5 phút với Lời Chúa - Tháng 6 / 2021
/ 63 / Loan Tin Mừng

5 phút với Lời Chúa - Tháng 6 / 2021 Hot

01/06/21 THỨ BA TUẦN 9 TN Th. Giút-ti-nô, tử đạo Mc 12,13-17 ĐÁP ĐỀN ƠN CHÚA   “Của Xê-da, trả về Xê-da; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa.”  (Mc 12,17)   Suy niệm: Người Do Thái đưa ra cho Chúa Giê-su một câu hỏi

Phụng Vụ Lời Chúa Ngày Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi - Năm B - Tiếng Êđê
/ 136 / Loan Tin Mừng

Phụng Vụ Lời Chúa Ngày Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi - Năm B - Tiếng Êđê Hot

Phụng Vụ Lời Chúa Ngày Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi - Năm B  Hră Dlăng 1:  Maria Madalena H' Niêm Niê  Hră Dlăng 2:  Catherine H' Ni Arul Klei Mrâo Mrang Jăk: Pêtros Y' SacLy Arul

5 phút với Lời Chúa - Tháng 5/2021
/ 88 / Loan Tin Mừng

5 phút với Lời Chúa - Tháng 5/2021

01/05/21 THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 4 PS Th. Giu-se Thợ Mt 13,54-58 GIÁ TRỊ CỦA LAO ĐỘNG   “Ông này không phải là con bác thợ mộc ư?” (Mt 13,55)   Suy niệm: Con Thiên Chúa Đấng Tạo thành khi xuống thế làm người, sống giữa

Phụng Vụ Lời Chúa Ngày Chúa Nhật V Phục Sinh - Năm B - Tiếng Êđê
/ 159 / Loan Tin Mừng

Phụng Vụ Lời Chúa Ngày Chúa Nhật V Phục Sinh - Năm B - Tiếng Êđê Hot

Mời các bạn cùng lắng nghe ​Phụng Vụ Lời Chúa Ngày Chúa Nhật V Phục Sinh - Năm B - Tiếng Êđê  

Phụng Vụ Lời Chúa Ngày Chúa Nhật IV Phục Sinh - Năm B - Tiếng Êđê
/ 110 / Loan Tin Mừng

Phụng Vụ Lời Chúa Ngày Chúa Nhật IV Phục Sinh - Năm B - Tiếng Êđê Hot

Mời các bạn cùng lắng nghe ​Phụng Vụ Lời Chúa Ngày Chúa Nhật IV Phục Sinh - Năm B - Tiếng Êđê

​Phụng Vụ Lời Chúa Ngày Chúa Nhật III Phục Sinh - Năm B - Tiếng Êđê
/ 227 / Loan Tin Mừng

​Phụng Vụ Lời Chúa Ngày Chúa Nhật III Phục Sinh - Năm B - Tiếng Êđê Hot

Mời các bạn cùng lắng nghe ​Phụng Vụ Lời Chúa Ngày Chúa Nhật III Phục Sinh - Năm B - Tiếng Êđê  

Phụng Vụ Lời Chúa Ngày Chúa Nhật II Phục Sinh - Năm B - Tiếng Êđê
/ 201 / Loan Tin Mừng

Phụng Vụ Lời Chúa Ngày Chúa Nhật II Phục Sinh - Năm B - Tiếng Êđê Hot

Mời các bạn cùng lắng nghe ​Phụng Vụ Lời Chúa Ngày Chúa Nhật II Phục Sinh - Năm B - Tiếng Êđê  

Ngắm 15 Sự Thương Khó Chúa Giêsu - Tiếng Êđê - Video
/ 496 / Loan Tin Mừng

Ngắm 15 Sự Thương Khó Chúa Giêsu - Tiếng Êđê - Video Hot

File PDF Ngắm 15 Sự Thương Khó Chúa Giêsu

5 Phút Cho Lời Chúa - Tháng 04/2021
/ 145 / Loan Tin Mừng

5 Phút Cho Lời Chúa - Tháng 04/2021 Hot

5 Phút Cho Lời Chúa - Tháng 04/2021   01/04/21 THỨ NĂM TUẦN THÁNH Ga 13,1-15 PHỤC VỤ CHO ĐẾN HIẾN DÂNG   “Nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau.” (Ga

5 Phút Cho Lời Chúa - Tháng 03/2021
/ 191 / Loan Tin Mừng

5 Phút Cho Lời Chúa - Tháng 03/2021 Hot

5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày – Tháng 03 – 2021 01/03/21 thứ hai tuần 2 mc Lc 6,36-38  Trở nên giống như cha “Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ.” (Lc 6,36) Suy niệm: Chúng ta thường nói: ‘Con nhà tông không giống