Sứ điệp Ngày Hòa bình Thế giới năm 2024
/ 792 / Văn kiện Tòa thánh
Sứ điệp Mùa Chay năm 2023 của ĐTC Phanxicô
/ 572 / Văn kiện Tòa thánh