Lời nguyện tín hữu lễ Truyền Tin 25-3


LỜI NGUYỆN TÍN HỮU
LỄ TRUYỀN TIN
 
Chủ tế: Anh chị em thân mến, 
Lời TRUYỀN TIN của thiên sứ đã đưa Đức Maria vào mầu nhiệm Chúa Kitô. Nhân ngày mừng lễ Ngôi Hai Thiên Chúa nhập thể làm người/ khởi đầu công trình cứu độ, chúng ta cùng cảm tạ Chúa và tin tưởng cầu xin.
 
1. “Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận". Chúng ta cùng cầu xin cho Đức Thánh Cha Phanxicô, và tất cả các Vị Mục tử trong Hội Thánh/ được dồi dào sức khỏe và đầy tràn ơn Chúa Thánh Thần, để sống cho Chúa và vì Chúa/ ngày càng trọn vẹn hơn. 
 
2. “Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa”. Chúng ta cùng cầu xin cho mọi gia đình Công Giáo được sống noi gương Đức Mẹ, mở rộng tâm hồn đón Chúa ngự đến; biết lắng nghe tiếng lương tâm ngay chính, mà sống giá trị Tin Mừng, để luôn là chứng nhân cho thời đại hôm nay.
 
3. “Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được". Chúng ta cùng cầu xin cho anh chị em khắp thế giới đang sống trong lo âu, đau khổ do đại dịch Covid 19, luôn cảm nghiệm được tình mẫu tử của Mẹ Maria, và biết noi gương Mẹ sẵn sàng đáp lại tiếng xin vâng theo Thánh ý Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh.
 
4. "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói". Chúng ta cùng cầu xin cho tất cả chúng ta, các cộng đoàn, và quý chị em mừng lễ Bổn mạng hôm nay-luôn tin tưởng vào kế hoạch của Thiên Chúa cho cuộc đời mỗi người, và biết tích cực cộng tác với ơn Chúa để tham dự mọi cách vào mầu nhiệm cứu rỗi, theo gương Mẹ Maria.
 
Cha Chủ tế:  Lạy Chúa là Cha chúng con, 
Đức Maria đã bày tỏ sự vâng phục của đức tin qua lời thưa xin vâng; và Ngôi Hai Thiên Chúa nhập thể làm người, mặc lấy xác phàm trong dạ Mẹ.  Xin cho chúng con biết mở rộng tâm hồn đón rước Chúa Giêsu nơi Bí tích Thánh Thể/ với đức tin và tình yêu xin vâng như Mẹ. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.

Nt Modesta MRP