Tông Đồ Cầu Nguyện - Ngày 26.01.2022
/ 73 / Cầu nguyện

Tông Đồ Cầu Nguyện - Ngày 26.01.2022

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 26/01/2022 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Con mở lòng chào đón cuộc hành trình mới ngày hôm nay. Có những điều gì mà con cảm thấy mình cần biết ơn? Con lắng nghe trong sự tĩnh lặng: "Này Thầy sai

Tông Đồ Cầu Nguyện - Ngày 25.01.2022
/ 178 / Cầu nguyện

Tông Đồ Cầu Nguyện - Ngày 25.01.2022

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 25/01/2022 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Con bắt đầu ngày sống mới này cùng với Chúa Giêsu. Con xin dâng chính con cho Chúa và cảm tạ Ngài vì hành trình mới hôm nay. Con được mời gọi để bước

Tông Đồ Cầu Nguyện - Ngày 24.01.2022
/ 49 / Cầu nguyện

Tông Đồ Cầu Nguyện - Ngày 24.01.2022

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 24/01/2022 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha, con khởi đầu ngày mới với niềm vui vinh hiển của Đức Maria trên nước Thiên Đàng. Mẹ là Nữ Vương của sự phục vụ. Mẹ không chỉ phục vụ Chúa Giêsu,

Tông Đồ Cầu Nguyện - Ngày 23.01.2022
/ 120 / Cầu nguyện

Tông Đồ Cầu Nguyện - Ngày 23.01.2022

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 23/01/2022 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha, khởi đầu ngày mới hôm nay, con đặt trước tôn nhan Cha những dự định mà con đã bắt đầu vào năm mới này. "Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý

Tông Đồ Cầu Nguyện - Ngày 22.01.2022
/ 45 / Cầu nguyện

Tông Đồ Cầu Nguyện - Ngày 22.01.2022

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 22/01/2022 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Chúa, con bắt đầu ngày mới bằng việc đón nhận Lời Ngài. Con chuẩn bị cho việc cầu nguyện. "Thân nhân của Người hay tin ấy, liền đi bắt Người, vì họ

Tông Đồ Cầu Nguyện - Ngày 21.01.2022
/ 86 / Cầu nguyện

Tông Đồ Cầu Nguyện - Ngày 21.01.2022

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 21/01/2022 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha, con đón nhận ngày hôm nay với lòng biết ơn như việc Chúa Giê-su chọn gọi con. "Rồi Người lên núi và gọi đến với Người những kẻ Người muốn. Và

Tông Đồ Cầu Nguyện - Ngày 20.01.2022
/ 198 / Cầu nguyện

Tông Đồ Cầu Nguyện - Ngày 20.01.2022

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 20/01/2022   CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha, trong giây phút thinh lặng này, con dọn mình cho một ngày mới đến. Con hít thở, cảm tạ, cầu nguyện và sẵn sàng lắng nghe Lời Chúa: "Quả thế, Người đã chữa lành nhiều

Tông Đồ Cầu Nguyện - Ngày 19.01.2022
/ 170 / Cầu nguyện

Tông Đồ Cầu Nguyện - Ngày 19.01.2022

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 19/01/2022 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Con đón nhận ngày mới với lòng biết ơn và để cho mình thao thức về câu hỏi của Chúa Giê-su: "Ngày sa-bát, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng

Tông Đồ Cầu Nguyện - Ngày 18.01.2022
/ 54 / Cầu nguyện

Tông Đồ Cầu Nguyện - Ngày 18.01.2022

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 18/01/2022 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Chúa, con mở lòng mình ra để đón chào ngày mới Cha ban tặng. Cha mời gọi con bước theo Người trên hành trình vốn không theo những lẽ thông thường,

Tông Đồ Cầu Nguyện - Ngày 17.01.2022
/ 132 / Cầu nguyện

Tông Đồ Cầu Nguyện - Ngày 17.01.2022

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 17/01/2022   CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Chúa, con hít thở thật sâu với tấm lòng biết ơn về cơ hội được sống một ngày mới, và con dọn lòng cho lời nguyện sáng nay. Chúa Giêsu ban cho con cuộc sống mới của Người,

Suy niệm Thánh kinh và Lời nguyện trong Tuần cầu cho các Kitô hữu hiệp nhất
/ 323 / Cầu nguyện

Suy niệm Thánh kinh và Lời nguyện trong Tuần cầu cho các Kitô hữu hiệp nhất Hot

SUY NIỆM THÁNH KINH VÀ LỜI NGUYỆN 8 NGÀY CẦU CHO CÁC KITÔ HỮU HIỆP NHẤT 18/1-25/1/2022   Chuyển ngữ: Sr. Phương Thúy (OA) Văn phòng Đối thoại liên tôn & Đại kết - HĐGMVN Từ: christianunity.va

