Lời nguyện tín hữu lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu
/ 112 / Phụng Vụ

Lời nguyện tín hữu lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu Hot

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU- NĂM C NGÀY THÁNH HÓA CÁC LINH MỤC Chủ tế: Anh chị em thân mến, Hội Thánh thiết lập lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu là để tôn vinh tình yêu vô biên của Thiên Chúa đối với nhân loại- nơi Ngôi Hai Thiên Chúa

Lời nguyện tín hữu  Chúa Nhật 13 TN - Năm C
/ 182 / Phụng Vụ

Lời nguyện tín hữu Chúa Nhật 13 TN - Năm C Hot

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT 13 THƯỜNG NIÊN - NĂM C Chủ tế: Anh chị em thân mến, Quyết định làm môn đệ Chúa và chọn Chúa trên hết, Kitô hữu chúng ta cần có một sự dấn thân trọn vẹn qua việc từ bỏ mọi sự, kể cả chính mình,/ trong sự dẫn dắt của

Lời nguyện tín hữu lễ Mình Máu Chúa - năm C
/ 206 / Phụng Vụ

Lời nguyện tín hữu lễ Mình Máu Chúa - năm C Hot

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA KITÔ - năm C Chủ tế: Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu đã thiết lập bí tích Thánh Thể là chính hy tế Mình và Máu Người, để lưu tồn hy tế thập giá qua bao thế kỷ cho đến khi Người trở lại. Chúng ta cùng

Lời Nguyện Tín Hữu Lễ Chúa Ba Ngôi - năm C
/ 210 / Phụng Vụ

Lời Nguyện Tín Hữu Lễ Chúa Ba Ngôi - năm C Hot

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU  LỄ CHÚA BA NGÔI-NĂM C Chủ tế: Anh chị em thân mến, Chúa đã sai Con Một yêu dấu là Đức Giêsu Kitô đến trần gian/để tỏ cho chúng ta biết mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi, mầu nhiệm trung tâm của đức tin Kitô giáo. Chúng ta

Lời nguyện tín hữu lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống - Năm C
/ 133 / Phụng Vụ

Lời nguyện tín hữu lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống - Năm C Hot

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU  LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG- NĂM C Chủ tế:  Anh chị em thân mến, Đức Kitô Phục Sinh hiện ra với các tông đồ; Ngài ban bình an và Thánh Thần rồi sai các ông đi rao giảng Tin Mừng. Ngày nay Chúa Thánh Thần luôn

Lời nguyện tín hữu lễ Chúa Lên Trời - năm C
/ 196 / Phụng Vụ

Lời nguyện tín hữu lễ Chúa Lên Trời - năm C Hot

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU LỄ CHÚA THĂNG THIÊN - NĂM C     NGÀY THẾ GIỚI TRUYỀN THÔNG Chủ tế: Anh chị em thân mến, Hôm nay toàn thể Hội Thánh hân hoan tưởng niệm mầu nhiệm Chúa Giêsu lên trời, Người được tôn vinh bên hữu Thiên Chúa. Lòng

Lời nguyện tín hữu Chúa Nhật VI PS - Năm C
/ 181 / Phụng Vụ

Lời nguyện tín hữu Chúa Nhật VI PS - Năm C Hot

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU      CHÚA NHẬT 6 PHỤC SINH - NĂM C Chủ tế: Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ sống kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa Cha qua việc yêu mến lắng nghe và thi hành Lời Chúa dạy. Người cũng hứa

Lời nguyện tín hữu Chúa Nhật V PS - Năm C
/ 266 / Phụng Vụ

Lời nguyện tín hữu Chúa Nhật V PS - Năm C Hot

                        LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT 5 PHỤC SINH-NĂM C Chủ tế: Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu dạy chúng ta hãy thương yêu nhau như Chúa đã yêu, để xứng đáng làm

