Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 28/09/2021
/ 140 / Cầu nguyện

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 28/09/2021

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 28/09/2021 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG   Lạy Cha, con bắt đầu ngày mới này với lòng biết ơn vì con có cơ hội để sống như một môn đệ. “Khi đã tới ngày Đức Giê-su được rước lên trời, Người nhất quyết đi lên

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 27/09/2021
/ 63 / Cầu nguyện

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 27/09/2021

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 27/09/2021 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG   Lạy Cha, con bắt đầu ngày hôm nay với lòng biết ơn vì sự chăm sóc mà Cha dành cho con. "Một câu hỏi chợt đến với các môn đệ Đức Giê-su: ai là người lớn nhất? Đức Giê-su liền

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 26/09/2021
/ 41 / Cầu nguyện

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 26/09/2021

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 26/09/2021 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG   Lạy Cha, con dâng ngày mới này lên Cha và đặt trọn bản thân con trong bàn tay của Chúa Giêsu. Con cám ơn Cha đã gọi con thi hành sứ mạng. "Ông Gioan nói với Đức Giêsu: “Thưa

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 25/09/2021
/ 34 / Cầu nguyện

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 25/09/2021

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 25/09/2021 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha, con khởi đầu ngày mới với Chúa Giê-su, Đấng luôn yêu cho đến cùng, để con có thể tìm thấy tình yêu đó ẩn trong mọi sự và thưởng thức sự hiện diện gần gũi của

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 24/09/2021
/ 59 / Cầu nguyện

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 24/09/2021

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 24/09/2021 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha, con tạ ơn Cha vì một ngày mới khi con có thêm cơ hội để hiểu và lớn lên trong tình thân với Cha. Chúa Giê-su hỏi: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” Ông Phê-rô thưa:

Tông Đồ Cầu Nguyện - Ngày 23-09-2021
/ 73 / Cầu nguyện

Tông Đồ Cầu Nguyện - Ngày 23-09-2021

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 23/09/2021 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha, khởi đầu ngày sống hôm nay, trong thinh lặng con suy ngẫm về sự dịu dàng nơi ánh mắt Cha nhìn đến con. Tin Mừng hôm nay cho con biết vua Hê-rô-đê bối rối trước phép lạ của

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 22/09/2021
/ 112 / Cầu nguyện

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 22/09/2021

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 22/09/2021 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG   Con dâng lời tạ ơn Cha - Đấng Tạo Hoá bởi ngày sống mới này. Con xin dâng lên Cha sự sẵn sàng như người môn đệ "được sai đi rao giảng Nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân"

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 21/09/2021
/ 145 / Cầu nguyện

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 21/09/2021

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 21/09/2021 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG   Lạy Cha, con đón chào ngày mới với trái tim rộng mở để duy trì các mối tương quan lành mạnh với những người quanh con, cùng mọi hồng ân Cha ban tặng. Con sẽ tránh xa những hành

Tông Đồ Cầu Nguyện - Ngày 20.09.2021
/ 49 / Cầu nguyện

Tông Đồ Cầu Nguyện - Ngày 20.09.2021

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 20/09/2021 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha, con khởi đầu ngày mới với tâm tình biết ơn bởi sự sống của con và của nhiều người quanh con. Xin giúp con khám phá ra vẻ đẹp mà Cha tặng ban trong ngày mới này! "Anh em là

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 19/09/2021
/ 31 / Cầu nguyện

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 19/09/2021

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 19/09/2021 ​ CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha, ngay giờ này, đây trái tim con với lòng biết ơn và ngưỡng mộ những kỳ công của Cha nhân lành. Con ngưỡng mộ sự hiện diện riêng biệt của Cha trong những kỳ công đó. Và sự

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 18/09/2021
/ 43 / Cầu nguyện

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 18/09/2021

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 18/09/2021 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha, con bắt đầu ngày mới với tâm tình tri ân vì những ơn lành con nhận được sáng nay. Xin giúp con chuẩn bị tâm hồn để lắng nghe và làm việc với Chúa Giê-su trong

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 17/09/2021
/ 142 / Cầu nguyện

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 17/09/2021

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 17/09/2021 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG   Lạy Cha, con khởi đầu ngày mới với tâm tình tri ân về muôn điều Cha đã ban tặng cho con qua thiên nhiên. Tin mừng hôm nay cho con biết: "Đức Giêsu đi đến các thành phố, làng

