Cách Phân Chia Các Bài Đọc Trong Thánh Lễ
/ 186 / Tông đồ Lời Chúa
Bài 16 : Những khuôn mặt trong cuộc khổ nạn
/ 401 / Hướng dẫn linh thao nhóm
Bài 17: Đường Thánh Giá
/ 358 / Hướng dẫn linh thao nhóm
Bài 18: Ngôi mộ trống
/ 459 / Hướng dẫn linh thao nhóm
Bài 19: Chúa phục sinh gặp chị Maria
/ 539 / Hướng dẫn linh thao nhóm
Bài 20: Nên thánh
/ 406 / Hướng dẫn linh thao nhóm
Bài 14 : Bẻ ra và Trao đi
/ 324 / Hướng dẫn linh thao nhóm
Bài 15: Chúa trong vườn dầu
/ 400 / Hướng dẫn linh thao nhóm
Bài 12: Yêu chính mình
/ 361 / Hướng dẫn linh thao nhóm
Bài 13: Anh em hãy cho họ ăn
/ 381 / Hướng dẫn linh thao nhóm
Bài 10 - Yêu Chúa
/ 349 / Hướng dẫn linh thao nhóm
Bài 11 - Yêu Tha Nhân
/ 390 / Hướng dẫn linh thao nhóm
Bài 8 - Đến Xem và Ở Lại
/ 403 / Hướng dẫn linh thao nhóm
Bài 9 - Cầu Nguyện là Nhu Cầu
/ 390 / Hướng dẫn linh thao nhóm
Bài 7 - Xét Mình
/ 322 / Hướng dẫn linh thao nhóm
Bài 5 - Xin Cho Tôi Thấy Tôi
/ 437 / Hướng dẫn linh thao nhóm
Bài 6 - Trở về cùng Cha và cùng anh em
/ 385 / Hướng dẫn linh thao nhóm
Bài 4: Hỗn Độn Và Trật Tự
/ 587 / Hướng dẫn linh thao nhóm
Bài 3 : Trói buộc và Tự Do
/ 402 / Hướng dẫn linh thao nhóm
Bài 2 : Căn Nhà Đời Tôi
/ 488 / Hướng dẫn linh thao nhóm
Bài 1 : Ngồi với Chúa
/ 515 / Hướng dẫn linh thao nhóm
Mến Yêu Hằng Ngày Thứ 2, 26/04/2021
/ 309 / Tông đồ Lời Chúa