Bài 17: Đường Thánh Giá
/ 297 / Hướng dẫn linh thao nhóm

Bài 17: Đường Thánh Giá

Bài 17: Đường Thánh Giá

Bài 18: Ngôi mộ trống
/ 394 / Hướng dẫn linh thao nhóm

Bài 18: Ngôi mộ trống

Bài 18: Ngôi mộ trống

Bài 19: Chúa phục sinh gặp chị Maria
/ 493 / Hướng dẫn linh thao nhóm

Bài 19: Chúa phục sinh gặp chị Maria

Bài 19: Chúa phục sinh gặp chị Maria

Bài 20: Nên thánh
/ 362 / Hướng dẫn linh thao nhóm

Bài 20: Nên thánh

Bài 20: Nên thánh

Bài 14 : Bẻ ra và Trao đi
/ 282 / Hướng dẫn linh thao nhóm

Bài 14 : Bẻ ra và Trao đi

Bài 14 : Bẻ ra và Trao đi    

Bài 15: Chúa trong vườn dầu
/ 357 / Hướng dẫn linh thao nhóm

Bài 15: Chúa trong vườn dầu

Bài 15: Chúa trong vườn dầu  

Bài 12: Yêu chính mình
/ 321 / Hướng dẫn linh thao nhóm

Bài 12: Yêu chính mình

Bài 12: Yêu chính mình  

Bài 13: Anh em hãy cho họ ăn
/ 338 / Hướng dẫn linh thao nhóm

Bài 13: Anh em hãy cho họ ăn

Bài 13: Anh em hãy cho họ ăn  

Bài 10 - Yêu Chúa
/ 308 / Hướng dẫn linh thao nhóm

Bài 10 - Yêu Chúa

Bài 10 - Yêu Chúa  

Bài 11 - Yêu Tha Nhân
/ 348 / Hướng dẫn linh thao nhóm

Bài 11 - Yêu Tha Nhân

Bài 11 - Yêu Tha Nhân  

Bài 8 - Đến Xem và Ở Lại
/ 369 / Hướng dẫn linh thao nhóm

Bài 8 - Đến Xem và Ở Lại

Bài 8 - Đến Xem và Ở Lại  

Bài 9 - Cầu Nguyện là Nhu Cầu
/ 346 / Hướng dẫn linh thao nhóm

Bài 9 - Cầu Nguyện là Nhu Cầu

Bài 9 - Cầu Nguyện là Nhu Cầu  

Bài 7 - Xét Mình
/ 287 / Hướng dẫn linh thao nhóm

Bài 7 - Xét Mình

Bài 7 - Xét Mình  

Bài 5 - Xin Cho Tôi Thấy Tôi
/ 400 / Hướng dẫn linh thao nhóm

Bài 5 - Xin Cho Tôi Thấy Tôi

Bài 5 - Xin Cho Tôi Thấy Tôi  

Bài 6 - Trở về cùng Cha và cùng anh em
/ 334 / Hướng dẫn linh thao nhóm

Bài 6 - Trở về cùng Cha và cùng anh em

Bài 6 - Trở về cùng Cha và cùng anh em  

Bài 4: Hỗn Độn Và Trật Tự
/ 550 / Hướng dẫn linh thao nhóm

Bài 4: Hỗn Độn Và Trật Tự

Bài 4: Hỗn Độn Và Trật Tự

Bài 3 : Trói buộc và Tự Do
/ 353 / Hướng dẫn linh thao nhóm

Bài 3 : Trói buộc và Tự Do

Trói buộc và Tự Do  

Bài 2 : Căn Nhà Đời Tôi
/ 451 / Hướng dẫn linh thao nhóm

Bài 2 : Căn Nhà Đời Tôi

Căn Nhà Đời Tôi  

Bài 1 : Ngồi với Chúa
/ 453 / Hướng dẫn linh thao nhóm

Bài 1 : Ngồi với Chúa

Cầu Nguyện theo Linh Thao  Bài 1: Ngồi với Chúa  

Năm cách thức đơn giản để đem cầu nguyện vào trong ngày sống
/ 478 / Hướng dẫn linh thao nhóm

Năm cách thức đơn giản để đem cầu nguyện vào trong ngày sống

Bạn quá bận và không có giờ để cầu nguyện? Dưới đây là năm cách đơn giản giúp bạn có thể thực hiện giờ cầu nguyện ngắn trong ngày.

Tiến trình Nhận định Thiêng liêng
/ 399 / Hướng dẫn linh thao nhóm

Tiến trình Nhận định Thiêng liêng

Muốn nhận định một điều gì người nhận định thường phải qua những bước sau:

Các bước cầu nguyện theo Taize
/ 3709 / Hướng dẫn linh thao nhóm

Các bước cầu nguyện theo Taize

   Mẫu Cầu Nguyện 01 (CN I MV C) Chủ đề: TỈNH THỨC VÀ CẦU NGUYỆN   Dấu thánh giá:   Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Cầu xin Chúa Thánh Thần Lạy Chúa Thánh Thần (Sách Bài Hát, tr. 26)   Giới thiệu chủ đề