5 Phút Lời Chúa - Thứ Ba Tuần V MC
/ 6 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

5 Phút Lời Chúa - Thứ Ba Tuần V MC

28/03/23 THỨ BA TUẦN 5 MC Ga 8, 21-30 NHÌN LÊN - TIN - BƯỚC THEO “Khi các ông giương cao Con Người lên, bấy giờ các ông sẽ biết là Tôi Hằng Hữu.” (Ga 8,28)  Suy niệm: Trong bài Tin Mừng, Đức Giê-su hai lần nói đến từ Ego eimi (Tôi

Thứ Ba Tuần V MC - Đặt Trọn Niềm Tin Vào Chúa Giêsu
/ 21 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Thứ Ba Tuần V MC - Đặt Trọn Niềm Tin Vào Chúa Giêsu

28.3 Thứ Ba Thứ Ba trong tuần thứ Năm Mùa Chay Ds 21:4-9; Tv 102:2-3,16-18,19-21; Ga 8:21-30 Đặt Trọn Niềm Tin Vào Chúa Giêsu            Tin Mừng trên đây là đoạn tiếp nối cuộc tranh luận về lời chứng của Chúa Giêsu

5 Phút Lời Chúa - Thứ Hai Tuần V MC
/ 29 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

5 Phút Lời Chúa - Thứ Hai Tuần V MC

27/03/23 THỨ HAI TUẦN 5 MC Ga 8,1-11 THA THỨ THAY CHO KẾT ÁN “Tôi không lên án chị đâu! Thôi cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa!” (Ga 8,11) Suy niệm: Trắng ra trắng, đen ra đen thì dễ dàng chọn lựa, phán quyết. Thế nhưng, gặp trường hợp

Thứ Hai Tuần V MC - Tình Yêu Sẽ Biến Đổi Phận Người
/ 20 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Thứ Hai Tuần V MC - Tình Yêu Sẽ Biến Đổi Phận Người

Thứ Hai tuần V Mùa Chay Ga 8, 1-11 TÌNH YÊU SẼ BIẾN ĐỔI PHẬN NGƯỜI Hôm nay, chúng ta trở về với trình thuật thường được gọi là “Người Phụ Nữ Ngoại Tình”. Thường thường chúng ta thường chỉ chú ý đến người phụ nữ, như tựa đề của trình thuật định

Mến Yêu Hằng Ngày - Ngày 25.03.2023
/ 26 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Mến Yêu Hằng Ngày - Ngày 25.03.2023

MẾN YÊU HẰNG NGÀY – NHẬN RA VẺ ĐẸP NƠI THA NHÂN Thứ 6, 24-03-2023 (Ga 7, 1-2.10.25-30) Sau đó, Đức Giê-su thường đi lại trong miền Ga-li-lê; thật vậy, Người không muốn đi lại trong miền Giu-đê, vì người Do-thái tìm giết Người. Lễ Lều của người

5 Phút Lời Chúa - Thứ Bảy Tuần IV MC
/ 35 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

5 Phút Lời Chúa - Thứ Bảy Tuần IV MC

25/03/23 THỨ BẢY TUẦN 4 MC Lễ Truyền Tin Lc 1,26-38 HÃY BÀN HỎI VỚI CHÚA Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần: “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào…” (Lc 1,34a) Suy niệm: Bối rối và kinh sợ là tâm trạng của Đức Ma-ri-a khi đối diện với lời Thiên Chúa mời gọi

25.03.2023 - Xin Vâng Như Lời Sứ Thần Truyền
/ 27 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

25.03.2023 - Xin Vâng Như Lời Sứ Thần Truyền

25.3 Thứ Bảy Lễ Truyền Tin Gr 11:18-20; Tv 7:2-3,9-10,11-12; Ga 7:40-53 Xin Vâng Như Lời Sứ Thần Truyền            Lễ Truyền Tin được kính vào ngày 25 tháng 3, tức là 9 tháng trước lễ Giáng Sinh, là khoảng thời gian

Mến Yêu Hằng Ngày - Ngày 25.03.2023
/ 25 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Mến Yêu Hằng Ngày - Ngày 25.03.2023

