khác làm chứng về tôi, và tôi biết: lời Người làm chứng về tôi là lời chứng thật. Chính các ông đã cử người đến

Mến Yêu Hằng Ngày Thứ 3, ngày 15/03/2021
/ 374 / Tông đồ Lời Chúa

Mến Yêu Hằng Ngày Thứ 3, ngày 15/03/2021

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 3, ngày 15/03/2021 (Ga 5, 1-3a.5-16) Sau đó, nhân dịp lễ của người Do-thái, Đức Giê-su lên Giê-ru-sa-lem. Tại Giê-ru-sa-lem, gần Cửa Chiên, có một hồ nước, tiếng Híp-ri gọi là Bết-da-tha. Hồ này có năm hành lang. Nhiều

Mến Yêu Hằng Ngày – Thứ 2, ngày 15/03/2021
/ 302 / Tông đồ Lời Chúa

Mến Yêu Hằng Ngày – Thứ 2, ngày 15/03/2021

MẾN YÊU HẰNG NGÀY – TIN THÌ ĐƯỢC CỨU Thứ 2, ngày 15/03/2021 (Ga 4, 43-54) Sau hai ngày, Đức Giê-su bỏ nơi đó đi Ga-li-lê. Chính Người đã quả quyết: ngôn sứ không được tôn trọng tại quê hương mình. Khi Người đến Ga-li-lê, dân chúng trong miền đón

Mến Yêu Hằng Ngày Thứ 7, ngày 13/03/2021
/ 346 / Tông đồ Lời Chúa

Mến Yêu Hằng Ngày Thứ 7, ngày 13/03/2021

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 7, ngày 13/03/2021 (Lc 18, 9-14) Đức Giê-su còn kể dụ ngôn sau đây với một số người tự hào cho mình là công chính mà khinh chê người khác: "Có hai người lên đền thờ cầu nguyện. Một người thuộc nhóm Pha-ri-sêu, còn người kia

Mến Yêu Hằng Ngày Thứ 6, ngày 12/03/2021
/ 320 / Tông đồ Lời Chúa

Mến Yêu Hằng Ngày Thứ 6, ngày 12/03/2021

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 6, ngày 12/03/2021 (Mc 12, 28b-34) Thấy Đức Giê-su đối đáp hay, ông đến gần Người và hỏi: "Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào đứng đầu?" Đức Giê-su trả lời: "Điều răn đứng đầu là: Nghe đây, hỡi Ít-ra-en, Đức Chúa,

Mến Yêu Hằng Ngày Thứ 3, 09/03/2021
/ 454 / Tông đồ Lời Chúa

Mến Yêu Hằng Ngày Thứ 3, 09/03/2021

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 3, 09/03/2021 (Mt 18, 21-35) Bấy giờ, ông Phê-rô đến gần Đức Giê-su mà hỏi rằng: "Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải bảy lần không?" Đức Giê-su đáp: "Thầy không bảo là đến

Mến Yêu Hằng Ngày – Thứ 4, ngày 10/06/2021
/ 496 / Tông đồ Lời Chúa

Mến Yêu Hằng Ngày – Thứ 4, ngày 10/06/2021

MẾN YÊU HẰNG NGÀY – KIỆN TOÀN LỀ LUẬT Thứ 4, ngày 10/06/2021 (Mt 5, 17-19) "Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. Vì, Thầy bảo thật anh em, trước khi trời

Mến Yêu Hằng Ngày – Thứ 6, ngày 05/03/2021
/ 265 / Tông đồ Lời Chúa

Mến Yêu Hằng Ngày – Thứ 6, ngày 05/03/2021

MẾN YÊU HẰNG NGÀY – ĐÁ TẢNG GÓC TƯỜNG Thứ 6, ngày 05/03/2021 (Mt 21, 33-43.45-46) Các ông hãy nghe một dụ ngôn khác: “Có gia chủ kia trồng được một vườn nho; chung quanh vườn, ông rào giậu; trong vườn, ông khoét bồn đạp nho, và xây một tháp

Mến Yêu Hằng Ngày -  Thứ 7, ngày 06/03/2021
/ 394 / Tông đồ Lời Chúa

Mến Yêu Hằng Ngày - Thứ 7, ngày 06/03/2021

MẾN YÊU HẰNG NGÀY - CAN ĐẢM TRỞ VỀ Thứ 7, ngày 06/03/2021 (Lc 15, 1-3.11-32) Các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giê-su để nghe Người giảng. Những người Pha-ri-sêu và các kinh sư bèn xầm xì với nhau: "Ông này đón tiếp

Mến Yêu Hằng Ngày Thứ 5, ngày 04/03/2021
/ 310 / Tông đồ Lời Chúa

Mến Yêu Hằng Ngày Thứ 5, ngày 04/03/2021

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 5, ngày 04/03/2021 (Lc 16,19-31) “Có một ông nhà giàu kia, mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình. Lại có một người nghèo khó tên là La-da-rô, mụn nhọt đầy mình, nằm trước cổng ông nhà giàu, thèm được những

Mến Yêu Hằng Ngày Thứ 4, ngày 03-03-2021
/ 269 / Tông đồ Lời Chúa

Mến Yêu Hằng Ngày Thứ 4, ngày 03-03-2021

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 4, ngày 03-03-2021 (Mt 20, 17-28) Lúc sắp lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su đưa Nhóm Mười Hai đi riêng với mình, và dọc đường, Người nói với các ông: "Này chúng ta lên Giê-ru-sa-lem, và Con Người sẽ bị nộp cho các thượng tế và

Mến Yêu Hằng Ngày Thứ 3, 02/03/2021
/ 298 / Tông đồ Lời Chúa

Mến Yêu Hằng Ngày Thứ 3, 02/03/2021

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 3, 02/03/2021 (Mt 23, 1-12) Bấy giờ, Đức Giê-su nói với dân chúng và các môn đệ Người rằng: "Các kinh sư và các người Pha-ri-sêu ngồi trên toà ông Mô-sê mà giảng dạy. Vậy, tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ,

Mến Yêu Hằng Ngày, ngày 01/03/2021
/ 295 / Tông đồ Lời Chúa

Mến Yêu Hằng Ngày, ngày 01/03/2021

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 2, ngày 01/03/2021 (Lc 6, 36-38)   "Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ. Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án, thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh