Kinh Thánh 1 - Gặp Gỡ 20: Ôn Tập
/ 163 / Kinh Thánh (GL)
Kinh Thánh 1 - Gặp Gỡ 17: Các Ngôn Sứ
/ 130 / Kinh Thánh (GL)
Kinh Thánh 3 - Gặp Gỡ 30: Ôn Tập
/ 220 / Kinh Thánh (GL)