Thứ Ba CN II TN - Cốt Lõi Của Luật
/ 11 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Thứ Ba CN II TN - Cốt Lõi Của Luật

Thứ Ba trong tuần thứ Hai Mùa Quanh Năm 1 Sm 16:1-13; Tv 89:20,21-22,27-28; Mc 2:23-28 CỐT LÕI CỦA LUẬT            Luật lệ là một yếu tố không thể thiếu trong xã hội loài người. Không một tổ chức, xã hội nào tồn tại

5 Phút Lời Chúa - Thứ Ba Tuần II TN
/ 11 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

5 Phút Lời Chúa - Thứ Ba Tuần II TN

18/01/22 THỨ NĂM TUẦN 2 TN Tuần lễ cầu nguyện cho hiệp nhất Ki-tô hữu Mc 2,23-28

5 Phút Lời Chúa - Thứ Hai CN II TN
/ 33 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

5 Phút Lời Chúa - Thứ Hai CN II TN

17/01/22 THỨ HAI TUẦN 2 TN Th. An-tôn, viện phụ Mc 2,18-22

Thứ Hai.17.1.2022 Thánh Antôn - viện phụ
/ 46 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Thứ Hai.17.1.2022 Thánh Antôn - viện phụ

 Thứ Hai.17.1.2022 Thánh Antôn - viện phụ 1 Sm 15:16-23; Tv 50:8-9,16-17,21,23; Mc 2:18-22 Cốt lõi của đạo            Hôm nay Giáo Hội cho chúng ta mừng lễ kính thánh Antôn. Thánh Antôn hôm nay Giáo Hội mừng

Mến Yêu Hàng Ngày - Ngày 17.01.2022
/ 16 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Mến Yêu Hàng Ngày - Ngày 17.01.2022

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 2, 17-01-2022 (Mc 2,18-22) Bấy giờ các môn đệ ông Gio-an và các người Pha-ri-sêu đang ăn chay; có người đến hỏi Đức Giê-su: "Tại sao các môn đệ ông Gio-an và các môn đệ người Pha-ri-sêu ăn chay, mà môn đệ ông lại không ăn

Thứ Bảy CN I TN - Thiên Chúa Toàn Năng
/ 20 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Thứ Bảy CN I TN - Thiên Chúa Toàn Năng

Thứ Bảy trong tuần thứ Nhất Mùa Quanh Năm 1 Sm 9:1-4,17-19; Tv 21:2-3,4-5,6-7; Mc 2:13-17 THIÊN CHÚA TOÀN NĂNG            Thiên Chúa là Đấng toàn năng. Sự toàn năng nơi Ngài có sức biến đổi và cứu độ. Và sự toàn

5 Phút Lời Chúa - Thứ Bảy - 15. 01. 2022
/ 28 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

5 Phút Lời Chúa - Thứ Bảy - 15. 01. 2022

15/01/22 THỨ BẢY TUẦN 1 TN Mc 2,13-17 TỪ BỎ  

Mến Yêu Hàng Ngày - Ngày 15.01.2022
/ 18 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Mến Yêu Hàng Ngày - Ngày 15.01.2022

MẾN YÊU HẰNG NGÀY  Thứ 7, 15-01-2022 (Mc 2,13-17) Đức Giê-su lại đi ra bờ biển hồ. Toàn thể dân chúng đến với Người, và Người dạy dỗ họ. Đi ngang qua trạm thu thuế, Người thấy ông Lê-vi là con ông An-phê, đang ngồi ở đó. Người bảo ông: “Anh

Thứ Sáu CN I TN - Nhận Ra Tình Yêu Chúa
/ 31 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Thứ Sáu CN I TN - Nhận Ra Tình Yêu Chúa

Thứ Sáu trong tuần thứ Nhất Mùa Quanh Năm 1 Sm 8:4-7,10-22; Tv 89:16-17,18-19; Mc 2:1-12 NHẬN RA TÌNH YÊU CHÚA          Trong đời sống con người, điều khó thực hiện nhất là tha thứ, nhất là khi đối tượng xúc phạm là

5 Phút Lời Chúa - Thứ Sáu Tuần I TN
/ 23 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

5 Phút Lời Chúa - Thứ Sáu Tuần I TN

14/01/22 THỨ SÁU TUẦN 1 TN Mc 2,1-12 LÒNG TIN KIÊN VỮNG   Họ dỡ mái nhà ngay chỗ Người ngồi, làm thành một lỗ hổng, rồi thả người bại liệt nằm trên chõng xuống. (Mc 2,4)   Suy niệm: Khi những người khiêng anh bạn bại liệt của họ đến,

Mến Yêu Hàng Ngày - Ngày 14.01.2022
/ 28 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Mến Yêu Hàng Ngày - Ngày 14.01.2022

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 6, 14-01-2022 (Mc 2,1-12) Vài ngày sau, Đức Giê-su trở lại thành Ca-phác-na-um. Hay tin Người ở nhà, dân chúng tụ tập lại, đông đến nỗi trong nhà ngoài sân chứa không hết. Người giảng lời cho họ. Bấy giờ người ta đem đến

5 Phút Lời Chúa - Thứ Năm Tuần I TN
/ 21 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

5 Phút Lời Chúa - Thứ Năm Tuần I TN

13/01/22 THỨ NĂM TUẦN 1 TN Th. Hi-la-ri-ô, giám mục, tiến sĩ HT Mc 1,40-45

Thứ Tư CN I TN - Chữa Người Phong Cùi
/ 23 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Thứ Tư CN I TN - Chữa Người Phong Cùi

Thứ Năm trong tuần thứ Nhất Mùa Quanh Năm 1 Sm 4:1-11; Tv 44:10-11,14-15,25-26; Mc 1:40-45 Chữa người phong cùi            Chúa Giêsu chạnh lòng thương xót. Nhưng Ngài không chỉ làm vơi đi hoặc xóa đi bất hạnh

Mến Yêu Hàng Ngày - Ngày 13.01.2022
/ 105 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Mến Yêu Hàng Ngày - Ngày 13.01.2022

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 5, 13-01-2022 (Mc 1,40-45) Có người bị phong hủi đến gặp Người, anh ta quỳ xuống van xin rằng: “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch.” Người chạnh lòng thương giơ tay đụng vào anh và bảo: “Tôi muốn, anh sạch

Thứ Tư CN I TN - Ðộng Lực Của Việc Tông Đồ
/ 33 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Thứ Tư CN I TN - Ðộng Lực Của Việc Tông Đồ

Thứ Tư trong tuần thứ Nhất Mùa Quanh Năm 1 Sm 3:1-10,19-20; Tv 40:2-5,7-8,8-9,10; Mc 1:29-39 Ðộng lực của việc tông đồ              Tin Mừng rất nhiều lần nhắc đến Chúa Giêsu cầu nguyện với Cha Ngài, đó là những

5 Phút Lời Chúa - Thứ Tư CN I TN
/ 30 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

5 Phút Lời Chúa - Thứ Tư CN I TN

12/01/22 THỨ TƯ TUẦN 1 TN Mc 1,29-39 NHỊP SỐNG CẦU NGUYỆN  

5 Phút Lời Chúa - Chúa Nhật II TNC
/ 36 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

5 Phút Lời Chúa - Chúa Nhật II TNC

16/01/22 CHÚA NHẬT TUẦN 2 TN – C  Ga 2,1-11 TIỆC CƯỚI THỜI COVID  

Chúa Nhật II TN C - Rượu Tình Yêu và Ân Sủng
/ 71 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Chúa Nhật II TN C - Rượu Tình Yêu và Ân Sủng

Chúa Nhật II TN C Ga 2,1-12 Rượu Tình Yêu và Ân Sủng Đức Giê-su đã làm dấu lạ đầu tiên này tại Ca-na miền Ga-li-lê  và bày tỏ vinh quang của Người. Các môn đệ đã tin vào Người. (Ga 2,11) Bài Tin Mừng hôm nay diễn tả về tiệc cưới tại Cana.

Mến Yêu Hàng Ngày - Ngày 12.01.2022
/ 26 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Mến Yêu Hàng Ngày - Ngày 12.01.2022

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 4, 12-01-2022 (Mc 1,29-39) Vừa ra khỏi hội đường Ca-phác-na-um, Đức Giê-su đi đến nhà hai ông Si-môn và An-rê. Có ông Gia-cô-bê và ông Gio-an cùng đi theo. Lúc đó, bà mẹ vợ ông Si-môn đang lên cơn sốt, nằm trên giường. Lập

Hiệp sống Tin mừng: Chúa nhật 2 Thường niên năm C
/ 72 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật

Hiệp sống Tin mừng: Chúa nhật 2 Thường niên năm C Hot

  Is 62,1-5 ; 1 Cr 12,4-11 ; Ga 2,1-11 CÙNG MẸ VỮNG TIN VÀO LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT I. HỌC LỜI CHÚA 1. TIN MỪNG : Ga 2,1-11 (1) Ngày thứ ba, có tiệc cưới tại Ca-na miền Ga-li-lê. Trong tiệc cưới, có thân mẫu Đức 

Thứ Ba CN I TN - Quyền Năng Của Chúa
/ 37 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Thứ Ba CN I TN - Quyền Năng Của Chúa

Thứ Ba trong tuần thứ Nhất Mùa Quanh Năm 1 Sm 1:9-20; 1 Sm 2:1,4-5,6-7,8; Mc 1:21-28 QUYỀN NĂNG CỦA CHÚA            Theo Tin Mừng Mác cô, Chúa Giêsu đã bắt đầu hoạt động công khai của Người bằng việc “Đi khắp miền

5 Phút Lời Chúa - Thứ Ba Tuần I TN
/ 33 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

5 Phút Lời Chúa - Thứ Ba Tuần I TN

11/02/22 THỨ BA TUẦN 1 TN Mc 1,21-28 LỜI GIẢNG DẠY ĐẦY UY QUYỀN  

Suy niệm Tin Mừng CN 2 Thường Niên (Ga 2, 1 - 12) Năm C - Video
/ 75 / Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật