Bài 17: Đường Thánh Giá
/ 265 / Hướng dẫn linh thao nhóm

Bài 17: Đường Thánh Giá

Bài 17: Đường Thánh Giá

Bài 18: Ngôi mộ trống
/ 357 / Hướng dẫn linh thao nhóm

Bài 18: Ngôi mộ trống

Bài 18: Ngôi mộ trống

Bài 19: Chúa phục sinh gặp chị Maria
/ 461 / Hướng dẫn linh thao nhóm

Bài 19: Chúa phục sinh gặp chị Maria

Bài 19: Chúa phục sinh gặp chị Maria

Bài 20: Nên thánh
/ 336 / Hướng dẫn linh thao nhóm

Bài 20: Nên thánh

Bài 20: Nên thánh

Bài 14 : Bẻ ra và Trao đi
/ 263 / Hướng dẫn linh thao nhóm

Bài 14 : Bẻ ra và Trao đi

Bài 14 : Bẻ ra và Trao đi    

Bài 15: Chúa trong vườn dầu
/ 326 / Hướng dẫn linh thao nhóm

Bài 15: Chúa trong vườn dầu

Bài 15: Chúa trong vườn dầu  

Bài 12: Yêu chính mình
/ 299 / Hướng dẫn linh thao nhóm

Bài 12: Yêu chính mình

Bài 12: Yêu chính mình  

Bài 13: Anh em hãy cho họ ăn
/ 307 / Hướng dẫn linh thao nhóm

Bài 13: Anh em hãy cho họ ăn

Bài 13: Anh em hãy cho họ ăn  

Bài 10 - Yêu Chúa
/ 285 / Hướng dẫn linh thao nhóm

Bài 10 - Yêu Chúa

Bài 10 - Yêu Chúa  

Bài 11 - Yêu Tha Nhân
/ 321 / Hướng dẫn linh thao nhóm

Bài 11 - Yêu Tha Nhân

Bài 11 - Yêu Tha Nhân  

Bài 8 - Đến Xem và Ở Lại
/ 346 / Hướng dẫn linh thao nhóm

Bài 8 - Đến Xem và Ở Lại

Bài 8 - Đến Xem và Ở Lại  

Bài 9 - Cầu Nguyện là Nhu Cầu
/ 317 / Hướng dẫn linh thao nhóm

Bài 9 - Cầu Nguyện là Nhu Cầu

Bài 9 - Cầu Nguyện là Nhu Cầu  

Bài 7 - Xét Mình
/ 264 / Hướng dẫn linh thao nhóm

Bài 7 - Xét Mình

Bài 7 - Xét Mình  

Bài 5 - Xin Cho Tôi Thấy Tôi
/ 370 / Hướng dẫn linh thao nhóm

Bài 5 - Xin Cho Tôi Thấy Tôi

Bài 5 - Xin Cho Tôi Thấy Tôi  

Bài 6 - Trở về cùng Cha và cùng anh em
/ 297 / Hướng dẫn linh thao nhóm

Bài 6 - Trở về cùng Cha và cùng anh em

Bài 6 - Trở về cùng Cha và cùng anh em  

Bài 4: Hỗn Độn Và Trật Tự
/ 527 / Hướng dẫn linh thao nhóm

Bài 4: Hỗn Độn Và Trật Tự

Bài 4: Hỗn Độn Và Trật Tự

Bài 3 : Trói buộc và Tự Do
/ 324 / Hướng dẫn linh thao nhóm

Bài 3 : Trói buộc và Tự Do

Trói buộc và Tự Do  

Bài 2 : Căn Nhà Đời Tôi
/ 427 / Hướng dẫn linh thao nhóm

Bài 2 : Căn Nhà Đời Tôi

Căn Nhà Đời Tôi  

Bài 1 : Ngồi với Chúa
/ 426 / Hướng dẫn linh thao nhóm

Bài 1 : Ngồi với Chúa

Cầu Nguyện theo Linh Thao  Bài 1: Ngồi với Chúa  

Mến Yêu Hằng Ngày – Người Tôi Tớ Của Chúa Thứ 5, 29/04/2021
/ 290 / Tông đồ Lời Chúa

Mến Yêu Hằng Ngày – Người Tôi Tớ Của Chúa Thứ 5, 29/04/2021

MẾN YÊU HẰNG NGÀY – NGƯỜI TÔI TỚ CỦA CHÚA Thứ 5, ngày 29/04/2021(Ga 13,16-20)   "Thật, Thầy bảo thật anh em: tôi tớ không lớn hơn chủ nhà, kẻ được sai đi không lớn hơn người sai đi. Anh em đã biết những điều đó, nếu anh em thực hành, thì thật

Mến Yêu Hằng Ngày Thứ 2, 26/04/2021
/ 252 / Tông đồ Lời Chúa

Mến Yêu Hằng Ngày Thứ 2, 26/04/2021

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 2, ngày 26/04/2021 (Ga 10, 1-10)   "Thật, tôi bảo thật các ông : Ai không đi qua cửa mà vào ràn chiên, nhưng trèo qua lối khác mà vào, người ấy là kẻ trộm, kẻ cướp. (2) Còn ai đi qua cửa mà vào, người ấy là mục tử.

Mến Yêu Hằng Ngày, ngày 05/04/2021
/ 297 / Tông đồ Lời Chúa

Mến Yêu Hằng Ngày, ngày 05/04/2021

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 2, ngày 05/04/2021 (Mt 28, 8-15)   Các bà vội vã rời khỏi mộ, tuy sợ hãi nhưng cũng rất đỗi vui mừng, chạy về báo tin cho môn đệ Đức Giê-su hay. Bỗng Đức Giê-su đón gặp các bà và nói: "Chào chị em!" Các bà tiến lại gần

Mến Yêu Hằng Ngày – Thứ Sáu Tuần Thánh, 10-04-2020
/ 283 / Tông đồ Lời Chúa

Mến Yêu Hằng Ngày – Thứ Sáu Tuần Thánh, 10-04-2020

MẾN YÊU HẰNG NGÀY – TÌNH YÊU HIẾN TẾ Thứ Sáu Tuần Thánh, 10-04-2020 (Ga 18, 1-19.42) Mở đầu từ câu 1 chương 18 đến hết câu 42 chương 19. SUY NIỆM “Thế là đã hoàn tất!”  Lời tuyên bố thánh thiêng này của Chúa Giêsu cho biết công