Tư Duy Lớn, Hành Động Nhỏ - Nguyên Lí Cho Tu Sĩ Trẻ Trong Sứ Vụ

  1. Bối cảnh Sống trong cuộc đời ai cũng có ước mơ. Từ sâu thẳm tâm hồn, mỗi người đều có tầm nhìn về cuộc sống mà mình mơ ước và tin rằng ...