Suy niệm Lời Chúa Thứ 2 sau Chúa Nhật II MV A - Lm. Giuse Đinh Tất Qúy
/ 516 / Audio

Suy niệm Lời Chúa Thứ 2 sau Chúa Nhật II MV A - Lm. Giuse Đinh Tất Qúy

 “Anh em nghĩ sao? Ai có một trăm con chiên mà có một con đi lạc, lại không để chín mươi chín con kia trên núi mà đi tìm con chiên lạc sao? 13 Và nếu may mà tìm được, thì Thầy bảo thật anh em, người ấy vui mừng vì con chiên đó, hơn là vì

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhât 28 thường niên, năm B
/ 772 / Audio

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhât 28 thường niên, năm B

Giọng đọc: Nt. Maria Thi Anh Bài Suy niệm: Lm. Pet. Trần Bảo Ninh Thực hiện: Truyền thông Dòng NVHB

Suy niệm Lời Chúa thứ Năm tuần 27 thường niên
/ 821 / Audio

Suy niệm Lời Chúa thứ Năm tuần 27 thường niên

Bài suy niệm: Lm. Giuse Đinh Tất Quý Giọng đọc: Thiên Ý - Thiên Hương ( Học viện NVHB) Thực hiện: Ban truyền thông Dòng NVHB

Suy niệm Lời Chúa thứ Năm tuần 27 thường niên
/ 807 / Audio

Suy niệm Lời Chúa thứ Năm tuần 27 thường niên

Giọng đọc: Nt Thi Anh Bài suy niệm: Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc Thực hiện: Truyền thông Dòng NVHB

Suy niệm Lời Chúa thứ Tư tuần 27 thường niên
/ 806 / Audio

Suy niệm Lời Chúa thứ Tư tuần 27 thường niên

Giọng đọc: Nt Thi Anh Bài suy niệm: Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc Thực hiện: Truyền thông Dòng NVHB

Suy niệm Lời Chúa thứ Hai tuần 27 thường niên
/ 749 / Audio

Suy niệm Lời Chúa thứ Hai tuần 27 thường niên

Bài suy niệm: Lm. Giuse Đinh Tất Quý Giọng đọc: Thi Anh Thực hiện: Ban truyền thông Dòng NVHB

Audio suy niệm Lời Chúa thứ Ba tuần 27 thường niên
/ 718 / Audio

Audio suy niệm Lời Chúa thứ Ba tuần 27 thường niên Hot

Bài suy niệm: Lm. Giuse Đinh Tất Quý Giọng đọc: Như Ý - Thiên Hương ( Học viện NVHB) Thực hiện: Ban truyền thông Dòng NVHB

Suy niệm Lời Chúa thứ Ba tuần 27 thường niên - Băn khoăn lo lắng
/ 716 / Audio

Suy niệm Lời Chúa thứ Ba tuần 27 thường niên - Băn khoăn lo lắng

Bài suy niệm:Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc Giọng đọc: Nt. Maria Thi Anh Thực hiện: truyền thông Dòng NVHB

Audio suy niệm Lời Chúa thứ Hai tuần 27 thường niên
/ 839 / Audio

Audio suy niệm Lời Chúa thứ Hai tuần 27 thường niên

Bài suy niệm: Lm. Giuse Đinh Tất Quý Giọng đọc: Như Ý - Thiên Hương ( Học viện NVHB) Thực hiện: Ban truyền thông Dòng NVHB

Suy niệm Lời Chúa: CN 27 TN- Mẹ Mân Côi - Lm. Pet. Trần Bảo Ninh
/ 1548 / Audio

Suy niệm Lời Chúa: CN 27 TN- Mẹ Mân Côi - Lm. Pet. Trần Bảo Ninh

Giọng đọc: Nt. Maria Thi Anh Bài Suy niệm: Lm. Phêrô Trần Bảo Ninh - Gp. BMT Thực hiện: Truyền thông Dòng NVHB

