Mến Yêu Hàng Ngày - Ngày 09.12.2022

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 6, 09-12-2022 (Mt 11,16-19)  "Tôi phải ví thế hệ này với ai? Họ giống như lũ trẻ ngồi ngoài chợ gọi lũ trẻ khác, và ...

Thơ: Có Lẽ Nào? - Tác giả: Đaminh Thiên Sa

Có lẽ nào Chúa đến bên con Mà con vẫn chưa nhận ra Chúa? Có lẽ nào Chúa đến sau lưng Mà sao con vẫn ngại ngùng, bỡ ngỡ? Tiếng Gioan xưa vọng đến ...