Vào Đời 1- Gặp Gỡ 1: Phụng Vụ Là Gì?
/ 94 / Vào Đời

Vào Đời 1- Gặp Gỡ 1: Phụng Vụ Là Gì? Hot

Vào Đời 1- Gặp Gỡ 1: Phụng Vụ Là Gì? Download file trình chiếu: Vào Đời 1- Gặp Gỡ 1: Phụng Vụ Là Gì?

Thư Gửi Chúa Hài Đồng
/ 970 / Vào Đời

Thư Gửi Chúa Hài Đồng

Thư Gửi Chúa Hài Đồng Chúa Hài Đồng kính yêu, Một mùa Giáng sinh nữa lại đến. Con cảm thấy rất vui vì ngày này là ngày Chúa xuống thế làm người để cứu độ nhân loại. Trong tâm tình mùa vọng, hôm nay con viết thư để chia sẻ với Chúa về nỗi lòng của