Dẫn Lễ Các Thánh Nam Nữ 01.11


DẪN LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ 01.11


LỜI DẪN NHẬP LỄ
Kính thưa cộng đoàn,
Hòa chung niềm vui với toàn thể Hội Thánh, chúng ta hân hoan mừng Lễ Các Thánh Nam Nữ. Trong đó có các Thánh Tử Đạo Việt Nam, có tổ tiên, ông bà cha mẹ, quý chị em Hội dòng và thân bằng quyến thuộc của chúng ta.
 
Các ngài khi còn sống cũng là những con người yếu đuối, bất toàn, cũng trải qua biết bao đau khổ và thử thách. Nhờ ân sủng và tình thương lớn lao của Thiên Chúa, các ngài đã tin tưởng, phó thác và yêu mến Thiên Chúa hết lòng, yêu thương anh chị em tha thiết; nhất là thực hành các mối phúc Chúa dạy trong Tin Mừng. Các ngài đã đón nhận đau khổ thử thách, đã trung thành vác thập giá theo Chúa trong tin yêu hy vọng. Nhờ đó, sau cuộc đời trần thế, các ngài được Chúa ân thưởng hạnh phúc vinh quang trên trời, như lời sách Khải Huyền: “Họ là những người từ đau khổ lớn lao mà đến, họ đã giặt sạch và tẩy trắng áo mình trong máu Con Chiên” là chính Đức Kitô.
 
Mừng lễ các thánh nam nữ hôm nay, chúng ta có niềm an ủi thật lớn lao, đó là mối dây liên đới giữa chúng ta với các thánh. Cùng nhịp bước với các thánh nam nữ, chúng ta yêu mến và thực hành Lời Chúa Giêsu mời gọi: “Anh em hãy nên hoàn thiện như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện” (Mt 5, 48). Các thánh không chỉ là gương mẫu, mà còn là nguồn trợ lực giúp chúng ta nên thánh. Nguyện xin các ngài cầu bầu cho chúng ta luôn khao khát được nên thánh mỗi ngày, để sau này cùng chung hưởng  hạnh phúc cùng các thánh trên Nước Trời, được thuộc về dòng dõi của những kẻ tìm Chúa.
Trong tâm tình đó, giờ đây kính mời cộng đoàn cùng với các Thánh trên trời/ chung lời ngợi khen, chúc tụng Thiên Chúa hiệp với Hiến Lễ Tạ Ơn của Đức Kitô.

Nt. Modesta MRP