5 Phút Lời Chúa - Thứ Ba Tuần V MC
/ 7 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

5 Phút Lời Chúa - Thứ Ba Tuần V MC

28/03/23 THỨ BA TUẦN 5 MC Ga 8, 21-30 NHÌN LÊN - TIN - BƯỚC THEO “Khi các ông giương cao Con Người lên, bấy giờ các ông sẽ biết là Tôi Hằng Hữu.” (Ga 8,28)  Suy niệm: Trong bài Tin Mừng, Đức Giê-su hai lần nói đến từ Ego eimi (Tôi

Thứ Ba Tuần V MC - Đặt Trọn Niềm Tin Vào Chúa Giêsu
/ 22 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Thứ Ba Tuần V MC - Đặt Trọn Niềm Tin Vào Chúa Giêsu

28.3 Thứ Ba Thứ Ba trong tuần thứ Năm Mùa Chay Ds 21:4-9; Tv 102:2-3,16-18,19-21; Ga 8:21-30 Đặt Trọn Niềm Tin Vào Chúa Giêsu            Tin Mừng trên đây là đoạn tiếp nối cuộc tranh luận về lời chứng của Chúa Giêsu

Chúa Nhật Lễ Lá Năm A - Chết Vì Yêu
/ 12 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Chúa Nhật Lễ Lá Năm A - Chết Vì Yêu

Chúa Nhật Lễ Lá Năm A    (Mt 26, 14-27,66) CHẾT VÌ YÊU “Từ giờ thứ sáu, bóng tối bao phủ cả mặt đất, mãi đến giờ thứ chín. Vào giờ thứ chín, Đức Giê-su kêu lớn tiếng: "Ê-li, Ê-li, lê-ma xa-bác-tha-ni", nghĩa là "Lạy Thiên Chúa, lạy

5 Phút Lời Chúa - Thứ Hai Tuần V MC
/ 29 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

5 Phút Lời Chúa - Thứ Hai Tuần V MC

27/03/23 THỨ HAI TUẦN 5 MC Ga 8,1-11 THA THỨ THAY CHO KẾT ÁN “Tôi không lên án chị đâu! Thôi cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa!” (Ga 8,11) Suy niệm: Trắng ra trắng, đen ra đen thì dễ dàng chọn lựa, phán quyết. Thế nhưng, gặp trường hợp

Thứ Hai Tuần V MC - Tình Yêu Sẽ Biến Đổi Phận Người
/ 20 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Thứ Hai Tuần V MC - Tình Yêu Sẽ Biến Đổi Phận Người

Thứ Hai tuần V Mùa Chay Ga 8, 1-11 TÌNH YÊU SẼ BIẾN ĐỔI PHẬN NGƯỜI Hôm nay, chúng ta trở về với trình thuật thường được gọi là “Người Phụ Nữ Ngoại Tình”. Thường thường chúng ta thường chỉ chú ý đến người phụ nữ, như tựa đề của trình thuật định

Mến Yêu Hằng Ngày - Ngày 25.03.2023
/ 26 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Mến Yêu Hằng Ngày - Ngày 25.03.2023

MẾN YÊU HẰNG NGÀY – NHẬN RA VẺ ĐẸP NƠI THA NHÂN Thứ 6, 24-03-2023 (Ga 7, 1-2.10.25-30) Sau đó, Đức Giê-su thường đi lại trong miền Ga-li-lê; thật vậy, Người không muốn đi lại trong miền Giu-đê, vì người Do-thái tìm giết Người. Lễ Lều của người

5 Phút Lời Chúa - Thứ Bảy Tuần IV MC
/ 35 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

5 Phút Lời Chúa - Thứ Bảy Tuần IV MC

25/03/23 THỨ BẢY TUẦN 4 MC Lễ Truyền Tin Lc 1,26-38 HÃY BÀN HỎI VỚI CHÚA Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần: “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào…” (Lc 1,34a) Suy niệm: Bối rối và kinh sợ là tâm trạng của Đức Ma-ri-a khi đối diện với lời Thiên Chúa mời gọi