MẾN YÊU HẰNG NGÀY-CHỐC ẤY NGÔI THỨ HAI XUỐNG THẾ LÀM NGƯỜI Thứ 7, 25-03-2023 (Lc 1,26-38) Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, gặp một trinh nữ đã thành hôn

5 Phút Lời Chúa - Thứ Sáu Tuần IV MC
/ 77 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

5 Phút Lời Chúa - Thứ Sáu Tuần IV MC

24/03/23 THỨ SÁU TUẦN 4 MC Ga 7,1-2.10.25-30 SỐNG ĐỜI CÔNG CHÍNH Họ tìm cách bắt Chúa Giê-su, nhưng không ai dám đụng đến Người, vì chưa tới giờ của Người. (Ga 7,30) Người Do thái tìm giết Đức Giê-su vì họ không chấp nhận Ngài là Đấng Ki-tô,

Thứ Sáu Tuần IV MC -  Tin Nhận Chúa Giêsu
/ 48 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Thứ Sáu Tuần IV MC - Tin Nhận Chúa Giêsu

24.3 Thứ Sáu trong tuần thứ Tư Mùa Chay Kn 2:1,12-22; Tv 34:17-18,19-20,21,23; Ga 7:1-2,10,25-30  Tin Nhận Chúa Giêsu      Chúa Giêsu trở lại Galilê vào một dịp lễ Lều trại của người Do thái. Lễ lều trại là một trong

Mến Yêu Hằng Ngày - Ngày 22.03.2023
/ 34 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Mến Yêu Hằng Ngày - Ngày 22.03.2023

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 4, ngày 23-03-2023 (Ga 5, 17-30) Nhưng Đức Giê-su đáp lại: "Cho đến nay, Cha tôi vẫn làm việc, thì tôi cũng làm việc." Bởi vậy, người Do-thái lại càng tìm cách giết Đức Giê-su, vì không những Người phá luật sa-bát, lại còn

Thứ Năm Tuần IV MC - Lời Chứng Về Chúa
/ 75 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Thứ Năm Tuần IV MC - Lời Chứng Về Chúa

23.3 Thứ Năm Thứ Năm trong tuần thứ Tư Mùa Chay Xh 32:7-14; Tv 106:19-20,21-22,23; Ga 5:31-47 Lời Chứng Về Chúa            Sau khi Chúa Giêsu chữa lành một người trong ngày Sabát, những người Pharisêu chất vấn Ngài

5 Phút Lời Chúa - Thứ Năm Tuần IV MC
/ 34 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

5 Phút Lời Chúa - Thứ Năm Tuần IV MC

23/03/23 THỨ NĂM TUẦN 4 MC Th. Tu-ri-bi-ô Môn-rô-vê-khô, giám mục Ga 5,31-47 LÀM VIỆC THIÊN CHÚA ĐÃ GIAO “Những việc Chúa Cha đã giao cho tôi để tôi hoàn thành, chính những việc tôi làm đó làm chứng cho tôi rằng Chúa Cha đã sai tôi.” (Ga

Mến Yêu Hằng Ngày - Ngày 23.03.2023
/ 46 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Mến Yêu Hằng Ngày - Ngày 23.03.2023

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 5, ngày 23-03-2023 (Ga 5, 31-47) "Nếu tôi làm chứng về chính mình, thì lời chứng của tôi không thật. Có Đấng khác làm chứng về tôi, và tôi biết: lời Người làm chứng về tôi là lời chứng thật. Chính các ông đã cử người đến

Thứ Tư Tuần IV MC - Lời Hằng Sống
/ 45 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Thứ Tư Tuần IV MC - Lời Hằng Sống

22.3 Thứ Tư Thứ Tư trong tuần thứ Tư Mùa Chay Is 49:8-15; Tv 145:8-9,13-14,17-18; Ga 5:17-30 Lời Hằng Sống            Tin mừng hôm nay nối tiếp đoạn Tin Mừng hôm qua nói về trường hợp Chúa Giêsu chữa cho một người

