THÁNH LỄ VỀ ĐỨC MẸ X- 46

THÁNH LỄ VỀ ĐỨC MẸ X-46    MÙA CHAY Trong Mùa Chay, các tín hữu được chuẩn bị để cử hành Lễ Phục Sinh bằng cách lắng nghe Lời Chúa ...