5 Phút Lời Chúa - Thứ Năm Tuần II MV
/ 41 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

5 Phút Lời Chúa - Thứ Năm Tuần II MV

08/12/22 THỨ NĂM TUẦN 2 MV Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội Lc 1,26-38

Mến Yêu Hàng Ngày - Ngày 08.12.2022
/ 16 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Mến Yêu Hàng Ngày - Ngày 08.12.2022

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 5, 08-12-2022 (Lc 1,26-38) Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi

Mến Yêu Hằng Ngày Thứ 3 ngày 06-12-2022
/ 22 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Mến Yêu Hằng Ngày Thứ 3 ngày 06-12-2022

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 3, 06-12-2022 (Mt 18,12-14) "Anh em nghĩ sao? Ai có một trăm con chiên mà có một con đi lạc, lại không để chín mươi chín con kia trên núi mà đi tìm con chiên lạc sao? Và nếu may mà tìm được, thì Thầy bảo thật anh em, người

5 Phút Lời Chúa - Thứ Ba Tuần II MV
/ 29 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

5 Phút Lời Chúa - Thứ Ba Tuần II MV

06/12/22 THỨ BA TUẦN 2 MV Th. Ni-cô-la, giám mục Mt 18,12-14

5 Phút Lời Chúa - Thứ Tư Tuần II MV
/ 39 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

5 Phút Lời Chúa - Thứ Tư Tuần II MV

07/12/22 THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 2 MV Th. Am-rô-xi-ô, giám mục, tiến sĩ HT Mt 11,28-30

7.12 Thánh Ambrose, GM, TSHT
/ 45 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

7.12 Thánh Ambrose, GM, TSHT

7.12 Thánh Ambrose, Gmtsht Is 40:25-31; Tv 103:1-2,3-4,8,10; Mt 11:28-30  Học Với Chúa            Thánh Ambrôsiô sinh năm 339 tại Trêve, trong một gia đình công chức cao cấp thuộc đế quốc Rôma. Tới lúc trưởng

Mến Yêu Hàng Ngày - Ngày 07.12.2022
/ 24 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Mến Yêu Hàng Ngày - Ngày 07.12.2022

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 4, 07-12-2022 (Mt 11, 28-30) "Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường.

Thứ Hai Tuân II MV - Lòng Tin
/ 59 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Thứ Hai Tuân II MV - Lòng Tin

5.12 Thứ Hai trong tuần thứ Hai Mùa Vọng Is 35:1-10; Tv 85:9-10,11-12,13-14; Lc 5:17-26 Lòng Tin            Ghen ăn tức ở hay không ăn được thì đạp đổ vốn là thói xấu thường trực trong xã hội mọi thời. Bởi vậy,

5 Phút Lời Chúa - Thứ Hai Tuần II MV
/ 51 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

5 Phút Lời Chúa - Thứ Hai Tuần II MV

05/12/22 THỨ HAI TUẦN 2 MV Lc 5,17-26 TỘI LỖI GÂY BẠI LIỆT TÂM HỒN  

Mến Yêu Hàng Ngày - Ngày 05.12.2022
/ 33 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Mến Yêu Hàng Ngày - Ngày 05.12.2022

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 2, 05-12-2022 (Lc 5,17-26) Một hôm, khi Đức Giê-su giảng dạy, có mấy người Pha-ri-sêu và luật sĩ ngồi đó; họ từ khắp các làng mạc miền Ga-li-lê, Giu-đê và từ Giê-ru-sa-lem mà đến. Quyền năng Chúa ở với Người, khiến Người

5 phút Lời Chúa - Thứ Bảy Tuần I MV
/ 40 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

5 phút Lời Chúa - Thứ Bảy Tuần I MV

03/12/22 THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 1 MV Th. Phan-xi-cô Xa-vi-ê, linh mục Mc 16,15-20

03.12. Thứ Bảy Tuần I MV - Thánh Phanxicô Xaviê, Lm
/ 45 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

03.12. Thứ Bảy Tuần I MV - Thánh Phanxicô Xaviê, Lm

3.12. Thánh Phanxicô Xaviê, Lm Is 30:19-21,23-26; Tv 147:1-2,3-4,5-6; Mt 9:35; Mt 10:1,6-8 Lên Đường Truyền Giáo            Thánh Phanxicô Xaviê sinh năm 1506 tại lâu đài Xaviê trong một gia đình quyền quý của Vương

