5 Phút Lời Chúa - 29.9. Thứ Sáu Tuần XXV TN
/ 39 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày
5 Phút Lời Chúa - Thứ Năm Tuần XXV TN
/ 38 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày
5 Phút Lời Chúa - Thứ Tư Tuần XXV TN
/ 35 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày
5 Phút Lời Chúa - Thứ Ba Tuần XXV TN
/ 29 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày
Mến Yêu Hằng Ngày - Ngày 22.09.2023
/ 37 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày
Thứ Bảy Tuần XXIV TN - Mảnh Đất Tâm Hồn
/ 30 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày
Mến Yêu Hằng Ngày - Ngày 23.09.2023
/ 31 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày
5 Phút Lời Chúa - Thứ Bảy Tuần XXIV TN
/ 44 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày
5 Phút Lời Chúa - Thứ Hai Tuần XXV TN
/ 34 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày
5 Phút Lời Chúa - Thứ Sáu Tuần XXIV TN
/ 57 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày
Mến Yêu Hằng Ngày - Ngày 21.09.2023
/ 22 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày
5 Phút Lời Chúa - Thứ Năm Tuần XXIV TN
/ 61 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày
5 Phút Lời Chúa - Thứ Tư Tuần XXIV TN
/ 52 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày
Mến Yêu Hằng Ngày - Ngày 19.09.2023
/ 30 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày
20.9 Thánh Andrê Kim, Lmtđ, Phaolô Chong, và các Bạn Tử Đạo
/ 32 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày
Mến Yêu Hằng Ngày - Ngày 20.09.2023
/ 50 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày
Mến Yêu Hằng Ngày - Ngày 18.09.2023
/ 121 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày
Thứ Ba Tuần XXIV TN - Thiên Chúa đến viếng thăm dân Người
/ 44 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày
5 Phút Lời Chúa - Thứ Hai Tuần XXIV TN
/ 65 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày
5 Phút Lời Chúa - Thứ Ba Tuần XXIV TN
/ 50 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày
Thứ Hai Tuần XXIV TN - Lòng Tin Mạnh Mẽ
/ 44 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày
5 Phút Lời Chúa - Thứ Bảy Tuần XXIII TN
/ 49 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày
Mến Yêu Hằng Ngày - Ngày 16.09.2023
/ 46 / Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày