5 Phút Lời Chúa - Thứ Sáu Tuần I MV

03/12/21 THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 1 MV Th. Phan-xi-cô Xa-vi-ê, linh mục Mc 16,15-20 ĐI KHẮP TỨ PHƯƠNG “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan ...

Hội chứng tu xuất

Tu xuất tự nó không phải là một bậc sống, nhưng là một thành phần quan trọng trong nhịp sống Giáo hội. Có lẽ, cuộc đời chúng ta không ai hiểu hết ...