Tông Đồ Cầu Nguyện - Ngày 26.03.2023
/ 129 / Cầu nguyện

Tông Đồ Cầu Nguyện - Ngày 26.03.2023

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 26/03/2023 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Ngày Chúa nhật hôm nay, con phó thác nơi Cha. Tình yêu vô biên của Cha khiến con ngạc nhiên theo vô vàn cách khác nhau, với bao điều khó khăn và ơn lành

Tông Đồ Cầu Nguyện - Ngày 25.03.2023
/ 162 / Cầu nguyện

Tông Đồ Cầu Nguyện - Ngày 25.03.2023

Tông Đồ Cầu Nguyện - Ngày 25.03.2023   CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG “Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà được đẹp lòng Thiên Chúa” (Lc 1,30). Hôm nay là ngày Lễ Truyền Tin. Con chiêm nghiệm lại giây phút Mẹ Maria nói lời “xin vâng” với sứ mạng

Tông Đồ Cầu Nguyện - Ngày 24.03.2023
/ 414 / Cầu nguyện

Tông Đồ Cầu Nguyện - Ngày 24.03.2023

Tông Đồ Cầu Nguyện - Ngày 24.03.2023   CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Con bắt đầu một ngày mới, và một lần nữa, Cha ban cho con những hồng ân của cuộc sống này. "Các ông biết tôi ư? Các ông biết tôi xuất thân từ đâu ư? Tôi đâu có tự mình mà đến.

Tông Đồ Cầu Nguyện - Ngày 23.03.2023
/ 280 / Cầu nguyện

Tông Đồ Cầu Nguyện - Ngày 23.03.2023

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 23/03/2023 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha, xin tạ ơn Cha vì ánh sáng của ngày mới này. "Ông Gio-an là ngọn đèn cháy sáng, và các ông đã muốn vui hưởng ánh sáng của ông trong một thời

Tông Đồ Cầu Nguyện - Ngày 22.03.2023
/ 383 / Cầu nguyện

Tông Đồ Cầu Nguyện - Ngày 22.03.2023

Tông Đồ Cầu Nguyện - Ngày 22.03.2023   CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Trong ngày mới này, con tiếp tục hành trình Mùa Chay của mình, con xin ơn được hoán cải và thay đổi. Cha biết rõ hơn con về điều con cần phải thay đổi để cuộc sống của con

Tông Đồ Cầu Nguyện - Ngày 20.03.2023
/ 229 / Cầu nguyện

Tông Đồ Cầu Nguyện - Ngày 20.03.2023

Tông Đồ Cầu Nguyện - Ngày 20.03.2023  

Tông Đồ Cầu Nguyện - Ngày 21.03.2023
/ 219 / Cầu nguyện

Tông Đồ Cầu Nguyện - Ngày 21.03.2023

Tông Đồ Cầu Nguyện - Ngày 21.03.2023   CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha, con hào hứng đón chào một ngày mới để con có cơ hội được phục vụ. Hôm nay con nghe Chúa hỏi: “Anh có muốn khỏi bệnh không?” (Ga 5,5-16). Mùa Chay của con đang diễn

Tông Đồ Cầu Nguyện - Ngày 19.03.2023
/ 233 / Cầu nguyện

Tông Đồ Cầu Nguyện - Ngày 19.03.2023

Tông Đồ Cầu Nguyện - Ngày 19.03.2023   CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha, thật tốt lành biết bao khi con thức giấc trong sự hiện diện của Cha và sống lời Cha với một trái tim rộng mở vào buổi sáng Chúa Nhật này. Chúa Giê-su nói: "Tôi đến

Tông Đồ Cầu Nguyện - Ngày 18.03.2023
/ 160 / Cầu nguyện

Tông Đồ Cầu Nguyện - Ngày 18.03.2023

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 18/03/2023   CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG   Lạy Cha, trong mùa Chay thánh này, con muốn làm mới lại cam kết của mình cho ý muốn và kế hoạch của Cha dành cho con. Xin cho con nhận ra mình là những tội nhân và

Tông Đồ Cầu Nguyện - Ngày 17.03.2023
/ 262 / Cầu nguyện

Tông Đồ Cầu Nguyện - Ngày 17.03.2023

Tông Đồ Cầu Nguyện - Ngày 17.03.2023   CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Con bắt đầu ngày mới với tâm tình biết ơn Thiên Chúa bởi lòng rộng lượng của Ngài. "Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình" (Mc 12, 28b-34). Con sẽ cố gắng hành động

Tông Đồ Cầu Nguyện - Ngày 16.03.2023
/ 224 / Cầu nguyện

Tông Đồ Cầu Nguyện - Ngày 16.03.2023

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 16/03/2023 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Ngày hôm nay, con khát khao tìm kiếm Chúa mà không bị ngăn cản hay chia trí bởi nhưng điều xung quanh con. "Khi quỷ xuất rồi, thì người câm nói được. Đám

Tông Đồ Cầu Nguyện - Ngày 15.03.2023
/ 404 / Cầu nguyện

Tông Đồ Cầu Nguyện - Ngày 15.03.2023

Tông Đồ Cầu Nguyện - Ngày 15.03.2023   CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Con tạ ơn Chúa vì ngày sống mới. "Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn.(Mt 5, 17) Hôm

