Lưu niệm ngày lãnh nhận hồng ân
/ 1142 / Album hình ảnh

Lưu niệm ngày lãnh nhận hồng ân

"Đường đi lên nhà Chúa, Chúa ơi. Cung thánh Ngài ngời bao huyền diệu, ngất ngây trong cõi lòng, phụng sự nhà Chúa con mơ ước dường bao.