Tông Đồ Cầu Nguyện - Ngày 03.07.2022
/ 387 / Cầu nguyện

Tông Đồ Cầu Nguyện - Ngày 03.07.2022

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 03/07/2022 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha, con đón chào ngày mới trong tâm tình biết ơn và sẵn sàng sống ngày hôm nay trong sự bình an nội tâm. "Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói:

Tông Đồ Cầu Nguyện - Ngày 02.06.2022
/ 94 / Cầu nguyện

Tông Đồ Cầu Nguyện - Ngày 02.06.2022

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 02/07/2022 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha, con hân hoan đón chào ngày mới trong tâm tình biết ơn và một niềm hy vọng tươi mới. Thiên Chúa mong muốn chúng ta mở lòng đón nhận lời gọi mời

Tông Đồ Cầu Nguyện - Ngày 01.07.2022
/ 145 / Cầu nguyện

Tông Đồ Cầu Nguyện - Ngày 01.07.2022

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 01/07/2022 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha, con đón chào một tháng mới với trái tim rộng mở cho sứ mạng của Chúa Giêsu Ki-tô. Ngài nhìn thấy nơi con kế hoạch mà Thiên Chúa Cha đã gieo vào

Tông Đồ Cầu Nguyện - Ngày 30.06.2022
/ 167 / Cầu nguyện

Tông Đồ Cầu Nguyện - Ngày 30.06.2022

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 30/06/2022 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Con cảm tạ Cha vì Người luôn thứ tha cho con.“Này con, cứ yên tâm, con đã được tha tội rồi.” (Mt 9,22). Chúa Giê-su là suối nguồn của lòng thương xót và

Tông Đồ Cầu Nguyện - Ngày 29.06.2022
/ 142 / Cầu nguyện

Tông Đồ Cầu Nguyện - Ngày 29.06.2022

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 29/06/2022 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Con cảm tạ Cha vì mẫu gương của Thánh Phê-rô và Phao-lô trong Lễ Trọng mừng kính các Ngài hôm nay. “Ông Si-môn Phê-rô thưa: 'Thầy là Đấng Ki-tô, Con

Tông Đồ Cầu Nguyện - Ngày 27.06.2022
/ 108 / Cầu nguyện

Tông Đồ Cầu Nguyện - Ngày 27.06.2022

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 27/06/2022 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Cùng với ánh bình minh báo hiệu ngày mới đã đến, con xin dâng lời tạ ơn về sự hiện diện của Cha bên con ngay lúc này. "Anh hãy đi theo tôi." (Mt 8,22) Con vẫn thường bỏ ngoài tai lời

Tông Đồ Cầu Nguyện - Ngày 28.06.2022
/ 166 / Cầu nguyện

Tông Đồ Cầu Nguyện - Ngày 28.06.2022

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 28/06/2022 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha, vào bình minh sớm mai, con dâng lời cảm tạ vì mọi kỳ công của Ngài. “Rồi Người trỗi dậy, ngăm đe gió và biển: biển liền lặng như tờ.” (Mt 8,26).

Tông Đồ Cầu Nguyện - Ngày 26.06.2022
/ 178 / Cầu nguyện

Tông Đồ Cầu Nguyện - Ngày 26.06.2022

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 26/06/2022 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Khởi đầu ngày Chúa Nhật hôm nay, con xin dâng lời tạ ơn Cha về những điều mang lại niềm vui cho cuộc đời con. "Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ. Còn

Tông Đồ Cầu Nguyện - Ngày 24.06.2022
/ 65 / Cầu nguyện

Tông Đồ Cầu Nguyện - Ngày 24.06.2022

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 24/06/2022 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Trong tâm tình của ngày lễ kính Thánh Tâm Chúa Giê-su, con dâng lời tạ ơn Cha vì trái tim của Người Con Ngài hết mực yêu dấu. "Xin chung vui với tôi, vì

Tông Đồ Cầu Nguyện - Ngày 25.06.2022
/ 54 / Cầu nguyện

Tông Đồ Cầu Nguyện - Ngày 25.06.2022

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 25/06/2022 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Con bắt đầu ngày mới bằng lời ca tạ ơn vì Cha hằng ở bên con trong mọi lúc. "Riêng mẹ Người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng." (Lc 2,51)

Tông Đồ Cầu Nguyện - Ngày 23.06.2022
/ 201 / Cầu nguyện

Tông Đồ Cầu Nguyện - Ngày 23.06.2022

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 23/06/2022 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Trong thời khắc bắt đầu ngày mới, con mở rộng bàn tay để đón nhận món quà bất ngờ từ Thiên Chúa là Cha. Phúc Âm kể rằng: "Khi Đức Giê-su giảng dạy những

