Tư Duy Lớn, Hành Động Nhỏ - Nguyên Lí Cho Tu Sĩ Trẻ Trong Sứ Vụ

  1. Bối cảnh Sống trong cuộc đời ai cũng có ước mơ. Từ sâu thẳm tâm hồn, mỗi người đều có tầm nhìn về cuộc sống mà mình mơ ước và tin rằng ...

Thơ: Xuân Hy Vọng - Suối Ngàn

Xin Chúa xuân ban nhiều lộc phước Cho mọi miền đất nước, quê hương Niềm vui chan chứa tình thương Bình an trên khắp nẻo đường xuân sang. Trong ...