Thứ Sáu Tuần II MV - Biết Điều
/ 7 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Thứ Sáu Tuần II MV - Biết Điều

9.12 Thứ Sáu trong tuần thứ Hai Mùa Vọng Is 48:17-19; Tv 1:1-2,3,4,6; Mt 11:16-19 Biết Điều            Tin mừng hôm nay ghi lại lời Chúa Giêsu mượn trò chơi của trẻ em Do thái, để khiển trách những kẻ kém lòng tin.

Mến Yêu Hàng Ngày - Ngày 09.12.2022
/ 4 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Mến Yêu Hàng Ngày - Ngày 09.12.2022

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 6, 09-12-2022 (Mt 11,16-19)  "Tôi phải ví thế hệ này với ai? Họ giống như lũ trẻ ngồi ngoài chợ gọi lũ trẻ khác, và nói: "Tụi tôi thổi sáo cho các anh, mà các anh không nhảy múa; tụi tôi hát bài đưa đám, mà các anh

5 Phút Lời Chúa - Thứ Năm Tuần II MV
/ 41 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

5 Phút Lời Chúa - Thứ Năm Tuần II MV

08/12/22 THỨ NĂM TUẦN 2 MV Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội Lc 1,26-38

Mến Yêu Hàng Ngày - Ngày 08.12.2022
/ 16 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Mến Yêu Hàng Ngày - Ngày 08.12.2022

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 5, 08-12-2022 (Lc 1,26-38) Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi

Mến Yêu Hằng Ngày Thứ 3 ngày 06-12-2022
/ 22 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Mến Yêu Hằng Ngày Thứ 3 ngày 06-12-2022

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 3, 06-12-2022 (Mt 18,12-14) "Anh em nghĩ sao? Ai có một trăm con chiên mà có một con đi lạc, lại không để chín mươi chín con kia trên núi mà đi tìm con chiên lạc sao? Và nếu may mà tìm được, thì Thầy bảo thật anh em, người

5 Phút Lời Chúa - Thứ Ba Tuần II MV
/ 29 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

5 Phút Lời Chúa - Thứ Ba Tuần II MV

06/12/22 THỨ BA TUẦN 2 MV Th. Ni-cô-la, giám mục Mt 18,12-14

5 Phút Lời Chúa - Thứ Tư Tuần II MV
/ 40 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

5 Phút Lời Chúa - Thứ Tư Tuần II MV

07/12/22 THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 2 MV Th. Am-rô-xi-ô, giám mục, tiến sĩ HT Mt 11,28-30

5 Phút Lời Chúa - Chúa Nhật Tuần III MV
/ 57 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

5 Phút Lời Chúa - Chúa Nhật Tuần III MV

11/12/22 CHÚA NHẬT TUẦN 3 MV – A  Mt 11,2-11 NỖI KHẮC KHOẢI CỦA VỊ TIỀN HÔ  

Chúa Nhật III MV A - Chứng Nhân Tuyệt Vời
/ 73 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Chúa Nhật III MV A - Chứng Nhân Tuyệt Vời

Chúa nhật III Mùa Vọng A CHỨNG NHÂN TUYỆT VỜI Mt 11,2-11 “Tôi nói thật với anh em: trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gio-an Tẩy Giả. Tuy nhiên, kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời còn cao trọng hơn ông.” (Mt

7.12 Thánh Ambrose, GM, TSHT
/ 45 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

7.12 Thánh Ambrose, GM, TSHT

7.12 Thánh Ambrose, Gmtsht Is 40:25-31; Tv 103:1-2,3-4,8,10; Mt 11:28-30  Học Với Chúa            Thánh Ambrôsiô sinh năm 339 tại Trêve, trong một gia đình công chức cao cấp thuộc đế quốc Rôma. Tới lúc trưởng

Mến Yêu Hàng Ngày - Ngày 07.12.2022
/ 24 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Mến Yêu Hàng Ngày - Ngày 07.12.2022

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 4, 07-12-2022 (Mt 11, 28-30) "Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường.