Lời nguyện tín hữu  Chúa Nhật IV PS - Năm C
/ 305 / Phụng Vụ

Lời nguyện tín hữu Chúa Nhật IV PS - Năm C Hot

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT 4 PHỤC SINH - NĂM C      Chủ tế:  Anh Chị em thân mến, Đức Kitô Phục Sinh, Mục Tử nhân lành, đã hiến thân mình để cho đàn chiên được sống dồi dào. Từng bước, Người dẫn chúng ta đến đồng cỏ Nước

Lời nguyện tín hữu  Chúa Nhật III PS - Năm C
/ 278 / Phụng Vụ

Lời nguyện tín hữu Chúa Nhật III PS - Năm C Hot

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU        CHÚA NHẬT 3 PHỤC SINH - NĂM C   Chủ tế: Anh chị em thân mến, Sau khi sống lại, Đức Kitô Phục Sinh đã hiện ra nhiều lần để củng cố niềm tin cho các Tông Đồ. Ngài vẫn tiếp tục yêu thương, chăm

Lời nguyện tín hữu  Chúa Nhật II PS
/ 182 / Phụng Vụ

Lời nguyện tín hữu Chúa Nhật II PS Hot

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT II PHỤC SINH NĂM A-B-C TÔN VINH  LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA THIÊN CHÚA   Chủ tế: Anh chị em thân mến, Hôm nay kết thúc Tuần Bát Nhật Lễ Phục Sinh, Giáo Hội tôn kính đặc biệt lòng Thương Xót của Thiên Chúa/

Lời Nguyện Tín Hữu CN Phục Sinh - năm C
/ 323 / Phụng Vụ

Lời Nguyện Tín Hữu CN Phục Sinh - năm C Hot

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT PHỤC SINH - NĂM C Chủ tế: Anh chị em thân mến, Trong ngày cực thánh này, Hội Thánh hân hoan cử hành mầu nhiệm phục sinh - mừng Đức Giêsu Kitô chiến thắng khải hoàn. Chúng ta chúc tụng tôn vinh Thiên Chúa và sốt

Lời nguyện tín hữu lễ Tiệc Ly
/ 188 / Phụng Vụ

Lời nguyện tín hữu lễ Tiệc Ly Hot

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU THỨ NĂM TUẦN THÁNH- NĂM C THÁNH LỄ TIỆC LY Chủ tế:  Anh chị em thân mến, Trước khi rời bỏ thế gian Chúa Giêsu để lại cho Hội Thánh ba quà tặng tình yêu, là: Bí tích Thánh Thể, chức Linh mục thừa tác và Giới luật Yêu

Lời nguyện tín hữu lễ Đêm Vọng Phục Sinh - năm C
/ 188 / Phụng Vụ

Lời nguyện tín hữu lễ Đêm Vọng Phục Sinh - năm C Hot

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU  ĐÊM VỌNG PHỤC SINH -NĂM C  Chủ tế: Anh chị em thân mến, Đêm nay, Hội Thánh tuyên xưng Đức Kitô chiến thắng khải hoàn, vượt qua sự chết và phục sinh; Ðấng chiếu toả ánh sáng bình an của Người trên toàn thể nhân

Lời nguyện tín hữu Chúa Nhật Lễ Lá - năm C
/ 197 / Phụng Vụ

Lời nguyện tín hữu Chúa Nhật Lễ Lá - năm C Hot

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT LỄ LÁ - NĂM C Chủ tế: Anh chị em thân mến, Hôm nay, chúng ta cùng với toàn thể Hội Thánh khai mạc Tuần Thánh. Chúa Giêsu tiến vào thành Giêrusalem với tư cách là Đấng Thiên Sai, được dân chúng đón mừng. Chúng ta

Lời nguyện tín hữu  Chúa Nhật V MC - Năm C
/ 332 / Phụng Vụ

Lời nguyện tín hữu Chúa Nhật V MC - Năm C Hot

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU  CHÚA NHẬT 5 MÙA CHAY-C Chủ tế: Anh chị em thân mến,  “Hạnh phúc thay, kẻ lỗi lầm mà được tha thứ, người có tội mà được khoan dung.” (Tv 32,1) Thiên Chúa từ bi nhân hậu luôn yêu thương tha thứ/ và không bao giờ