25.03.2023 - Xin Vâng Như Lời Sứ Thần Truyền
/ 27 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

25.03.2023 - Xin Vâng Như Lời Sứ Thần Truyền

25.3 Thứ Bảy Lễ Truyền Tin Gr 11:18-20; Tv 7:2-3,9-10,11-12; Ga 7:40-53 Xin Vâng Như Lời Sứ Thần Truyền            Lễ Truyền Tin được kính vào ngày 25 tháng 3, tức là 9 tháng trước lễ Giáng Sinh, là khoảng thời gian

Mến Yêu Hằng Ngày - Ngày 25.03.2023
/ 25 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Mến Yêu Hằng Ngày - Ngày 25.03.2023

MẾN YÊU HẰNG NGÀY-CHỐC ẤY NGÔI THỨ HAI XUỐNG THẾ LÀM NGƯỜI Thứ 7, 25-03-2023 (Lc 1,26-38) Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, gặp một trinh nữ đã thành hôn

5 Phút Lời Chúa - Thứ Sáu Tuần IV MC
/ 77 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

5 Phút Lời Chúa - Thứ Sáu Tuần IV MC

24/03/23 THỨ SÁU TUẦN 4 MC Ga 7,1-2.10.25-30 SỐNG ĐỜI CÔNG CHÍNH Họ tìm cách bắt Chúa Giê-su, nhưng không ai dám đụng đến Người, vì chưa tới giờ của Người. (Ga 7,30) Người Do thái tìm giết Đức Giê-su vì họ không chấp nhận Ngài là Đấng Ki-tô,

Thứ Sáu Tuần IV MC -  Tin Nhận Chúa Giêsu
/ 48 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Thứ Sáu Tuần IV MC - Tin Nhận Chúa Giêsu

24.3 Thứ Sáu trong tuần thứ Tư Mùa Chay Kn 2:1,12-22; Tv 34:17-18,19-20,21,23; Ga 7:1-2,10,25-30  Tin Nhận Chúa Giêsu      Chúa Giêsu trở lại Galilê vào một dịp lễ Lều trại của người Do thái. Lễ lều trại là một trong

Mến Yêu Hằng Ngày - Ngày 22.03.2023
/ 34 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Mến Yêu Hằng Ngày - Ngày 22.03.2023

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 4, ngày 23-03-2023 (Ga 5, 17-30) Nhưng Đức Giê-su đáp lại: "Cho đến nay, Cha tôi vẫn làm việc, thì tôi cũng làm việc." Bởi vậy, người Do-thái lại càng tìm cách giết Đức Giê-su, vì không những Người phá luật sa-bát, lại còn

Thứ Năm Tuần IV MC - Lời Chứng Về Chúa
/ 75 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Thứ Năm Tuần IV MC - Lời Chứng Về Chúa

23.3 Thứ Năm Thứ Năm trong tuần thứ Tư Mùa Chay Xh 32:7-14; Tv 106:19-20,21-22,23; Ga 5:31-47 Lời Chứng Về Chúa            Sau khi Chúa Giêsu chữa lành một người trong ngày Sabát, những người Pharisêu chất vấn Ngài

5 Phút Lời Chúa - Thứ Năm Tuần IV MC
/ 34 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

5 Phút Lời Chúa - Thứ Năm Tuần IV MC

23/03/23 THỨ NĂM TUẦN 4 MC Th. Tu-ri-bi-ô Môn-rô-vê-khô, giám mục Ga 5,31-47 LÀM VIỆC THIÊN CHÚA ĐÃ GIAO “Những việc Chúa Cha đã giao cho tôi để tôi hoàn thành, chính những việc tôi làm đó làm chứng cho tôi rằng Chúa Cha đã sai tôi.” (Ga

Mến Yêu Hằng Ngày - Ngày 23.03.2023
/ 46 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Mến Yêu Hằng Ngày - Ngày 23.03.2023

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 5, ngày 23-03-2023 (Ga 5, 31-47) "Nếu tôi làm chứng về chính mình, thì lời chứng của tôi không thật. Có Đấng khác làm chứng về tôi, và tôi biết: lời Người làm chứng về tôi là lời chứng thật. Chính các ông đã cử người đến

