Cáo Phó: Linh mục Micae Trần Kim Chinh
/ 747 / Tin Giáo phận
THƯ RAO Truyền chức Linh Mục
/ 380 / Tin Giáo phận