Thứ Năm Tuần 26 Thường Niên - Bình An Của Chúa
/ 4 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Thứ Năm Tuần 26 Thường Niên - Bình An Của Chúa

Thứ Năm Tuần XXVI Thường Niên. Thánh Giê-rô-ni-mô, Linh mục, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ. Nkm 8,1-4a.5-6.7b-12; Lc 10,1-12.  BÌNH AN CỦA CHÚA Thánh Giê-rô-ni-mô (Jérôme) qua đời tại Bethléem ngày 30 tháng chín năm 419 hoặc 420. Lễ kính Ngài

Ngày 29.9.2021 - Các Tổng Lãnh Thiên Thần – Cộng Đồng Siêu Việt
/ 25 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Ngày 29.9.2021 - Các Tổng Lãnh Thiên Thần – Cộng Đồng Siêu Việt

Thứ Tư Tuần XXVI Thường Niên. CÁC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MI-CA-EN, GAP-RI-EN VÀ RA-PHA-EN, lễ kính. Đn 7,9-10.13-14 (hoặc Kh 12,7-12a); Ga 1,47-51. Các Tổng Lãnh Thiên Thần – Cộng Đồng Siêu Việt Trước cải tổ phụng vụ, các tổng lãnh thiên thần

5 phút với Lời Chúa - Thứ 4 Tuần 26 TN năm B
/ 25 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

5 phút với Lời Chúa - Thứ 4 Tuần 26 TN năm B

29/09/21 THỨ TƯ TUẦN 26 TN Các Tổng lãnh thiên thần: Mi-ca-en, Gáp-ri-en và Ra-pha-en Ga 1,47-51 NHỮNG NGƯỜI BẠN VÔ HÌNH Chúa Giê-su nói : “Thật, tôi bảo thật các anh, các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống

Mến Yêu Hàng Ngày - Thứ 4, 29-09-2021
/ 8 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Mến Yêu Hàng Ngày - Thứ 4, 29-09-2021

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 4, 29-09-2021 (Ga 1,47-51) Đức Giê-su thấy ông Na-tha-na-en tiến về phía mình, liền nói về ông rằng: "Đây đích thật là một người Ít-ra-en, lòng dạ không có gì gian dối." Ông Na-tha-na-en hỏi Người: "Làm sao Ngài lại biết

Thứ Ba Tuần 26 Thường Niên - Tôn Trọng Quan Điểm Người Khác
/ 63 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Thứ Ba Tuần 26 Thường Niên - Tôn Trọng Quan Điểm Người Khác

  Thứ Ba Tuần XXVI Thường Niên. Dcr 8,20-23; Lc 9,51-56.  Tôn trọng quan điểm người khác Câu chuyện Tin Mừng hôm nay kể thầy trò Chúa Giê-su đi từ Galilê về Giêrusalem (để hoàn tất công trình cứu độ), khi đi qua miền đất Samari, các

5 phút với Lời Chúa - Thứ 3 Tuần 26 TN năm B
/ 23 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

5 phút với Lời Chúa - Thứ 3 Tuần 26 TN năm B

28/09/21 THỨ BA TUẦN 26 TN Th. Lô-ren-xô Ru-y và các bạn tử đạo Lc 9,51-56 KHI TÌNH YÊU LÊN NGÔI  Khi đã tới ngày Đức Giê-su được rước lên trời, Người nhất quyết đi lên Giê-ru-sa-lem. (Lc 9,51) Suy niệm: Đã từ lâu hai dân tộc Do Thái

Chúa Nhật Tuần 27 Thường Niên B - Chung Thủy Hôn Nhân
/ 15 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Chúa Nhật Tuần 27 Thường Niên B - Chung Thủy Hôn Nhân

CHÚA NHẬT 27 THƯỜNG NIÊN B Mc 10,2-16 Chung Thủy Hôn Nhân  “Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly.” (Mc 10,9) Tương quan giữa người nam và nữ do Thiên Chúa định liệu. Ngài đã tạo dựng và kết hợp họ nên một xương một

Mến Yêu Hàng Ngày - Thứ 3, 28-09-2021
/ 24 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Mến Yêu Hàng Ngày - Thứ 3, 28-09-2021

Mến Yêu Hằng Ngày, Thứ Ba, ngày 28.9.2021, Lc 9,51-56   Vì gần tới thời gian Chúa Giêsu phải cất khỏi đời này, Người cương quyết lên đường đi Giêrusalem, và sai những người đưa tin đi trước Người Những người này lên đường vào một làng