Tông Đồ Cầu Nguyện - Ngày 14.03.2023
/ 139 / Cầu nguyện

Tông Đồ Cầu Nguyện - Ngày 14.03.2023

Tông Đồ Cầu Nguyện - Ngày 14.03.2023   CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Con bắt đầu ngày sống mới khi lặp lại lời nói của Chúa Giêsu với ông Simon Phêrô “Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy.” (Mt 18,22). Con cảm thấy thật

Tông Đồ Cầu Nguyện - Ngày 13.03.2023
/ 339 / Cầu nguyện

Tông Đồ Cầu Nguyện - Ngày 13.03.2023

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 13/03/2023

Tông Đồ Cầu Nguyện - Ngày 12.03.2023
/ 499 / Cầu nguyện

Tông Đồ Cầu Nguyện - Ngày 12.03.2023

Tông Đồ Cầu Nguyện - Ngày 12.03.2023   CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Hôm nay là Chúa Nhật III mùa Chay, khoảng thời gian trong sa mạc và khao khát Thiên Chúa. Con bắt đầu đi đến giếng nước như người phụ nữ Sa-ma-ri đã làm với tất cả những yếu

Tông Đồ Cầu Nguyện - Ngày 11.03.2023
/ 359 / Cầu nguyện

Tông Đồ Cầu Nguyện - Ngày 11.03.2023

Tông Đồ Cầu Nguyện - Ngày 11.03.2023    CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Con dâng lời tạ ơn Cha vì một ngày sống mới. “Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng.” (Lc 15,2) Hôm nay con nhận lời mời gọi của Chúa Giêsu để đồng bàn

Tông Đồ Cầu Nguyện - Ngày 10.03.2023
/ 523 / Cầu nguyện

Tông Đồ Cầu Nguyện - Ngày 10.03.2023

Tông Đồ Cầu Nguyện - Ngày 10.03.2023 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Con bắt đầu ngày mới với lòng biết ơn về cách Chúa mặc khải về Ngài trong cuộc đời con. Chúa kêu gọi con phục vụ Ngài và giúp Ngài xây dựng Nước Trời. Liệu con có để tâm đến lời mời

Tông Đồ Cầu Nguyện - Ngày 09.03.2023
/ 177 / Cầu nguyện

Tông Đồ Cầu Nguyện - Ngày 09.03.2023

Tông Đồ Cầu Nguyện - Ngày 09.04.2023   CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Cha ơi, con tạ ơn Cha vì sự hiện diện của Ngài trong cuộc đời con hôm nay. “Mô-sê và các Ngôn Sứ mà họ còn chẳng chịu nghe, thì người chết có sống lại, họ cũng chẳng chịu

Tông Đồ Cầu Nguyện - Ngày 08.03.2023
/ 233 / Cầu nguyện

Tông Đồ Cầu Nguyện - Ngày 08.03.2023

Tông Đồ Cầu Nguyện - Ngày 08.03.2023   CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG "Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người" (Mt 20, 28). Trong ngày sống này, lạy Cha,

Tông Đồ Cầu Nguyện - Ngày 07.03.2023
/ 309 / Cầu nguyện

Tông Đồ Cầu Nguyện - Ngày 07.03.2023

Tông Đồ Cầu Nguyện - Ngày 07.03.2023     CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Con bắt đầu ngày sống này với tâm tình cảm tạ Lòng thương xót Chúa. "Ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống ; còn ai hạ mình xuống, sẽ được tôn lên" (Mt 23, 1-12). Xin cho con

Tông Đồ Cầu Nguyện - Ngày 06.03.2023
/ 181 / Cầu nguyện

Tông Đồ Cầu Nguyện - Ngày 06.03.2023

Tông Đồ Cầu Nguyện - Ngày 06.03.2023       CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG   Vào những giây phút bắt đầu tuần mới này, con chuẩn bị tâm hồn mình đề đồng hành cùng Chúa, không phải đồng hành theo cách tách con ra khỏi thế gian nhưng

Tông Đồ Cầu Nguyện - Ngày 05.03.2023
/ 246 / Cầu nguyện

Tông Đồ Cầu Nguyện - Ngày 05.03.2023

Tông Đồ Cầu Nguyện - Ngày 05.03.2023     CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Bấy giờ ông Phê-rô thưa với Đức Giê-su rằng: "Lạy Ngài, chúng con ở đây, thật là hay! Nếu Ngài muốn, con xin dựng tại đây ba cái lều, Ngài một cái, ông Mô-sê một cái, và

Tông Đồ Cầu Nguyện - Ngày 03.03.2023
/ 278 / Cầu nguyện

Tông Đồ Cầu Nguyện - Ngày 03.03.2023

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 03/03/2023 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Con cảm tạ Chúa vì ngày thứ Sáu đầu tiên của tháng 3 này. Chúa đã nói với con rằng “Hãy nhanh chóng làm hòa với kẻ thù của con khi con đang trên đường