Tiến trình Nhận định Thiêng liêng
/ 105 / Hướng dẫn linh thao nhóm

Tiến trình Nhận định Thiêng liêng

Muốn nhận định một điều gì người nhận định thường phải qua những bước sau:

Các bước cầu nguyện theo Taize
/ 1757 / Hướng dẫn linh thao nhóm

Các bước cầu nguyện theo Taize

   Mẫu Cầu Nguyện 01 (CN I MV C) Chủ đề: TỈNH THỨC VÀ CẦU NGUYỆN   Dấu thánh giá:   Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Cầu xin Chúa Thánh Thần Lạy Chúa Thánh Thần (Sách Bài Hát, tr. 26)   Giới thiệu chủ đề