5 phút với Lời Chúa - Tháng 9 TN năm B
/ 55 / Loan Tin Mừng

5 phút với Lời Chúa - Tháng 9 TN năm B

 Tháng 09/2021   01/09/21 THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 22 TN Lc 4,38-44 CHÚA GIÊ-SU, ĐẤNG CHỮA LÀNH Tất cả những ai có người đau yếu mắc đủ thứ bệnh hoạn tật nguyền, đều đưa tới Người. Người đặt tay trên từng bệnh nhân và chữa họ.

Phụng Vụ Lời Chúa Ngày Chúa Nhật 22 Thường Niên - Năm B - Tiếng Êđê
/ 55 / Loan Tin Mừng

Phụng Vụ Lời Chúa Ngày Chúa Nhật 22 Thường Niên - Năm B - Tiếng Êđê Hot

Mời các bạn cùng lắng nghe phụng vụ Lời Chúa - Chúa Nhật 21 Thường niên, năm B.  

Phụng Vụ Lời Chúa Ngày Chúa Nhật 21 Thường Niên - Năm B - Tiếng Êđê
/ 61 / Loan Tin Mừng

Phụng Vụ Lời Chúa Ngày Chúa Nhật 21 Thường Niên - Năm B - Tiếng Êđê Hot

Mời các bạn cùng lắng nghe phụng vụ Lời Chúa - Chúa Nhật 21 Thường niên, năm B.

Phụng Vụ Lời Chúa Lễ Mẹ Lên Trời - Năm B - Tiếng Êđê
/ 102 / Loan Tin Mừng

Phụng Vụ Lời Chúa Lễ Mẹ Lên Trời - Năm B - Tiếng Êđê Hot

Mời các bạn cùng lắng nghe phụng vụ Lời Chúa Lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời qua tiếng Êđê.

Đáp Ca Chúa Nhật Lễ Mẹ Lên Trời - Tiếng Êđê - Trình bày: Sr. M. Anna Trần Hợp
/ 144 / Loan Tin Mừng

Đáp Ca Chúa Nhật Lễ Mẹ Lên Trời - Tiếng Êđê - Trình bày: Sr. M. Anna Trần Hợp Hot

Link PDF: https://drive.google.com/file Facebook: https://www.facebook.com/nuvuonghoabi... Fanpage:  https://www.facebook.com/nuvuonghoabi... Website: https://dongnuvuonghoabinh.org/ Xin cảm ơn quý Quý độc giả đã lắng nghe và ủng hộ.

Phụng Vụ Lời Chúa Ngày Chúa Nhật 19 Thường Niên - Năm B - Tiếng Êđê
/ 157 / Loan Tin Mừng

Phụng Vụ Lời Chúa Ngày Chúa Nhật 19 Thường Niên - Năm B - Tiếng Êđê Hot

Hră Dlăng 1:  Phaolô Y' Loãn Aliô  Hră Dlăng 2:  Sr. H' Ben Byă Klei Mrâo Mrang Jăk:   Sr. H' Wina Niê Facebook: https://www.facebook.com/nuvuonghoabi... Fanpage:  https://www.facebook.com/nuvuonghoabi... Website:

5 phút với Lời Chúa - Tháng 8 năm 2021
/ 214 / Loan Tin Mừng

5 phút với Lời Chúa - Tháng 8 năm 2021

01/08/21 CHÚA NHẬT TUẦN 18 TN – B Ga 6,24-35 ĐỨC TIN ĐEM LẠI SỰ SỐNG   Họ liền hỏi Người: “Chúng tôi phải làm gì để thực hiện những việc Thiên Chúa muốn?” Đức Giê-su trả lời: “Việc Thiên Chúa muốn cho các ông làm, là tin vào

Phụng Vụ Lời Chúa Ngày Chúa Nhật 18 Thường Niên - Năm B - Tiếng Êđê
/ 67 / Loan Tin Mừng

Phụng Vụ Lời Chúa Ngày Chúa Nhật 18 Thường Niên - Năm B - Tiếng Êđê Hot

Hră Dlăng 1:  Phaolô Y' Loãn Aliô  Hră Dlăng 2:  Sr. H' Wina Niê Klei Mrâo Mrang Jăk:  Sr. H' Ben Byă Facebook: https://www.facebook.com/nuvuonghoabi... Fanpage:  https://www.facebook.com/nuvuonghoabi... Website:

Phụng Vụ Lời Chúa Ngày Chúa Nhật 17 Thường Niên - Năm B - Tiếng Êđê
/ 75 / Loan Tin Mừng

Phụng Vụ Lời Chúa Ngày Chúa Nhật 17 Thường Niên - Năm B - Tiếng Êđê Hot

Hră Dlăng 1:  Maria Madalena H' Niêm Niê Hră Dlăng 2:  Pêtros Y' SacLy Arul Klei Mrâo Mrang Jăk:  Phaolô Y' Loãn Aliô  Facebook: https://www.facebook.com/nuvuonghoabi... Fanpage: 

Phụng Vụ Lời Chúa Ngày Chúa Nhật 16 Thường Niên - Năm B - Tiếng Êđê
/ 79 / Loan Tin Mừng

Phụng Vụ Lời Chúa Ngày Chúa Nhật 16 Thường Niên - Năm B - Tiếng Êđê Hot

Hră Dlăng 1:  Maria Madalena H' Niêm Niê Hră Dlăng 2:  Pêtros Y' SacLy Arul Klei Mrâo Mrang Jăk:  Phaolô Y' Loãn Aliô  Facebook: https://www.facebook.com/nuvuonghoabi... Fanpage:  h