5 Phút Lời Chúa - Thứ Năm Tuần XIV TN
/ 17 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

5 Phút Lời Chúa - Thứ Năm Tuần XIV TN

07/07/22 THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN 14 TN Mt 10,6-15 SỐNG VÀ LÀM NHƯ CHÚA DẠY  

Mến Yêu Hằng Ngày - Ngày 07.07.2022
/ 14 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Mến Yêu Hằng Ngày - Ngày 07.07.2022

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 5, 07-07-2022 (Mt 10, 7-15) Dọc đường hãy rao giảng rằng : Nước Trời đã đến gần. Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người phong hủi được sạch bệnh, và khử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không,

5 Phút Lời Chúa - Thứ Tư Tuần XIV TN
/ 42 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

5 Phút Lời Chúa - Thứ Tư Tuần XIV TN

07/07/22 THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN 14 TN Mt 10,6-15 SỐNG VÀ LÀM NHƯ CHÚA DẠY  

Thứ Tư Tuần XIV TN - Gọi Để Ra Đi
/ 43 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Thứ Tư Tuần XIV TN - Gọi Để Ra Đi

Thứ Tư trong tuần thứ Mười Bốn Mùa Quanh Năm Hs 10:1-3,7-8,12; Tv 105:2-3,4-5,6-7; Mt 10:1-7 GỌI ĐỂ RA ĐI Tin mừng hôm nay kể về việc Chúa Giêsu gọi các môn đệ. Họ không có của cải, không có học thức cao, không có địa vị trong xã hội. Họ được

Mến Yêu Hằng Ngày - Ngày 06.07.2022
/ 27 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Mến Yêu Hằng Ngày - Ngày 06.07.2022

NẾU CHÚNG TA CÓ THỂ NHÌN THẤY  “Thấy đoàn lũ dân chúng, Ngài động lòng xót thương họ!” Corrie Ten Boom nói, “Niềm tin như một radar có thể nhìn thấy, xuyên qua sương mù, thực tại của mọi thứ ở khoảng cách rất xa mà mắt thường không thể nhìn

Thứ Ba Tuần XIV TN -  Nhu Cầu Truyền Giáo
/ 28 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Thứ Ba Tuần XIV TN - Nhu Cầu Truyền Giáo

 Thứ Ba trong tuần thứ Mười Bốn Mùa Quanh Năm Hs 8:4-7,11-13; Tv 115:3-4,5-6,7-8,9-10; Mt 9:32-38 Nhu Cầu Truyền Giáo            Tin Mừng theo thánh Mát-thêu hôm nay, cùng với việc giảng dạy để loan báo Tin

5 Phút Lời Chúa - Thứ Ba Tuần XIV TN
/ 34 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

5 Phút Lời Chúa - Thứ Ba Tuần XIV TN

05/07/22 THỨ BA TUẦN 14 TN Th. An-tôn Ma-ri-a Da-ca-ri-a, linh mục Mt 9,32-38

Mến Yêu Hằng Ngày - Ngày 05.07.2022
/ 24 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Mến Yêu Hằng Ngày - Ngày 05.07.2022

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 3, 05-07-2022 (Mt 9, 32-38) Họ vừa đi ra thì người ta đem đến cho Đức Giê-su một người câm bị quỷ ám. Khi quỷ bị trục xuất rồi, thì người câm nói được. Dân chúng kinh ngạc, nói rằng: "Ở Ít-ra-en, chưa hề thấy thế bao giờ!"

5 Phút Lời Chúa - Thứ Hai Tuần XIV TN
/ 24 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

5 Phút Lời Chúa - Thứ Hai Tuần XIV TN

04/07/22 THỨ HAI TUẦN 14 TN Th. Ê-li-sa-bét Bồ Đào Nha Mt 9,18-26

Thứ Hai Tuần XIV TN - Thiên Chúa Yêu Thương Con Người
/ 33 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Thứ Hai Tuần XIV TN - Thiên Chúa Yêu Thương Con Người

Thứ Hai trong tuần thứ Mười Bốn Mùa Quanh Năm Hs 2:16-18,21-22; Tv 145:2-3,4-5,6-7,8-9; Mt 9:18-26 Thiên Chúa Yêu Thương Con Người   Tin Mừng hôm nay ghi lại một vài cử chỉ của Chúa Giêsu đối với con người: một vị kỳ mục đến xin Ngài cứu đứa

Mến Yêu Hằng Ngày - Ngày 04.07.2022
/ 46 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Mến Yêu Hằng Ngày - Ngày 04.07.2022

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 2, 04-07-2022 (Mt 9, 18-26) Người còn đang nói với họ như thế, thì bỗng một vị thủ lãnh đến gần bái lạy Người và nói: "Con gái tôi vừa mới chết. Nhưng xin Ngài đến đặt tay lên cháu, là nó sẽ sống." Đức Giê-su đứng dậy đi

5 Phút Lời Chúa - Thứ bảy Tuần XIII TN
/ 71 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

5 Phút Lời Chúa - Thứ bảy Tuần XIII TN

02/07/22 THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 13 TN Mt 9,14-17 ĐỔI MỚI TINH THẦN  