Thứ Tư Tuần IV MC - Lời Hằng Sống
/ 45 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Thứ Tư Tuần IV MC - Lời Hằng Sống

22.3 Thứ Tư Thứ Tư trong tuần thứ Tư Mùa Chay Is 49:8-15; Tv 145:8-9,13-14,17-18; Ga 5:17-30 Lời Hằng Sống            Tin mừng hôm nay nối tiếp đoạn Tin Mừng hôm qua nói về trường hợp Chúa Giêsu chữa cho một người

5 Phút Lời Chúa - Thứ Tư Tuần IV MC
/ 58 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

5 Phút Lời Chúa - Thứ Tư Tuần IV MC

22/03/23 THỨ TƯ TUẦN 4 MC Ga 5,17-30 NGHE VÀ TIN LỜI CHÚA ĐỂ ĐƯỢC SỐNG “Ai nghe lời tôi và tin vào Đấng đã sai tôi, thì có sự sống đời đời.” (Ga 5,24) Suy niệm: Sống trong thời đại kỹ thuật số, con người hôm nay dường như bị “bội thực” về

Chúa Nhật V Mùa Chay - Chúa là Sự Sống
/ 218 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Chúa Nhật V Mùa Chay - Chúa là Sự Sống

CHÚA NHẬT V MÙA CHAY – NĂM C Ga 11,1-45 CHÚA LÀ SỰ SỐNG  “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống.” (Ga 11,25) Qua Lời Chúa của Chúa nhật V Mùa Chay hôm nay, Giáo Hội cho chúng ta nghe

5 Phút Lời Chúa - Thứ Ba Tuần IV MC
/ 52 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

5 Phút Lời Chúa - Thứ Ba Tuần IV MC

21/03/23 THỨ BA TUẦN 4 MC Ga 5,1-3a.5-16 CÒN TỆ HẠI HƠN BỆNH TẬT! “Này anh, anh đã được khỏi bệnh. Đừng phạm tội nữa, kẻo lại phải khốn hơn trước!” (Ga 5,14)  Suy niệm: Bệnh tật xảy ra do sự rối loạn thể lý hay tâm trí. Có nhiều tác

5 Phút Lời Chúa - Chúa Nhật IV MC Năm A
/ 107 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

5 Phút Lời Chúa - Chúa Nhật IV MC Năm A

26/03/23 CHÚA NHẬT TUẦN 5 MC – A Ga 11,1-45 HƯỚNG VỀ PHỤC SINH “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết cũng sẽ được sống.” (Ga 11,25) Suy niệm: Đối với con người, một khi lưỡi hái tử thần đã buông xuống,

Hiệp sống Tin mừng: Chúa nhật 5 Mùa chay năm A
/ 91 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Hiệp sống Tin mừng: Chúa nhật 5 Mùa chay năm A Hot

Ed 37,12-14 ; Rm 8.8-11 ; Ga 11,3-45 TRỞ NÊN NGÔN SỨ CỦA SỰ SỐNG VÀ TÌNH THƯƠNG I. HỌC LỜI CHÚA 1. TIN MỪNG: Ga 11,3-45 (1) Có một người bị đau nặng, tên là La-da-rô, quê ở Bê-ta-ni-a, làng của hai chị em cô Mác-ta và Ma-ri-a.

Suy niệm Tin Mừng CN 5 Mùa Chay - Năm A (Ga 11, 1-45)
/ 169 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật
Thứ Ba Tuần IV MC - Lòng Tin Thanh Luyện
/ 48 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Thứ Ba Tuần IV MC - Lòng Tin Thanh Luyện

21.3 Thứ Ba trong tuần thứ Tư Mùa Chay Ed 47:1-9,12; Tv 46:2-3,5-6,8-9; Ga 5:1-3,5-16 Lòng Tin Thanh Luyện           Mọi việc Chúa Giêsu đều làm theo ý Thiên Chúa Cha. Người Do Thái không nhận ra được điều đó, vì họ