Xưng Tội Rước Lễ II - Bài 19: Chúng ta cùng dâng lễ với Đức Kitô
/ 26 / RL lần đầu

Xưng Tội Rước Lễ II - Bài 19: Chúng ta cùng dâng lễ với Đức Kitô Hot

Download file trình chiếu: Giáo Lý Xưng Tội 2 - Bài 19 

Xưng Tội Rước Lễ I - Bài 18: Chúa Giêsu trong bữa tiệc ly
/ 151 / RL lần đầu

Xưng Tội Rước Lễ I - Bài 18: Chúa Giêsu trong bữa tiệc ly Hot

Download file trình chiếu: Giáo Lý Xưng Tội 1 - Bài 18

Xưng Tội Rước Lễ II - Bài 18: Chúa Giêsu là bánh hằng sống nuôi linh hồn chúng ta
/ 145 / RL lần đầu
Xưng Tội Rước Lễ I - Bài 17: Chúng ta cầu nguyện mỗi ngày
/ 163 / RL lần đầu

Xưng Tội Rước Lễ I - Bài 17: Chúng ta cầu nguyện mỗi ngày Hot

Download file trình chiếu: Giáo Lý Xưng Tội 1 - Bài 17

Xưng Tội Rước Lễ II - Bài 17: Bí tích Rửa tội
/ 176 / RL lần đầu

Xưng Tội Rước Lễ II - Bài 17: Bí tích Rửa tội Hot

Download file trình chiếu: Giáo Lý Xưng Tội 2 - Bài 17

Xưng Tội Rước Lễ I - Bài 16: Chúa Giêsu dạy chúng ta cầu nguyện
/ 168 / RL lần đầu

Xưng Tội Rước Lễ I - Bài 16: Chúa Giêsu dạy chúng ta cầu nguyện Hot

Download file trình chiếu: Giáo Lý Xưng Tội 1 - Bài 16

Xưng Tội Rước Lễ II - Bài 16: Bí tích, nơi gặp gỡ Thiên Chúa
/ 187 / RL lần đầu

Xưng Tội Rước Lễ II - Bài 16: Bí tích, nơi gặp gỡ Thiên Chúa Hot

Download file trình chiếu: Giáo Lý Xưng Tội 2 - Bài 16  

Xưng Tội Rước Lễ I - Bài 15: Chúa Giêsu cầu nguyện
/ 148 / RL lần đầu

Xưng Tội Rước Lễ I - Bài 15: Chúa Giêsu cầu nguyện Hot

Download file trình chiếu: Giáo Lý Xưng Tội 1 - Bài 15

Xưng Tội Rước Lễ II - Bài 15: Sống ngày Chúa Nhật
/ 151 / RL lần đầu

Xưng Tội Rước Lễ II - Bài 15: Sống ngày Chúa Nhật Hot

Download file trình chiếu: Giáo Lý Xưng Tội 2 - Bài 15

Xưng Tội Rước Lễ II - Bài 14: Ôn tập
/ 192 / RL lần đầu

Xưng Tội Rước Lễ II - Bài 14: Ôn tập Hot

Download file trình chiếu: Giáo Lý Xưng Tội 2 - Bài 14

Xưng Tội Rước Lễ I - Bài 14: Chúa chọn các tông đồ
/ 170 / RL lần đầu

Xưng Tội Rước Lễ I - Bài 14: Chúa chọn các tông đồ Hot

Download file trình chiếu: Giáo Lý Xưng Tội 1 - Bài 14  

Xưng Tội Rước Lễ I - Bài 13: Chúa Giêsu quyền phép
/ 148 / RL lần đầu

Xưng Tội Rước Lễ I - Bài 13: Chúa Giêsu quyền phép Hot

Download file trình chiếu: Giáo Lý Xưng Tội 1 - Bài 13

Xưng Tội Rước Lễ II - Bài 13: Năm điều răn Hội Thánh
/ 206 / RL lần đầu

Xưng Tội Rước Lễ II - Bài 13: Năm điều răn Hội Thánh Hot

Download file trình chiếu: Giáo Lý Xưng Tội 2 - Bài 13

Xưng Tội Rước Lễ I - Bài 12: Chúa Giêsu đi rao giảng Tin Mừng
/ 212 / RL lần đầu

Xưng Tội Rước Lễ I - Bài 12: Chúa Giêsu đi rao giảng Tin Mừng Hot

Download file trình chiếu: Giáo Lý Xưng Tội 1 - Bài 12

Xưng Tội Rước Lễ II - Bài 12: Yêu người như chính mình
/ 184 / RL lần đầu

Xưng Tội Rước Lễ II - Bài 12: Yêu người như chính mình Hot

Download file trình chiếu: Giáo Lý Xưng Tội 2 - Bài 12

Xưng Tội Rước Lễ I - Bài 11: Chúa Giêsu trong gia đình Nazareth
/ 221 / RL lần đầu

Xưng Tội Rước Lễ I - Bài 11: Chúa Giêsu trong gia đình Nazareth Hot

Download file trình chiếu: Giáo Lý Xưng Tội 1 - Bài 11

Xưng Tội Rước Lễ II - Bài 11: Kính mến Thiên Chúa trên hết mọi sự
/ 194 / RL lần đầu

Xưng Tội Rước Lễ II - Bài 11: Kính mến Thiên Chúa trên hết mọi sự Hot

Download file trình chiếu: Giáo Lý Xưng Tội 2 - Bài 11

Xưng Tội Rước Lễ I - Bài 10: Chúa Giêsu Giáng Sinh
/ 178 / RL lần đầu

Xưng Tội Rước Lễ I - Bài 10: Chúa Giêsu Giáng Sinh Hot

  Download file trình chiếu: Giáo Lý Xưng Tội 1 - Bài 10

Xưng Tội Rước Lễ II - Bài 10: Sống Theo Luật Chúa Dạy
/ 215 / RL lần đầu

Xưng Tội Rước Lễ II - Bài 10: Sống Theo Luật Chúa Dạy Hot

Download file trình chiếu: Giáo Lý Xưng Tội 2 - Bài 10

Xưng Tội Rước Lễ I - Bài 9: Ôn Tập
/ 449 / RL lần đầu

Xưng Tội Rước Lễ I - Bài 9: Ôn Tập Hot

  Download file trình chiếu: Giáo Lý Xưng Tội 1 - Bài 9

Xưng Tội Rước Lễ II - Bài 9: Tội Trọng Và Tội Nhẹ
/ 388 / RL lần đầu

Xưng Tội Rước Lễ II - Bài 9: Tội Trọng Và Tội Nhẹ Hot

  Download file trình chiếu: Giáo Lý Xưng Tội 9 - Bài 9  

Xưng Tội Rước Lễ I - Bài 8: Thiên Chúa Chọn Dân Israel Làm Dân Riêng Của Ngài
/ 331 / RL lần đầu
Xưng Tội Rước Lễ II - Bài 8: Tội Lỗi
/ 343 / RL lần đầu

Xưng Tội Rước Lễ II - Bài 8: Tội Lỗi Hot

Download file trình chiếu: Giáo Lý Xưng Tội 2 - Bài 8