5 Phút Lời Chúa - Thứ Năm Tuần XIV TN
/ 17 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

5 Phút Lời Chúa - Thứ Năm Tuần XIV TN

07/07/22 THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN 14 TN Mt 10,6-15 SỐNG VÀ LÀM NHƯ CHÚA DẠY  

Mến Yêu Hằng Ngày - Ngày 07.07.2022
/ 14 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Mến Yêu Hằng Ngày - Ngày 07.07.2022

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 5, 07-07-2022 (Mt 10, 7-15) Dọc đường hãy rao giảng rằng : Nước Trời đã đến gần. Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người phong hủi được sạch bệnh, và khử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không,

5 Phút Lời Chúa - Thứ Tư Tuần XIV TN
/ 42 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

5 Phút Lời Chúa - Thứ Tư Tuần XIV TN

07/07/22 THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN 14 TN Mt 10,6-15 SỐNG VÀ LÀM NHƯ CHÚA DẠY  

Thứ Tư Tuần XIV TN - Gọi Để Ra Đi
/ 44 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Thứ Tư Tuần XIV TN - Gọi Để Ra Đi

Thứ Tư trong tuần thứ Mười Bốn Mùa Quanh Năm Hs 10:1-3,7-8,12; Tv 105:2-3,4-5,6-7; Mt 10:1-7 GỌI ĐỂ RA ĐI Tin mừng hôm nay kể về việc Chúa Giêsu gọi các môn đệ. Họ không có của cải, không có học thức cao, không có địa vị trong xã hội. Họ được

Mến Yêu Hằng Ngày - Ngày 06.07.2022
/ 27 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Mến Yêu Hằng Ngày - Ngày 06.07.2022

NẾU CHÚNG TA CÓ THỂ NHÌN THẤY  “Thấy đoàn lũ dân chúng, Ngài động lòng xót thương họ!” Corrie Ten Boom nói, “Niềm tin như một radar có thể nhìn thấy, xuyên qua sương mù, thực tại của mọi thứ ở khoảng cách rất xa mà mắt thường không thể nhìn

Thứ Ba Tuần XIV TN -  Nhu Cầu Truyền Giáo
/ 28 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Thứ Ba Tuần XIV TN - Nhu Cầu Truyền Giáo

 Thứ Ba trong tuần thứ Mười Bốn Mùa Quanh Năm Hs 8:4-7,11-13; Tv 115:3-4,5-6,7-8,9-10; Mt 9:32-38 Nhu Cầu Truyền Giáo            Tin Mừng theo thánh Mát-thêu hôm nay, cùng với việc giảng dạy để loan báo Tin

5 Phút Lời Chúa - Thứ Ba Tuần XIV TN
/ 34 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

5 Phút Lời Chúa - Thứ Ba Tuần XIV TN

05/07/22 THỨ BA TUẦN 14 TN Th. An-tôn Ma-ri-a Da-ca-ri-a, linh mục Mt 9,32-38

5 Phút Lời Chúa - Chúa Nhật XV TN C
/ 64 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

5 Phút Lời Chúa - Chúa Nhật XV TN C

10/07/22 CHÚA NHẬT TUẦN 15 TN – C  Lc 10,25-37 NHÂN HẬU LÀ BIẾT THƯƠNG XÓT  

Chúa Nhật XV TN C - Mến Chúa Yêu Người
/ 106 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Chúa Nhật XV TN C - Mến Chúa Yêu Người

Chúa Nhật XV TN C Lc 10, 25-37 Mến Chúa Yêu Người “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, và hết trí khôn ngươi, và yêu mến người thân cận như chính mình.” (Lc 10, 27) Qua bài Tin mừng hôm nay,

Mến Yêu Hằng Ngày - Ngày 05.07.2022
/ 24 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Mến Yêu Hằng Ngày - Ngày 05.07.2022

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 3, 05-07-2022 (Mt 9, 32-38) Họ vừa đi ra thì người ta đem đến cho Đức Giê-su một người câm bị quỷ ám. Khi quỷ bị trục xuất rồi, thì người câm nói được. Dân chúng kinh ngạc, nói rằng: "Ở Ít-ra-en, chưa hề thấy thế bao giờ!"