Hướng dẫn Nghi thức phụng vụ Tuần Thánh 2022
/ 561 / Phụng Vụ

Hướng dẫn Nghi thức phụng vụ Tuần Thánh 2022 Hot

BAN THỤNG TỰ GIÁO PHẬN BAN MÊ THUỘT   THÔNG BÁO VỀ MỘT SỐ LƯU Ý TRONG PHỤNG VỤ MÙA CHAY & TUẦN THÁNH Ở THỜI ĐIỂM ĐẠI DỊCH COVID-19   Kính thưa Cha Tổng Đại diện, quý Cha Quản hạt, quý Cha, quý Tu sĩ, và cộng đoàn Dân

Lời nguyện tín hữu lễ Truyền Tin 25-3
/ 365 / Dẫn lễ dịp đặc biệt

Lời nguyện tín hữu lễ Truyền Tin 25-3 Hot

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU LỄ TRUYỀN TIN   Chủ tế: Anh chị em thân mến,  Lời TRUYỀN TIN của thiên sứ đã đưa Đức Maria vào mầu nhiệm Chúa Kitô. Nhân ngày mừng lễ Ngôi Hai Thiên Chúa nhập thể làm người/ khởi đầu công trình cứu độ, chúng ta

Lời nguyện tín hữu  Chúa Nhật IV MC - Năm C
/ 437 / Phụng Vụ

Lời nguyện tín hữu Chúa Nhật IV MC - Năm C Hot

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT 4 MÙA CHAY - C Chủ tế: Anh chị em thân mến,  Phẩm phục màu hồng của Chúa nhật 4 Mùa Chay diễn tả niềm vui hạnh phúc chan hòa của người tội lỗi trở về, được Chúa tiếp đón trong yêu thương và thứ tha hết mọi

Dẫn Lễ Thánh Giuse Bạn Trăm Năm Đức Mẹ 19-3
/ 195 / Dẫn lễ dịp đặc biệt

Dẫn Lễ Thánh Giuse Bạn Trăm Năm Đức Mẹ 19-3 Hot

DẪN LỄ 19.03 THÁNH GIUSE, BẠN TRĂM NĂM ĐỨC TRINH NỮ MARIA LỜI DẪN NHẬP LỄ Mời cộng đoàn ngồi. Kính thưa cộng đoàn,       Hòa chung niềm vui với toàn thể Hội Thánh mừng lễ Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Trinh Nữ Maria, chúng

Lời nguyện tín hữu  Chúa Nhật III MC - Năm C
/ 314 / Phụng Vụ

Lời nguyện tín hữu Chúa Nhật III MC - Năm C Hot

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT 3 MÙA CHAY- C Chủ tế:  Anh Chị em thân mến,  Mùa Chay là thời gian thuận tiện cho việc canh tân cá nhân và cộng đoàn, dẫn chúng ta đến Lễ Phục Sinh của Chúa Giêsu Kitô. Để mỗi người biết đứng lên sau mỗi

Canh Thức Mừng Lễ Giuse 19/3/2022
/ 206 / Canh thức

Canh Thức Mừng Lễ Giuse 19/3/2022 Hot

Canh thức mừng lễ 19.03.2022    Mẫu gương sống tinh thần hiệp hành của Thánh Giuse  NGƯỜI CHA KHIÊM TỐN và THẦM LẶNG   Hát: LẠY CHÚA THÁNH THẦN       PC 4 - câu 1   1. TÂM TÌNH MỞ ĐẦU 

Lời nguyện tín hữu  Lễ Thánh Giuse- Bạn Trăm Năm Đức Maria
/ 404 / Dẫn lễ dịp đặc biệt

Lời nguyện tín hữu Lễ Thánh Giuse- Bạn Trăm Năm Đức Maria Hot

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU LỄ THÁNH GIUSE-BẠN TRĂM NĂM ĐỨC MARIA 19.03. Chủ tế:  Anh chị em thân mến,  Thánh Giuse đã được Thiên Chúa trao cho sứ mạng làm Cha nuôi Đấng Cứu Thế và bảo vệ gia đình Nazareth. Trong niềm tôn kính và mến yêu