5 Phút Lời Chúa Tháng 3.2023
/ 272 / Đến với anh em Sắc Tộc

5 Phút Lời Chúa Tháng 3.2023

5 Phút Lời Chúa Tháng 3.2023   01/03/23 THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 1 MC Lc 11,29-32 “DẤU LẠ” GIÊ-SU Chúa Giê-su nói: “Thế hệ này là một thế hệ gian ác; chúng xin dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Gio-na.”

Nguyễn Do với Tây Nguyên
/ 159 / Loan Tin Mừng

Nguyễn Do với Tây Nguyên Hot

Gm. Aloisiô Nguyễn Hùng Vị Tải về tại đây! Nguồn: giaophankontum.com

Bài ca ý lực Chúa nhật 6 Thường Niên - năm A - Song ngữ/ Tiếng Êđê
/ 72 / Loan Tin Mừng