Tông Đồ Cầu Nguyện - Ngày 16.01.2022
/ 47 / Cầu nguyện

Tông Đồ Cầu Nguyện - Ngày 16.01.2022

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 16/01/2022 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Mở mắt ra trước ngày mới, con tạ ơn Chúa mà không lo lắng gì cho hôm nay. Nếu nhận ra có một khó khăn trong ngày sẽ đến, thì con vẫn không sợ hãi, vì Đức Mẹ ở đây cùng con: "Khi thấy

Tông Đồ Cầu Nguyện - Ngày 15.01.2022
/ 106 / Cầu nguyện

Tông Đồ Cầu Nguyện - Ngày 15.01.2022

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 15/01/2022 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha, con hít thở thật sâu và dâng lời cảm tạ, cùng mở lòng để cầu nguyện. Hôm nay, Chúa Giêsu đã đi bước trước; Ngài mở đường để con bước theo chân

Tông Đồ Cầu Nguyện - Ngày 14.01.2022
/ 164 / Cầu nguyện

Tông Đồ Cầu Nguyện - Ngày 14.01.2022

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 14/01/2022 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha, hôm nay, con được mời gọi cùng chia sẻ sứ mạng tình thương của Chúa Giê-su dành cho những ai mà con đã tiếp xúc gặp gỡ. Con hân hoan đón

Tông Đồ Cầu Nguyện - Ngày 13.01.2021
/ 189 / Cầu nguyện

Tông Đồ Cầu Nguyện - Ngày 13.01.2021

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 13/01/2022 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Chúa, con đón nhận ngày mới này như một món quà mà Chúa tặng ban. Con xin đến gần Chúa, dâng lên những điều con ghét bỏ, và thân thưa cùng Chúa rằng:

Tông Đồ Cầu Nguyện - Ngày 12.01.2022
/ 113 / Cầu nguyện

Tông Đồ Cầu Nguyện - Ngày 12.01.2022

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 12/01/2022 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha, con thức dậy vào ngày mới này. Con thấy biết ơn và ngạc nhiên trước Tình Yêu Thiên Chúa, điều đã mời gọi con vào sứ mạng tình thương của Người.

Tông Đồ Cầu Nguyện - Ngày 11.01.2022
/ 134 / Cầu nguyện

Tông Đồ Cầu Nguyện - Ngày 11.01.2022

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 11/01/2022 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Con cảm tạ Cha vì ngày mới này và con chuẩn bị tâm hồn để lắng nghe điều Cha muốn nói với con: “Thế nghĩa là gì? Giáo lý thì mới mẻ, người dạy lại có uy

Tông Đồ Cầu Nguyện - Ngày 10.01.2022
/ 166 / Cầu nguyện

Tông Đồ Cầu Nguyện - Ngày 10.01.2022

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 10/01/2022 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Con xin đón nhận và trân trọng ngày mới này như là một cơ hội khác để bước theo Chúa. "Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người" (Mc 1,18). Ngày hôm

Tông Đồ Cầu Nguyện - Ngày 09.01.2022
/ 64 / Cầu nguyện

Tông Đồ Cầu Nguyện - Ngày 09.01.2022

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 09/01/2022 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Trong dịp lễ Chúa Giê-su Chịu Phép Rửa, con đón ngày mới với tâm tình biết ơn. Con cảm tạ Cha vì phép rửa mình được lãnh nhận, cũng như vì hồng ân đức

Tông Đồ Cầu Nguyện - Ngày 08.01.2022
/ 143 / Cầu nguyện

Tông Đồ Cầu Nguyện - Ngày 08.01.2022

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 08/01/2022 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Con bắt đầu ngày mới với lòng biết ơn, kết hiệp với Thánh Tâm Chúa Giê-su để cùng làm việc với Người trong sứ vụ của lòng thương xót. "Đức Giê-su thấy một đám

Tông Đồ Cầu Nguyện - Ngày 07.01.2022
/ 160 / Cầu nguyện

Tông Đồ Cầu Nguyện - Ngày 07.01.2022

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 07/01/2022 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Chúa, con bắt đầu ngày mới trong sự hiệp nhất với Thánh Tâm Chúa. Con hít thở và cảm nhận sự hiện diện của Người. Con tạ ơn vì điều đó và mở tâm trí

Tông Đồ Cầu Nguyện - Ngày 06.01.2022
/ 215 / Cầu nguyện

Tông Đồ Cầu Nguyện - Ngày 06.01.2022

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 06/01/2022 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha, ngày mới đến, con thức giấc với lòng biết ơn và sẵn sàng cho sứ mạng mới đang chờ đón. Con chăm chú lắng nghe Lời Chúa: "Đức Vua dân Do- thái

Tông Đồ Cầu Nguyện - Ngày 05.01.2022
/ 80 / Cầu nguyện

Tông Đồ Cầu Nguyện - Ngày 05.01.2022

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 05/01/2022 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG “Đấng mà sách Luật Mô-sê và các ngôn sứ nói tới, chúng tôi đã gặp: đó là ông Giê-su, con ông Giu-se, người Na-da-rét…'Cứ đến mà xem'” (Ga 1,45-46). Mỗi