5 Phút Lời Chúa - Thứ Tư Tuần IV MC
/ 58 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

5 Phút Lời Chúa - Thứ Tư Tuần IV MC

22/03/23 THỨ TƯ TUẦN 4 MC Ga 5,17-30 NGHE VÀ TIN LỜI CHÚA ĐỂ ĐƯỢC SỐNG “Ai nghe lời tôi và tin vào Đấng đã sai tôi, thì có sự sống đời đời.” (Ga 5,24) Suy niệm: Sống trong thời đại kỹ thuật số, con người hôm nay dường như bị “bội thực” về

5 Phút Lời Chúa - Thứ Ba Tuần IV MC
/ 52 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

5 Phút Lời Chúa - Thứ Ba Tuần IV MC

21/03/23 THỨ BA TUẦN 4 MC Ga 5,1-3a.5-16 CÒN TỆ HẠI HƠN BỆNH TẬT! “Này anh, anh đã được khỏi bệnh. Đừng phạm tội nữa, kẻo lại phải khốn hơn trước!” (Ga 5,14)  Suy niệm: Bệnh tật xảy ra do sự rối loạn thể lý hay tâm trí. Có nhiều tác

Thứ Ba Tuần IV MC - Lòng Tin Thanh Luyện
/ 48 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Thứ Ba Tuần IV MC - Lòng Tin Thanh Luyện

21.3 Thứ Ba trong tuần thứ Tư Mùa Chay Ed 47:1-9,12; Tv 46:2-3,5-6,8-9; Ga 5:1-3,5-16 Lòng Tin Thanh Luyện           Mọi việc Chúa Giêsu đều làm theo ý Thiên Chúa Cha. Người Do Thái không nhận ra được điều đó, vì họ

Mến Yêu Hằng Ngày - Ngày 21.03.2023
/ 52 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Mến Yêu Hằng Ngày - Ngày 21.03.2023

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 3, ngày 21-03-2023 (Ga 5, 1-3a.5-16) Sau đó, nhân dịp lễ của người Do-thái, Đức Giê-su lên Giê-ru-sa-lem. Tại Giê-ru-sa-lem, gần Cửa Chiên, có một hồ nước, tiếng Híp-ri gọi là Bết-da-tha. Hồ này có năm hành lang. Nhiều

5 Phút Lời Chúa - Thứ Hai Tuần IV MC
/ 40 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

5 Phút Lời Chúa - Thứ Hai Tuần IV MC

20/03/23 THỨ HAI TUẦN 4 MC Th. Giu-se, bạn trăm năm Đức Ma-ri-a Mt 1,16.18-21.24a SỨ VỤ CỦA THÁNH GIU-SE “Khi tỉnh giấc, ông Giu-se làm như sứ thần Chúa dạy.” (Mt 1,24a) Suy niệm: Có người bảo con đường xa nhất là con đường đi từ đầu đến

19.03. Thánh Giuse - Giá Trị Của Thinh Lặng
/ 52 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

19.03. Thánh Giuse - Giá Trị Của Thinh Lặng

20.3 Thứ Hai Thánh Giuse Bạn Đức Mẹ Maria Is 65:17-21; Tv 30:2,4,5-6,11-13; Ga 4:43-54 Giá Trị Của Thinh Lặng            Chỉ có Tin Mừng Mátthêu và Luca mới nói về thánh Giuse. Theo hai thánh sử, Giuse thuộc chi tộc

Mến Yêu Hằng Ngày - Ngày 17.03.2023
/ 37 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

Mến Yêu Hằng Ngày - Ngày 17.03.2023

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 6, ngày 17-03-2023 (Mc 12, 28b-34) Thấy Đức Giê-su đối đáp hay, ông đến gần Người và hỏi: "Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào đứng đầu?" Đức Giê-su trả lời: "Điều răn đứng đầu là: Nghe đây, hỡi Ít-ra-en, Đức Chúa,

5 Phút Lời Chúa - Thứ Bảy Tuần III MC
/ 53 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày

5 Phút Lời Chúa - Thứ Bảy Tuần III MC

18/03/23 THỨ BẢY TUẦN 3 MC Th. Sy-ri-lô, giám mục Giê-ru-sa-lem, tiến sĩ HT Lc 18,9-14 KHIÊM TỐN THAY CAO NGẠO “Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.” (Lc 18,14) Suy niệm: Dụ ngôn người Pha-ri-sêu và người thu