Ngày 01/06: Trinh nữ Maria, Mẹ Hội Thánh
/ 1021 / Hạnh các Thánh
Ngày 30-05 Thánh Giăngđắc
/ 362 / Hạnh các Thánh
Ngày 29-05 Thánh Maria Anna de Paredes
/ 882 / Hạnh các Thánh
Ngày 27-05 Thánh Augustine ở Canterbury
/ 678 / Hạnh các Thánh
Ngày 26-05 Thánh Philipphê Nêri
/ 487 / Hạnh các Thánh
Ngày 24-05 Thánh Đavít I Scốtlen
/ 452 / Hạnh các Thánh
Ngày 23-05 Thánh Gioan Baotixita Rôsi
/ 537 / Hạnh các Thánh
Ngày 22-05 Thánh Rita Cassia
/ 590 / Hạnh các Thánh
Ngày 20/05: Thánh Bernadinô thành Siêna, Linh mục
/ 576 / Hạnh các Thánh
Ngày 19-05 Thánh Crispinô thành Viterbô
/ 388 / Hạnh các Thánh
Ngày 18-05: Thánh Gioan I, giáo hoàng tử đạo
/ 860 / Hạnh các Thánh
Ngày 17-05 Thánh Paschal Baylon
/ 642 / Hạnh các Thánh
Ngày 16-05 Thánh Ubal
/ 379 / Hạnh các Thánh
Ngày 14-05: Thánh Matthia Tông Đồ
/ 680 / Hạnh các Thánh
Ngày 14-5: Thánh Corona
/ 1540 / Hạnh các Thánh
Ngày 13-05 Thánh Anrê Phơnê
/ 506 / Hạnh các Thánh
Ngày 11-05 Thánh Inhaxiô thành Lacôni
/ 579 / Hạnh các Thánh
Ngày 10-05 Thánh Antôniô thành Florence
/ 584 / Hạnh các Thánh