Ngày 29-06 Thánh Phêrô và Thánh Phaolô
/ 528 / Hạnh các Thánh
Ngày 28-06 Thánh Irênê
/ 442 / Hạnh các Thánh
Ngày 27/06: Hạnh Thánh Tôma Vũ Quang Toán
/ 454 / Hạnh các Thánh
Ngày 26-06 Thánh Pêlagiô
/ 394 / Hạnh các Thánh
Ngày 25-06 Thánh William Vercelli
/ 324 / Hạnh các Thánh
Ngày 24-06 Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy giả
/ 633 / Hạnh các Thánh
Ngày 23-06 Thánh Giuse Cafasso
/ 391 / Hạnh các Thánh
Ngày 22-06 Thánh Gioan Fisher
/ 376 / Hạnh các Thánh
Ngày 21-06 Thánh Luy Gonzaga
/ 537 / Hạnh các Thánh
Ngày 20-06 Chân phước Michelina Pesaro
/ 310 / Hạnh các Thánh
Ngày 19-06 Thánh Rômualđô
/ 388 / Hạnh các Thánh
Ngày 18-06 Thánh Gregorio Barbarigo
/ 350 / Hạnh các Thánh
Ngày 17-06 Thánh Emily Vialar
/ 273 / Hạnh các Thánh
Ngày 16-06 Thánh Gioan Phanxicô Regis
/ 353 / Hạnh các Thánh
Ngày 15-06 Germaine Cousin
/ 450 / Hạnh các Thánh
Ngày 14-06 Thánh Albert Chmielowski
/ 317 / Hạnh các Thánh
Ngày 13-06 Thánh Antôn Padua
/ 451 / Hạnh các Thánh
Ngày 12-06 Thánh Giáo Hoàng Lêô III
/ 289 / Hạnh các Thánh
Ngày 11/06: Thánh Barnaba, tông đồ
/ 1046 / Hạnh các Thánh
Ngày 10-06 Thánh Joachima
/ 371 / Hạnh các Thánh
Ngày 09-06 Thánh Ephrem
/ 384 / Hạnh các Thánh
Ngày 08-06 Chân phước Isabelle
/ 330 / Hạnh các Thánh
Ngày 07-06 Thánh Anna Batholomeo
/ 373 / Hạnh các Thánh