5 phút với Lời Chúa - Thứ 2 Tuần 26 TN năm B
/ 25 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

5 phút với Lời Chúa - Thứ 2 Tuần 26 TN năm B

27/09/21 THỨ HAI TUẦN 26 TN Th. Vinh-sơn Phao-lô, linh mục Lc 9,46-50 LÀM LỚN LÀ PHỤC VỤ “Thật vậy, ai là người nhỏ nhất trong tất cả anh em, thì kẻ ấy là người lớn nhất.” (Lc 9,48) Suy niệm: Bất cứ tổ chức nào cũng có người lãnh đạo. Tổ

Mến Yêu Hàng Ngày - Thứ 2, 27-09-2021
/ 14 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Mến Yêu Hàng Ngày - Thứ 2, 27-09-2021

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 2, 27-09-2021 (Lc 9, 46-50) Một câu hỏi chợt đến với các ông: trong các ông, ai là người lớn nhất? Đức Giê-su biết điều các ông đang tự hỏi trong lòng, liền đem một em nhỏ đặt bên cạnh mình và nói với các ông: "Ai tiếp đón

Thứ hai Tuần 26 Thường Niên - Chạnh Lòng Thương
/ 20 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Thứ hai Tuần 26 Thường Niên - Chạnh Lòng Thương

 Thứ Hai Tuần XXVI Thường Niên. Thánh Vi-xen-tê Phao-lô [Vincent de Paul], Linh mục, lễ nhớ. 1 Cr 1,26-31; Mt 9,35-38 CHẠNH LÒNG THƯƠNG Vincent de Paul sinh ngày 24 tháng 4 năm 1581 tại Pouy miền Ranquine, Gascony, nước Pháp. Ngay từ nhỏ,

5 phút với Lời Chúa - Thứ 7 Tuần 25 TN năm B
/ 42 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

5 phút với Lời Chúa - Thứ 7 Tuần 25 TN năm B

25/09/21 THỨ BẢY TUẦN 25 TN Lc 9,43b-45 ĐÓN NHẬN THẬP GIÁ CHÚA TRAO “Con Người sắp bị nộp vào tay người đời.” (Lc 9,44) Suy niệm: Với các môn đệ, con đường thập giá của Chúa là mầu nhiệm quá không chỉ khó hiểu, mà còn là một tin gây “sốc”

Thứ Bảy Tuần XXV Thườn niên - Tình Yêu Tự Hiến
/ 48 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Thứ Bảy Tuần XXV Thườn niên - Tình Yêu Tự Hiến

 Thứ Bảy Tuần XXV Thường Niên Dcr 2,5-9.14-15a; Lc 9,43b-45. Tình yêu tự hiến    Sống trên cuộc hồng trần này, mầu nhiệm về khổ đau luôn là điều bí nhiệm. Các nhà hiền triết, các bậc thánh nhân, các nhà tiên tri và tri thức

Mến Yêu Hàng Ngày - Thứ 7, 25-09-2021
/ 18 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Mến Yêu Hàng Ngày - Thứ 7, 25-09-2021

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 7, 25-09-2021 (Lc 9,43b-45) Đang lúc mọi người còn bỡ ngỡ về tất cả các việc Đức Giê-su làm, Người nói với các môn đệ: "Phần anh em, hãy lắng tai nghe cho kỹ những lời sau đây: Con Người sắp bị nộp vào tay người đời." Nhưng

Mến Yêu Hàng Ngày - Thứ 6, 24-09-2021
/ 19 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Mến Yêu Hàng Ngày - Thứ 6, 24-09-2021

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 6, 24-09-2021 (Lc 9,18-22)   Hôm ấy, Đức Giê-su cầu nguyện một mình. Các môn đệ cũng ở đó với Người, và Người hỏi các ông rằng: "Dân chúng nói Thầy là ai?" Các ông thưa: "Họ bảo Thầy là ông Gio-an Tẩy Giả, nhưng có kẻ

Thứ Sáu Tuần XXV Thường Niên - Chúa Giêsu Là Ai Đối Với Tôi ?
/ 31 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Thứ Sáu Tuần XXV Thường Niên - Chúa Giêsu Là Ai Đối Với Tôi ?

