Lời nguyện tín hữu Lễ Thánh Giuse- Bạn Trăm Năm Đức Maria


LỜI NGUYỆN TÍN HỮU
LỄ THÁNH GIUSE-BẠN TRĂM NĂM ĐỨC MARIA
19.03.

Chủ tế:  Anh chị em thân mến, 
Thánh Giuse đã được Thiên Chúa trao cho sứ mạng làm Cha nuôi Đấng Cứu Thế và bảo vệ gia đình Nazareth. Trong niềm tôn kính và mến yêu vị thánh quan thầy, chúng ta tin tưởng dâng lên Chúa lời nguyện xin.

1. "Giacóp sinh Giuse là bạn của Maria, mẹ của Chúa Giêsu gọi là Ðức Kitô". Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Giuse, xin cho Giáo Hội Việt Nam, Cha Chưởng ấn Giuse và các vị chủ chăn trong Hội Thánh, nhân ngày mừng lễ Bổn mạng/ được luôn trung thành phụng sự Chúa trong khiêm tốn và yêu thương.

2. "Giuse bạn của bà là người công chính, không muốn tố cáo bà, nên định tâm lìa bỏ bà cách kín đáo". Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Giuse, xin cho mọi thành phần trong Hội Thánh, được trở nên như một đại gia đình hiệp nhất trong Chúa, cùng nhau đan kết các mối tương quan,/ để “đồng hành cùng nhau” trên con đường hiệp hành của Hội Thánh toàn cầu.

3. "Maria mang thai là bởi phép Chúa Thánh Thần; bà sẽ sinh hạ một con trai mà ông đặt tên là Giêsu". Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Giuse, xin cho các gia đình; cách riêng cho các vị Gia trưởng biết noi gương thánh cả Giu-se: luôn tin tưởng, phó thác và vâng theo thánh ý Chúa/ giữa những sóng gió của cuộc đời. 

4. "Khi tỉnh dậy, Giuse đã thực hiện như lời Thiên thần Chúa truyền".  Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Giuse, xin cho mỗi người trong cộng đoàn nhiệt thành bước theo con đường hiệp hành của Thượng Hội đồng,/ biết chọn nếp sống khiêm nhu âm thầm, tham gia cộng tác vào kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa qua bổn phận hằng ngày.

Chủ tế:  Lạy Chúa Cha toàn năng hằng hữu, 
Xưa Thánh Giuse đã hết lòng phục vụ Con Chúa trong công trình cứu độ. Nay nhờ lời thánh nhân cầu bầu, xin Chúa che chở Hội Thánh, và cho mọi thành phần Dân Chúa tích cực sống tinh thần hiệp hành, cùng nhau xây dựng Nước Chúa trong tinh thần khiêm tốn phục vụ như Thánh Cả Giuse. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Nt  Modesta MRP