Thanh Tuyển Viện Nữ Vương Hòa Bình
/ 677 / Thanh Tuyển

Thanh Tuyển Viện Nữ Vương Hòa Bình

Giai đoạn Thanh Tuyển bắt đầu khi các em nhập tu cho đến khi bước sang giai đoạn Tiền Tập. Thời gian ở Thanh Tuyển viện từ 3 năm hoặc hơn nữa tùy theo chương trình học các ngành chuyên biệt của các em, cũng như sự trưởng thành của mỗi ứng

Kỷ niệm 50 năm thành lập cộng đoàn Thanh Tuyển Viện Dòng Nữ Vương Hòa Bình
/ 1061 / Thanh Tuyển