Kinh Thánh 1 - Gặp Gỡ 6: Lòng Biết Ơn
/ 85 / Kinh Thánh (GL)
Kinh Thánh 3 - Gặp Gỡ 12: Ôn Tập
/ 144 / Kinh Thánh (GL)