5 Phút Lời Chúa - Thứ Hai Tuần XIV TN
/ 24 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

5 Phút Lời Chúa - Thứ Hai Tuần XIV TN

04/07/22 THỨ HAI TUẦN 14 TN Th. Ê-li-sa-bét Bồ Đào Nha Mt 9,18-26

Suy niệm Tin Mừng CN 15 Thường Niên - Năm C
/ 33 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật
Thứ Hai Tuần XIV TN - Thiên Chúa Yêu Thương Con Người
/ 33 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Thứ Hai Tuần XIV TN - Thiên Chúa Yêu Thương Con Người

Thứ Hai trong tuần thứ Mười Bốn Mùa Quanh Năm Hs 2:16-18,21-22; Tv 145:2-3,4-5,6-7,8-9; Mt 9:18-26 Thiên Chúa Yêu Thương Con Người   Tin Mừng hôm nay ghi lại một vài cử chỉ của Chúa Giêsu đối với con người: một vị kỳ mục đến xin Ngài cứu đứa

Mến Yêu Hằng Ngày - Ngày 04.07.2022
/ 46 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Mến Yêu Hằng Ngày - Ngày 04.07.2022

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 2, 04-07-2022 (Mt 9, 18-26) Người còn đang nói với họ như thế, thì bỗng một vị thủ lãnh đến gần bái lạy Người và nói: "Con gái tôi vừa mới chết. Nhưng xin Ngài đến đặt tay lên cháu, là nó sẽ sống." Đức Giê-su đứng dậy đi

5 Phút Lời Chúa - Thứ bảy Tuần XIII TN
/ 71 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

5 Phút Lời Chúa - Thứ bảy Tuần XIII TN

02/07/22 THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 13 TN Mt 9,14-17 ĐỔI MỚI TINH THẦN  

Mến Yêu Hằng Ngày - Ngày 02.07.2022
/ 29 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Mến Yêu Hằng Ngày - Ngày 02.07.2022

MẾN YÊU HẰNG NGÀY – CHÚA GIÊ-SU CẦU NGUYỆN Thứ 5, 02-06-2022 (Ga 17, 20-26) “Con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con, để tất cả nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha để họ cũng ở

Thứ Bảy Tuần XIII - Thái Độ Dứt Khoát
/ 28 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Thứ Bảy Tuần XIII - Thái Độ Dứt Khoát

Thứ Bảy trong tuần thứ Mười Ba Mùa Quanh Năm Am 9:11-15; Tv 85:9,11-12,13-14; Mt 9:14-17 Thái Độ Dứt Khoát Trên bước đường theo Ngài, Chúa Giêsu không chấp nhận bất cứ thỏa hiệp nào nơi người môn đệ: “Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình”. Nếu chính

Thứ Sáu Tuần XIII TN - Tiếng Gọi Ân Tình
/ 49 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Thứ Sáu Tuần XIII TN - Tiếng Gọi Ân Tình

Thứ Sáu trong tuần thứ Mười Ba Mùa Quanh Năm Am 8:4-6,9-12; Tv 119:2,10,20,30,40,131; Mt 9:9-13 Tiếng Gọi Ân Tình Thời xưa, để thu được thuế của dân Do thái, Đế quốc Rôma thường mang hợp đồng thu thuế ra đấu thầu giữa dân chúng, ai bỏ thầu cao

Mến Yêu Hằng Ngày - Ngày 01.07.2022
/ 33 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Mến Yêu Hằng Ngày - Ngày 01.07.2022

MẾN YÊU HẰNG NGÀY – TỒN TẠI NƠI THẾ GIAN Thứ 4, 01-06-2022 (Ga 17, 11b-19) “Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con, để họ nên một như chúng ta. Khi còn ở với họ, con đã gìn giữ họ trong danh Cha mà Cha đã

5 Phút Lời Chúa - Thứ Sáu Tuần XIII TN
/ 45 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

5 Phút Lời Chúa - Thứ Sáu Tuần XIII TN

​01/07/22 THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 13 TN Mt 9,9-13 THƯƠNG XÓT LÀ CHỮA LÀNH   “Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi.” (Mt 9,13)   Suy niệm: Vì cứng nhắc trong quan niệm tuân giữ lề luật, người

5 Phút Lời Chúa - Chúa Nhật XIV TN C
/ 131 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

5 Phút Lời Chúa - Chúa Nhật XIV TN C

03/07/22 CHÚA NHẬT TUẦN 14 TN – C Lc 10,1-12.17-20 SỨ VỤ CẤP BÁCH   “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Anh em hãy ra đi.” (Lc 10,2-3)   Suy niệm: Đức Giê-su dạy chúng

Thứ Năm XIII TN - Liên Đới Theo Gương Chúa
/ 43 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Thứ Năm XIII TN - Liên Đới Theo Gương Chúa

30/06/21 THỨ NĂM TUẦN 13 TN Các thánh tử đạo tiên khởi giáo đoàn Rô-ma Mt 9,1-8

Mến Yêu Hằng Ngày - Ngày 30.06.2022
/ 33 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Mến Yêu Hằng Ngày - Ngày 30.06.2022

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 5, 30-06-2022 (Mt 9, 1-8) Đức Giê-su xuống thuyền, băng qua hồ, trở về thành của mình. Người ta liền khiêng đến cho Người một kẻ bại liệt nằm trên giường. Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giê-su bảo người bại liệt: "Này