Tông Đồ Cầu Nguyện - Ngày 22.06.2022
/ 131 / Cầu nguyện

Tông Đồ Cầu Nguyện - Ngày 22.06.2022

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 22/06/2022 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha, con xin tạ ơn Cha về một ngày mới và vì món quà của đức tin. "Nên hễ cây tốt thì sinh quả tốt, cây xấu thì sinh quả xấu." (Mt 7,17) Con chỉ có

Tông Đồ Cầu Nguyện - Ngày 21.06.2022
/ 171 / Cầu nguyện

Tông Đồ Cầu Nguyện - Ngày 21.06.2022

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 21/06/2022 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha, con bắt đầu ngày mới với tâm tình tạ ơn Cha, vì mong ước được biết rõ hơn về đường lối của Chúa Giê-su ở trong con. "Hãy qua cửa hẹp mà vào, vì

Tông Đồ Cầu Nguyện - Ngày 20.06.2022
/ 144 / Cầu nguyện

Tông Đồ Cầu Nguyện - Ngày 20.06.2022

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 20/06/2022 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha, con cảm tạ Ngài vì cơ hội được ngợi khen và phụng vụ Ngài thêm một ngày nữa. “Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán” (Mt 7,1).

Tông Đồ Cầu Nguyện - Ngày 19.06.2022
/ 82 / Cầu nguyện

Tông Đồ Cầu Nguyện - Ngày 19.06.2022

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 19/06/2022 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Con bắt đầu ngày Chúa Nhật này với tâm tình biết ơn sự hiện diện của Chúa con. "Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai ?" (Lc 9,20). Lạy Chúa con, con thường

Tông Đồ Cầu Nguyện - Ngày 18.06.2022
/ 103 / Cầu nguyện

Tông Đồ Cầu Nguyện - Ngày 18.06.2022

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 18/06/2022 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Con cảm tạ Cha vì Cha đã ban tặng cho con một ngày mới tràn đầy ánh sáng và sự sống. “Hãy xem chim trời: chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào

Tông Đồ Cầu Nguyện - Ngày 17.06.2022
/ 188 / Cầu nguyện

Tông Đồ Cầu Nguyện - Ngày 17.06.2022

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 17/06/2022 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Con biết ơn vì những âm thanh đầu tiên của ngày sống mới hôm nay, chúng nhắc nhở con về vẻ đẹp của tạo hóa. “Vì kho tàng của anh ở đâu, thì lòng anh ở

Tông Đồ Cầu Nguyện - Ngày 16.06.2022
/ 251 / Cầu nguyện

Tông Đồ Cầu Nguyện - Ngày 16.06.2022

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 16/06/2022 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Hôm nay, Giáo Hội hân hoan mừng kính trọng thể lễ Mình và Máu Thánh Chúa Giêsu, và con bắt đầu ngày mới này bằng việc cảm tạ cách mà niềm tin đã nuôi

Tông Đồ Cầu Nguyện - Ngày 15.06.2022
/ 91 / Cầu nguyện

Tông Đồ Cầu Nguyện - Ngày 15.06.2022

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 15/06/2022 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Con tạ ơn Chúa vì sự hiện diện của những người luôn làm điều tốt một cách thầm lặng. “Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô

Tông Đồ Cầu Nguyện - Ngày 14.06.2022
/ 102 / Cầu nguyện

Tông Đồ Cầu Nguyện - Ngày 14.06.2022

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 14/06/2022 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Đón chào ngày mới, con dâng lời tạ ơn Cha vì gia đình và những người bạn luôn bên cạnh con. “Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là

Tông Đồ Cầu Nguyện - Ngày 13.06.2022
/ 120 / Cầu nguyện

Tông Đồ Cầu Nguyện - Ngày 13.06.2022

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 13/06/2022 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Con bắt đầu một ngày bằng tâm tình tạ ơn vì Cha đã ban cho con tấm gương của các thánh nhân, như thánh Antôn thành Padua mà chúng con mừng kính hôm nay,

Tông Đồ Cầu Nguyện - Ngày 12.06.2022
/ 105 / Cầu nguyện

Tông Đồ Cầu Nguyện - Ngày 12.06.2022

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 12/06/2022 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Ngày Chúa Nhật lễ Chúa Ba Ngôi hôm nay, con tạ ơn Cha vì sự hiện diện đầy yêu thương của Ba Ngôi Thiên Chúa. “Người sẽ tôn vinh Thầy, vì Người sẽ lấy

Tông Đồ Cầu Nguyện - Ngày 11.06.2022
/ 126 / Cầu nguyện

Tông Đồ Cầu Nguyện - Ngày 11.06.2022

Tông Đồ Cầu Nguyện - Ngày 11.06.2022     CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Bình minh chiếu rọi, con tạ ơn Cha vì ngày mới này và cùng với đó là lời mời gọi con hãy bước theo Ngài. “Hãy đi” (Mt 10,7). Cha gửi con đến với những anh chị em của