Suy niệm Lời Chúa: Lễ Mẹ Mân Côi - Lm. Anton Vũ Thanh Lịch
/ 752 / Audio

Suy niệm Lời Chúa: Lễ Mẹ Mân Côi - Lm. Anton Vũ Thanh Lịch

Bài Giảng: Lm. Anton Vũ Thanh Lịch - Chánh xứ Dũng Lạc - Gp. BMT Thực hiện: Truyền thông Dòng NVHB

Suy niệm Lời Chúa thứ Bảy tuần 25 thường niên
/ 807 / Audio

Suy niệm Lời Chúa thứ Bảy tuần 25 thường niên

Giọng đọc: Nt. M.Anna Minh Trị Thực hiện: Truyền thông Dòng NVHB

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật 26 thường niên, năm B
/ 777 / Audio

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật 26 thường niên, năm B

Giọng đọc: Nt. Maria Thy Anh Thực hiện: Truyền thông Dòng NVHB

Suy niệm Lời Chúa thứ Sáu tuần 25 thường niên
/ 756 / Audio

Suy niệm Lời Chúa thứ Sáu tuần 25 thường niên

Giọng đọc: Nt. M.Anna Minh Trị Thực hiện: Truyền thông Dòng NVHB

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật tuần 26 thường niên, năm B
/ 1067 / Audio

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật tuần 26 thường niên, năm B Hot

Loài người ham muốn vị trí “lớn nhất”, Đức Giê-su lại đẩy về một cực khác, là “nhỏ nhất”. Cách Đức Giê-su trả lời như thế và cách ba Tin Mừng thuật lại như vậy, trong thực tế có thể lại gây ra một cuộc tranh luận khác, còn sôi nổi và gay gắt

Suy niệm Lời Chúa thứ Năm tuần 25 thường niên
/ 1068 / Audio

Suy niệm Lời Chúa thứ Năm tuần 25 thường niên

Giọng đọc: Nt. M. Anna Minh Trị Thực hiện: Truyền thông Dòng NVHB

Suy niệm Lời Chúa thứ Hai tuần 25 thường niên
/ 750 / Audio

Suy niệm Lời Chúa thứ Hai tuần 25 thường niên

Giọng đọc: Nt.M.Anna Minh Trị Thực hiện: Truyền thông Dòng NVHB

Suy niệm Lời Chúa thứ Tư tuần 25 thường niên
/ 1125 / Audio

Suy niệm Lời Chúa thứ Tư tuần 25 thường niên

Giọng đọc: Nt.M.Anna Minh Trị Thực hiện: Truyền thông Dòng NVHB

Suy niệm Lời Chúa thứ Bảy tuần 24 thường niên
/ 692 / Audio

Suy niệm Lời Chúa thứ Bảy tuần 24 thường niên

Giọng đọc: Nt. M.Anna Minh Trị Thực hiện: Truyền thông Dòng NVHB

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật 25 thường niên, năm B
/ 717 / Audio

Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật 25 thường niên, năm B

Giọng đọc: Nt. Maria Thy Anh Thực hiện: Truyền thông Dòng NVHB

Suy niệm Lời Chúa thứ Sáu tuần 24 thường niên
/ 716 / Audio

Suy niệm Lời Chúa thứ Sáu tuần 24 thường niên

Giọng đọc: Nt. Maria Thi Anh Thực hiện: BBT NVHB

Suy niệm Lời Chúa thứ Năm tuần 24 thường niên
/ 1139 / Audio

Suy niệm Lời Chúa thứ Năm tuần 24 thường niên

Giọng đọc: Nt Maria Thy Anh Thực hiện: BBT NVHB

Audio suy niệm Lời Chúa thứ Hai tuần 24 thường niên
/ 697 / Audio

Audio suy niệm Lời Chúa thứ Hai tuần 24 thường niên

Giọng đọc: Nt. Terexa Tuyết Trâm Thực hiện: BBT NVHB