Tông Đồ Cầu Nguyện - Ngày 16.09.2021
/ 35 / Cầu nguyện

Tông Đồ Cầu Nguyện - Ngày 16.09.2021

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 16/09/2021 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha, con đón chào hồng ân của ngày mới và dâng trọn trái tim con lên Cha. Tin Mừng hôm nay dạy con. Rất nhiều lần những hành động của con đã góp phần vào sự phá hủy

Tông Đồ Cầu Nguyện - Ngày 15.09.2021
/ 154 / Cầu nguyện

Tông Đồ Cầu Nguyện - Ngày 15.09.2021

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 15/09/2021 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha, trong tâm tình biết ơn về hồng ân tạo dựng, con bắt đầu ngày mới cùng với Mẹ Maria. "Đứng gần thập giá Đức Giêsu, có thân mẫu Người..." (Ga

Tông Đồ Cầu Nguyện - Ngày 14.09.2021
/ 47 / Cầu nguyện

Tông Đồ Cầu Nguyện - Ngày 14.09.2021

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 14/09/2021 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha, con chiêm ngắm ngày mới đang đến với con và chiêm ngắm Cha hiện diện trong những phương diện khác nhau của đời con. "Không ai đã lên trời, ngoại trừ Con Người, Đấng từ trời

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 13/09/2021
/ 40 / Cầu nguyện

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 13/09/2021

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 13/09/2021 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Con bắt đầu ngày mới này với lòng ngưỡng mộ và biết ơn. 'Lạy Cha, con xin dâng lên Cha trái tim của con, để Cha có thể đặt nó gần bên Trái Tim Cha. Xin điều phối trái tim con, để mọi

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 12/09/2021
/ 39 / Cầu nguyện

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 12/09/2021

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 12/09/2021       CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha, con bắt đầu ngày mới với tấm lòng biết ơn Cha. Hôm nay Chúa Giê-su đến với con và muốn ở gần bên con. Con mời Ngài đến và xin cùng đồng hành

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 11/09/2021
/ 117 / Cầu nguyện

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 11/09/2021

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 11/09/2021 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha, con khởi đầu ngày mới với hành động biết ơn. Tin Mừng hôm nay dạy: "xem quả thì biết cây" (Lc 6,44). Một tâm hồn bén rễ nơi Thiên Chúa chỉ có thể sinh hoa trái tốt, chỉ làm

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 10/09/2021
/ 65 / Cầu nguyện

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 10/09/2021

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 10/09/2021 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha, cuộc sống có khả năng làm mới lại mỗi ngày. Con xin tạ ơn và tận dụng khả năng làm mới này cho chính mình con."Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 09/09/2021
/ 63 / Cầu nguyện

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 09/09/2021

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 09/09/2021 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha, con dâng lên Cha ngày mới, với tấm lòng tri ân. Xin cho con biết đón nhận lời dạy của Chúa Giê-su: “Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Ðấng nhân từ" (Lc 6,36).

Tông Đồ Cầu Nguyện - Ngày 08-09-2021
/ 40 / Cầu nguyện

Tông Đồ Cầu Nguyện - Ngày 08-09-2021

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 08/09/2021 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha, hôm nay, chúng con mừng lễ sinh nhật của Đức Maria. Con bắt đầu ngày sống với Mẹ, cùng cảm tạ Cha về sự sống mà Cha ban cho con. “Này ông

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 07/09/2021
/ 59 / Cầu nguyện

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 07/09/2021

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 07/09/2021 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG   Lạy Cha, con bắt đầu ngày mới với trái tim rộng mở, trái tim sẵn sàng cộng tác với Chúa Giê-su trong sứ mạng của Ngài. Xin cho con nhạy bén dễ dàng nhận ra sự hiện diện quan

Tông Đồ Cầu Nguyện Ngày 06-09-2021
/ 199 / Cầu nguyện

Tông Đồ Cầu Nguyện Ngày 06-09-2021

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 06/09/2021 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha, con mở rộng tâm hồn với Cha để chào đón ngày mới trong tâm tình tạ ơn. Cha làm cho con trở nên người cộng tác vào việc xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn. "Người rảo mắt