Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 22/09/2021

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 22/09/2021 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG   Con dâng lời tạ ơn Cha - Đấng Tạo Hoá bởi ngày sống mới này. Con xin dâng ...