Tông Đồ Cầu Nguyện - Ngày 17.08.2022

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 17/08/2022 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha, con cảm tạ Cha vì một ngày sống mới đến. "Ông trả lời cho một người trong ...