Hiệp sống Tin mừng: Chúa nhật 3 mùa Vọng năm A
/ 33 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Hiệp sống Tin mừng: Chúa nhật 3 mùa Vọng năm A Hot

Is 35,1-6a.10 ; Gc 5,7-10 ; Mt 11,2-11 CHU TOÀN SỨ VỤ LÀM TIỀN SỨ CHO ĐỨC KI-TÔI. HỌC LỜI CHÚA 1. TIN MỪNG: Mt 11,2-11 (2) Ông Gio-an lúc ấy đang ngồi tù, nghe biết những việc Đức Ki-tô làm, liền sai môn đệ đến hỏi Người

Suy niệm Tin Mừng CN 3 Mùa Vọng - Năm A (Mt 11, 1-11)
/ 36 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật
Thứ Hai Tuân II MV - Lòng Tin
/ 59 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Thứ Hai Tuân II MV - Lòng Tin

5.12 Thứ Hai trong tuần thứ Hai Mùa Vọng Is 35:1-10; Tv 85:9-10,11-12,13-14; Lc 5:17-26 Lòng Tin            Ghen ăn tức ở hay không ăn được thì đạp đổ vốn là thói xấu thường trực trong xã hội mọi thời. Bởi vậy,

5 Phút Lời Chúa - Thứ Hai Tuần II MV
/ 52 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

5 Phút Lời Chúa - Thứ Hai Tuần II MV

05/12/22 THỨ HAI TUẦN 2 MV Lc 5,17-26 TỘI LỖI GÂY BẠI LIỆT TÂM HỒN  

Mến Yêu Hàng Ngày - Ngày 05.12.2022
/ 33 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Mến Yêu Hàng Ngày - Ngày 05.12.2022

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 2, 05-12-2022 (Lc 5,17-26) Một hôm, khi Đức Giê-su giảng dạy, có mấy người Pha-ri-sêu và luật sĩ ngồi đó; họ từ khắp các làng mạc miền Ga-li-lê, Giu-đê và từ Giê-ru-sa-lem mà đến. Quyền năng Chúa ở với Người, khiến Người

5 phút Lời Chúa - Thứ Bảy Tuần I MV
/ 40 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

5 phút Lời Chúa - Thứ Bảy Tuần I MV

03/12/22 THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 1 MV Th. Phan-xi-cô Xa-vi-ê, linh mục Mc 16,15-20

03.12. Thứ Bảy Tuần I MV - Thánh Phanxicô Xaviê, Lm
/ 45 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

03.12. Thứ Bảy Tuần I MV - Thánh Phanxicô Xaviê, Lm

3.12. Thánh Phanxicô Xaviê, Lm Is 30:19-21,23-26; Tv 147:1-2,3-4,5-6; Mt 9:35; Mt 10:1,6-8 Lên Đường Truyền Giáo            Thánh Phanxicô Xaviê sinh năm 1506 tại lâu đài Xaviê trong một gia đình quyền quý của Vương

Mến Yêu Hàng Ngày - Ngày 03.12.2022
/ 30 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Mến Yêu Hàng Ngày - Ngày 03.12.2022

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 7, 03-12-2022 (Mc 16,15-20) Người nói với các ông: "Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án. Đây là những

5 Phút Lời Chúa - Thứ Sáu Tuần I MV
/ 45 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

5 Phút Lời Chúa - Thứ Sáu Tuần I MV

02/12/22 THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 1 MV Mt 9,27-31 TIN THẾ NÀO SẼ ĐƯỢC NHƯ VẬY  

Thứ Sáu Tuần I MV - Mù Lòng Tin
/ 34 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Thứ Sáu Tuần I MV - Mù Lòng Tin

2.12. Thứ Sáu trong tuần thứ Nhất Mùa Vọng Is 29:17-24; Tv 27:1,4,13-14; Mt 9:27-31 Mù Lòng Tin            Tin Mừng hôm nay tường thuật về một phép lạ: Chúa Giêsu chữa lành cho hai người mù, sau khi họ thưa lên cùng

Mến Yêu Hằng Ngày - Ngày 02-12-2022
/ 43 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Mến Yêu Hằng Ngày - Ngày 02-12-2022

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 6, 02-12-2022 (Mt 9,27-31) Đang khi Đức Giê-su ra khỏi nơi đó, thì có hai người mù đi theo kêu lên rằng: "Lạy Con Vua Đa-vít, xin thương xót chúng tôi!" Khi Đức Giê-su về tới nhà, thì hai người mù ấy tiến lại gần. Người nói

5 Phút Lời Chúa - Thứ Năm Tuần I MV
/ 77 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

5 Phút Lời Chúa - Thứ Năm Tuần I MV

01/12/22 THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN 1 MV Mt 7,21.24-27 XÂY NHÀ TỪ NỀN MÓNG