Dẫn Lễ Khánh Nhật Truyền Giáo 2022 Chúa Nhật 30 Thường Niên - C


DẪN LỄ KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO 2022
CHÚA NHẬT 30 THƯỜNG NIÊN - C
 
* DẪN NHẬP LỄ
 
Kính thưa cộng đoàn,
Trước khi về trời, Chúa Giêsu truyền cho các môn đệ: "Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần". (Mt 28,19) "Khánh Nhật Truyền Giáo", một ngày Hội Thánh dành riêng để cầu nguyện, để khẩn thiết mời gọi dấn thân hơn nữa cho việc thi hành mệnh lệnh truyền giáo của Chúa Giêsu. "Khánh Nhật Truyền Giáo" được tổ chức vào Chúa nhật áp cuối tháng 10 hàng năm. Mỗi năm, Đức Thánh Cha công bố một chủ đề cho Khánh Nhật Truyền Giáo. Chủ đề năm nay là "Anh em sẽ là chứng nhân của Thầy"(Cv 1, 8)
Đức Kitô là người đầu tiên được sai đi, với tư cách là "nhà truyền giáo" của Chúa Cha (x. Ga 20,21), và như vậy, Người là “chứng nhân trung thành” của Chúa Cha (x. Kh 1,5). Là thành phần của Hội Thánh, mọi tín hữu được kêu gọi trở thành nhà truyền giáo và làm chứng nhân cho Chúa Kitô. Lời chứng của một đời sống Kitô hữu đích thực là nền tảng cho việc truyền bá đức tin. Trong sứ điệp truyền giáo năm nay, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng: "Các môn đệ … được Chúa Giêsu sai đến thế gian không chỉ để thực hiện sứ vụ được trao phó, mà còn và trên hết là sống sứ vụ ấy; không chỉ để làm chứng, mà còn và trên hết là trở thành chứng nhân của Chúa Kitô;… làm chứng cho Người bằng lời nói và việc làm trong mọi lĩnh vực của cuộc sống."
 
Chị em NVHB chúng ta thuộc về một Hội dòng mang bản chất Thừa sai, được chọn gọi theo sát Chúa Kitô, Đấng đã đến trần gian loan báo "bình an cho người ở xa, bình an cho kẻ ở gần". (Ep 2,17) Đẹp thay những bước chân sứ giả loan báo Tin mừng hòa bình vì được Chúa chúc phúc và được gọi là con Thiên Chúa. 
Thánh lễ “Khánh Nhật Truyền Giáo” được cử hành long trọng sáng nay, xin công đoàn cùng cầu nguyện cho công cuộc rao giảng Tin Mừng cứu rỗi cho muôn dân- của Hội Thánh, của Giáo phận cũng như của Hội dòng. Xin cho mỗi người chúng ta nhận được sức mạnh và sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần để can đảm rao giảng và sống chứng nhân. Nguyện xin Chúa - Đấng làm được mọi sự, giúp chúng ta bắt chước lối sống của Chúa Kitô, làm điều Ngài làm, nên một với Ngài; trình bày về Chúa Kitô bằng lời nói và việc làm, loan báo cho mọi người Tin Mừng về ơn cứu rỗi của Ngài, cùng với Ngài can đảm gieo rắc hạt giống Tin Mừng hòa bình ở mọi nơi, mọi lúc… Nhờ đó, mỗi ngày có nhiều người nhận biết Đức Giêsu là Con Thiên Chúa, là Ðấng cứu độ duy nhất của mọi người. để ý định của Chúa muốn tất cả làm thành một Dân duy nhất, sớm được thành tựu.
Với những ý nguyện đó, kính mời cộng đoàn cùng với Mẹ Maria, môn đệ truyền giáo đầu tiên, hân hoan hiệp dâng Thánh Lễ.
 
Hát : Ca Nhập lễ
 
*  DẪN DÂNG LỄ VẬT
 
Nhờ Phép rửa tội, chúng con được thánh hiến và sai đi rao giảng Tin Mừng; cùng được tham dự vào chức Tư Tế thánh. Giờ đây, hiệp thông với hiến lễ của Chúa Kitô dâng lên Thiên Chúa Cha, chúng con xin dâng lên của lễ đơn sơ- từ đồng ruộng trưa nắng chiều mưa, biểu trưng sứ vụ truyền giáo và toàn bộ cuộc sống hằng ngày của chúng con.
- Xin tiến dâng BÁNH TRẮNG - RƯỢU NỒNG 
- Xin tiến dâng NẾN SÁNG CHỨNG NHÂN
- Xin tiến dâng GÙI LÚA và BẦU NƯỚC từ mạch nguồn đất mẹ Tây Nguyên.
Xin Chúa đoái nhận của lễ mọn hèn đoàn con tiến dâng, cho chúng con được trở thành chứng nhân, những nhà truyền giáo của niềm hy vọng và bình an.

Hát: Ca Dâng lễ