Mến Yêu Hàng Ngày - Ngày 03.12.2022
/ 30 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Mến Yêu Hàng Ngày - Ngày 03.12.2022

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 7, 03-12-2022 (Mc 16,15-20) Người nói với các ông: "Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án. Đây là những

5 Phút Lời Chúa - Thứ Sáu Tuần I MV
/ 45 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

5 Phút Lời Chúa - Thứ Sáu Tuần I MV

02/12/22 THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 1 MV Mt 9,27-31 TIN THẾ NÀO SẼ ĐƯỢC NHƯ VẬY  

Thứ Sáu Tuần I MV - Mù Lòng Tin
/ 34 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Thứ Sáu Tuần I MV - Mù Lòng Tin

2.12. Thứ Sáu trong tuần thứ Nhất Mùa Vọng Is 29:17-24; Tv 27:1,4,13-14; Mt 9:27-31 Mù Lòng Tin            Tin Mừng hôm nay tường thuật về một phép lạ: Chúa Giêsu chữa lành cho hai người mù, sau khi họ thưa lên cùng

Mến Yêu Hằng Ngày - Ngày 02-12-2022
/ 43 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Mến Yêu Hằng Ngày - Ngày 02-12-2022

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 6, 02-12-2022 (Mt 9,27-31) Đang khi Đức Giê-su ra khỏi nơi đó, thì có hai người mù đi theo kêu lên rằng: "Lạy Con Vua Đa-vít, xin thương xót chúng tôi!" Khi Đức Giê-su về tới nhà, thì hai người mù ấy tiến lại gần. Người nói

5 Phút Lời Chúa - Thứ Năm Tuần I MV
/ 76 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

5 Phút Lời Chúa - Thứ Năm Tuần I MV

01/12/22 THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN 1 MV Mt 7,21.24-27 XÂY NHÀ TỪ NỀN MÓNG  

Thứ Năm Tuần I MV - Thực Hành Lời Chúa
/ 44 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Thứ Năm Tuần I MV - Thực Hành Lời Chúa

1.12 Thứ Năm trong tuần thứ Nhất Mùa Vọng Is 26:1-6; Tv 118:1,8-9,19-21,25-27; Mt 7:21,24-27 THỰC HÀNH LỜI CHÚA: NỀN MÓNG ĐỨC TIN            Tin mừng chúng ta nghe hôm nay là phần cuối của bài giảng trên núi. Sau

Mến Yêu Hàng Ngày - Ngày 01.12.2022
/ 54 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Mến Yêu Hàng Ngày - Ngày 01.12.2022

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 5, 01-12-2022 (Mt 7,21.24-27) "Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: "Lạy Chúa !lạy Chúa!" là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi. Vậy ai nghe

5 Phút Lời Chúa - Thứ Tư Tuần I MV
/ 40 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

5 Phút Lời Chúa - Thứ Tư Tuần I MV

30/11/22 THỨ TƯ TUẦN 1 MV Th. An-rê, tông đồ  Mt 4,18-22 TIẾNG GỌI LINH

30.11. Thánh Andrê, Tông Đồ
/ 53 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

30.11. Thánh Andrê, Tông Đồ

30.11 Thứ Tư Thánh Andrê, Tông Đồ Rm 10:9-18; Mt 4:18-22 Làm Chứng Cho Chúa            Hôm nay Giáo Hội cử hành Lễ kính Thánh Anrê tông đồ, chúng ta cùng suy niệm về ơn gọi của người tông đồ, và áp dụng vào sứ mạng

Mến Yêu Hàng Ngày - Ngày 30.11.2022
/ 25 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Mến Yêu Hàng Ngày - Ngày 30.11.2022

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 4, 30-11-2022 (Mt 4,18-22) Người đang đi dọc theo biển hồ Ga-li-lê, thì thấy hai anh em kia, là ông Si-môn, cũng gọi là Phê-rô, và người anh là ông An-rê, đang quăng chài xuống biển, vì các ông làm nghề đánh cá. Người bảo

5 Phút Lời Chúa - Thứ Ba Tuần I MV
/ 47 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

5 Phút Lời Chúa - Thứ Ba Tuần I MV

29/09/22 THỨ BA TUẦN 1 MV Lc 10,21-24 SỐNG TRONG NIỀM VUI