Mến Yêu Hằng Ngày - Ngày 02.07.2022
/ 29 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Mến Yêu Hằng Ngày - Ngày 02.07.2022

MẾN YÊU HẰNG NGÀY – CHÚA GIÊ-SU CẦU NGUYỆN Thứ 5, 02-06-2022 (Ga 17, 20-26) “Con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con, để tất cả nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha để họ cũng ở

Thứ Bảy Tuần XIII - Thái Độ Dứt Khoát
/ 28 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Thứ Bảy Tuần XIII - Thái Độ Dứt Khoát

Thứ Bảy trong tuần thứ Mười Ba Mùa Quanh Năm Am 9:11-15; Tv 85:9,11-12,13-14; Mt 9:14-17 Thái Độ Dứt Khoát Trên bước đường theo Ngài, Chúa Giêsu không chấp nhận bất cứ thỏa hiệp nào nơi người môn đệ: “Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình”. Nếu chính

Thứ Sáu Tuần XIII TN - Tiếng Gọi Ân Tình
/ 49 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Thứ Sáu Tuần XIII TN - Tiếng Gọi Ân Tình

Thứ Sáu trong tuần thứ Mười Ba Mùa Quanh Năm Am 8:4-6,9-12; Tv 119:2,10,20,30,40,131; Mt 9:9-13 Tiếng Gọi Ân Tình Thời xưa, để thu được thuế của dân Do thái, Đế quốc Rôma thường mang hợp đồng thu thuế ra đấu thầu giữa dân chúng, ai bỏ thầu cao

Mến Yêu Hằng Ngày - Ngày 01.07.2022
/ 33 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Mến Yêu Hằng Ngày - Ngày 01.07.2022

MẾN YÊU HẰNG NGÀY – TỒN TẠI NƠI THẾ GIAN Thứ 4, 01-06-2022 (Ga 17, 11b-19) “Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con, để họ nên một như chúng ta. Khi còn ở với họ, con đã gìn giữ họ trong danh Cha mà Cha đã

5 Phút Lời Chúa - Thứ Sáu Tuần XIII TN
/ 45 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

5 Phút Lời Chúa - Thứ Sáu Tuần XIII TN

​01/07/22 THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 13 TN Mt 9,9-13 THƯƠNG XÓT LÀ CHỮA LÀNH   “Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi.” (Mt 9,13)   Suy niệm: Vì cứng nhắc trong quan niệm tuân giữ lề luật, người

Thứ Năm XIII TN - Liên Đới Theo Gương Chúa
/ 43 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Thứ Năm XIII TN - Liên Đới Theo Gương Chúa

30/06/21 THỨ NĂM TUẦN 13 TN Các thánh tử đạo tiên khởi giáo đoàn Rô-ma Mt 9,1-8

Mến Yêu Hằng Ngày - Ngày 30.06.2022
/ 33 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Mến Yêu Hằng Ngày - Ngày 30.06.2022

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 5, 30-06-2022 (Mt 9, 1-8) Đức Giê-su xuống thuyền, băng qua hồ, trở về thành của mình. Người ta liền khiêng đến cho Người một kẻ bại liệt nằm trên giường. Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giê-su bảo người bại liệt: "Này

Thứ Năm Tuần XIII TN - Sống Niềm Tin
/ 46 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Thứ Năm Tuần XIII TN - Sống Niềm Tin

Thứ Năm trong tuần thứ Mười Ba Mùa Quanh Năm Am 7:10-17; Tv 19:8,9,10,11; Mt 9:1-8 Sống Niềm Tin            Tin Mừng hôm nay thuật lại một phép lạ xẩy ra nhờ ảnh hưởng của tập thể. Một người tê liệt được khiêng đến

5 Phút Lời Chúa - Thứ Tư CN XIII TN
/ 47 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

5 Phút Lời Chúa - Thứ Tư CN XIII TN

29/06/22 THỨ TƯ TUẦN 13 TN Th. Phê-rô và Phao-lô, tông đồ  Mt 16,13-19

19.06 Thánh Phêrô và Thánh Phaolô - Gương Sáng
/ 38 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

19.06 Thánh Phêrô và Thánh Phaolô - Gương Sáng

29.6 Thánh Phêrô và Phaolô, Tông Đồ Am 5:14-15,21-24; Tv 50:7,8-9,10-11,12-12,16-17; Mt 8:28-34 Gương Sáng Hôm nay Giáo Hội mừng lễ thánh Phêrô và Phaolô, hai cột trụ của Giáo Hội. Nhờ đó mà Giáo hội có thể đứng vững trong ơn thánh của Thiên

Mến Yêu Hằng Ngày - Ngày 29.06.2022
/ 25 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Mến Yêu Hằng Ngày - Ngày 29.06.2022

Mến Yêu Hằng Ngày – “Chìa Khóa Nước Trời” Thứ 4, 29-06-2022 (Mt 16, 13-19)  Khi Đức Giê-su đến vùng kế cận thành Xê-da-rê Phi-líp-phê, Người hỏi các môn đệ rằng: "Người ta nói Con Người là ai?" Các ông thưa: "Kẻ thì nói là ông Gio-an Tẩy