Thứ Sáu Tuần XXV Thường Niên Kg 1,15b-2,9; Lc 9,18-22 CHÚA GIÊSU LÀ AI ĐỐI VỚI TÔI ?     Trong Tin Mừng mỗi khi trình bày việc Chúa Giêsu đi cầu nguyện một mình thì thường là sau đó, Chúa có những quyết định quan trọng cho sứ vụ cứu

5 phút với Lời Chúa - Thứ 6 Tuần 25 TN năm B
/ 29 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

5 phút với Lời Chúa - Thứ 6 Tuần 25 TN năm B

24/09/21 THỨ SÁU TUẦN 25 TN Lc 9,18-22 SỐNG LỜI TUYÊN XƯNG ĐỨC TIN “Họ bảo Thầy là ông Gio-an Tẩy Giả, nhưng có kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, kẻ khác lại cho là một trong các ngôn sứ thời xưa đã sống lại.” (Lc 9,19) Suy niệm: Người trổi vượt

Hiệp sống Tin mừng - Chúa nhật 26 Thường niên năm B
/ 59 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Hiệp sống Tin mừng - Chúa nhật 26 Thường niên năm B Hot

Ds 11,25-29; Gc 5,1-6; Mc 9,38-43.45.47-48 CẦN TRÁNH THÓI BÈ PHÁI CỤC BỘ I. HỌC LỜI CHÚA 1. TIN MỪNG: Mc 9, 38-43.45.47-48 (38) Ông Gio-an nói với Đức Giê-su: “Thưa Thầy, chúng con thấy có người lấy danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn

Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật 26 Thường Niên - Năm B
/ 313 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật 26 Thường Niên - Năm B Hot

Suy niệm: Lm. Giuse Đinh Tất Qúy Giọng đọc:  Sr. M. Anna Ngọc Uyên "Con hãy khôn ngoan đề phòng mọi đau khổ, thảm họa nó xảy đến, con đừng quá thất đảm và xao xuyến quá!  Giả sử gặp lời nói mất lòng làm con tức tối, con hãy tự chế ngự

Thứ Năm Tuần 25 Thường Niên - Dấu Chỉ Cho Mọi Người
/ 59 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Thứ Năm Tuần 25 Thường Niên - Dấu Chỉ Cho Mọi Người

Thứ Năm Tuần XXV Thường Niên. Thánh Pi-ô thành Pi-e-tren-ci-na (Thánh Piô Năm dấu), Linh mục, lễ nhớ. Kg 1,1-8; Lc 9,7-9. DẤU CHỈ CHO MỌI NGƯỜI Thánh Padré Pio tên thật là Francesco Forgione sinh ngày 25 tháng 5 năm 1887 tại Pietrelcina,

Mến Yêu Hằng Ngày - Thứ năm-23-09-2021
/ 27 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Mến Yêu Hằng Ngày - Thứ năm-23-09-2021

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 4, 23-09-2021 (Lc 9,7-9) Tiểu vương Hê-rô-đê nghe biết tất cả những gì đã xảy ra, thì phân vân lắm. Thật vậy, có kẻ nói: "Đó là ông Gio-an từ cõi chết trỗi dậy." Kẻ khác nói: "Ông Ê-li-a xuất hiện đấy!" Kẻ khác nữa lại nói:

Thứ Tư Tuần XXV Thường Niên - Lệnh Truyền Giáo
/ 79 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Thứ Tư Tuần XXV Thường Niên - Lệnh Truyền Giáo

Thứ Tư Tuần XXV Thường Niên.  Er 9,5-9; Lc 9,1-6. Lệnh Truyền Giáo Ðược Chúa Giêsu tuyển chọn và sống với Chúa, các Tông đồ cũng đã nghe Chúa giảng dạy và chứng kiến những phép lạ Ngài làm. Trong bài Tin Mừng hôm nay, tác giả Luca thuật

5 phút với Lời Chúa - Thứ 4 Tuần 25 TN năm B
/ 40 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

5 phút với Lời Chúa - Thứ 4 Tuần 25 TN năm B

22/09/21 THỨ TƯ TUẦN 25 TN Lc 9,1-6 TIẾNG GỌI LÊN ĐƯỜNG Người sai các ông đi rao giảng Nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân. (Lc 9,2) Suy niệm: Chúa Giê-su sai các tông đồ lên đường với sứ mạng gói gọn trong hai việc “rao giảng” và “chữa