Lời nguyện tín hữu Lễ Truyền Tin 25/03


LỜI NGUYỆN TÍN HỮU
Lễ Truyền Tin
 
Cha Chủ tế:
Anh chị em thân mến, 
Ơn cứu độ được khởi đi từ sự vâng phục tuyệt đối của Con Thiên Chúa và lời thưa xin vâng của Mẹ Maria. Nhân ngày mừng lễ trọng Truyền Tin, Ngôi Hai Thiên Chúa nhập thể làm người trong lòng Đức Trinh Nữ Maria, khởi đầu công trình cứu độ, chúng ta cùng cảm tạ Chúa và tin tưởng cầu xin.
 
1. “Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận". Chúng ta cùng cầu xin cho Đức Thánh Cha Phanxicô, Đức Giám Mục Giáo phận và tất cả các vị mục tử trong Hội Thánh được dồi dào sức khỏe và đầy tràn ơn Chúa Thánh Thần, trong hành trình hiến dâng và phục vụ đoàn chiên Chúa.
 
2. “Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa”. Chúng ta cùng cầu xin cho mọi gia đình Công Giáo được sống noi gương Đức Mẹ, biết lắng nghe tiếng lương tâm ngay chính, mà sống theo thánh ý Chúa trong đời sống hàng ngày, để luôn là chứng nhân cho thời đại hôm nay.
 
3. “Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được". Chúng ta cùng cầu xin cho anh chị em khắp thế giới đang sống trong lo âu, đau khổ do đại dịch Covid 19, luôn cảm nghiệm được tình mẫu tử của Mẹ Maria, và biết noi gương Mẹ sẵn sàng đáp lại tiếng xin vâng theo Thánh ý Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh.
 
4. "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói". Chúng ta cùng cầu xin cho tất cả chúng ta và quý giáo xứ, quý cộng đoàn, các chị em mừng Bổn mạng hôm nay - luôn tin tưởng vào kế hoạch của Thiên Chúa dành cho cuộc đời mình, biết tích cực cộng tác với ơn Chúa để tham dự mọi cách vào mầu nhiệm cứu rỗi, theo gương Mẹ Maria.
 
Cha Chủ tế: 
Lạy Chúa là Cha chúng con, 
Chúa đã sai Con Một yêu dấu đến mặc lấy xác phàm trong lòng Đức Trinh Nữ Maria. Nhờ lời Mẹ chuyển cầu, xin cho chúng con biết mở rộng tâm hồn đón rước Con Chúa như Mẹ, để cuộc đời chúng con tràn ngập niềm vui ơn cứu độ. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Biên soạn: Nt. M. Modesta