Một số mô hình nhân cách theo tâm lý học
/ 1554 / Tâm lý

Một số mô hình nhân cách theo tâm lý học

Cá nhân gán ghép cho người khác những cảm xúc tiêu cực đang có nơi mình vì không dám đối chất chính mình.

Các yếu tố qui định tâm tính con người
/ 614 / Tâm lý

Các yếu tố qui định tâm tính con người

Bẩm sinh và bản năng thì áp đặt và khó thay đổi, nhưng chỉ là “hạt giống” chứa đựng “mầm nhân cách”.