Ai tín Ông Cố ĐAMINH PHẠM VĂN BỘ, thân phụ Nữ Tu Maria Phạm Thị Lý và Nữ tu Maria Phạm Thị Vân Anh


Văn phòng Hội Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình
Xin kính báo:
 
Ông cố Đaminh Phạm Văn Bộ
Sinh ngày 24 tháng 04 năm 1967
Tại Nguyên Xá - Vũ Thư - Thái Bình
 
 Là Thân Phụ của
1. Chị Maria Phạm Thị Lý
Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình, Gp. BMT
Hiện đang phục vụ tại Cộng Đoàn Nhà Mẹ
2. Chị Maria Phạm Thị Vân Anh
Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình, Gp. BMT
Hiện đang Tu học tại Sài Gòn
 
Đã an nghỉ trong Chúa
lúc 19g30 Chúa Nhật  ngày 7 tháng 04 năm 2024
 Tại Tư Gia: Nguyên Xá - Vũ Thư - Thái Bình
Hưởng dương: 58 tuổi
 
Thánh lễ an táng sẽ được cử hành
vào lúc 08g00 thứ Ba ngày 09.04. 2024
Tại Thánh Đường Gx. Hoàng Xá - Giáo phận Thái Bình
 
Kính xin hiệp thông cầu nguyện cho Linh Hồn ông cố ĐAMINH
sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.
 
Văn phòng Hội Dòng Kính báo
ĐT: - Chị Phạm Lý: 0836704116 
       - Chị Vân Anh: 0346411755