Khiết tịnh cho giới trẻ Công Giáo
/ 1916 / Khấn tạm

Khiết tịnh cho giới trẻ Công Giáo

Những phụ nữ nào trau dồi các nhân đức nầy bằng việc đi theo khiết tịnh, tất sẽ loại bỏ những người đàn ông không quan tâm đền việc gắn bó lâu dài. Họ cũng sẽ tạo cho hôn nhân của mình cơ hội thành công tốt nhất. 

Huấn luyện tu sĩ trẻ ngày nay: niềm vui và thách đố
/ 945 / Khấn tạm

Huấn luyện tu sĩ trẻ ngày nay: niềm vui và thách đố

Khi Thiên thời, địa lợi và nhân hòa, chúng ta có quyền hy vọng vào một đội ngũ lành nghề không chỉ có phẩm mà còn có cả lượng.Thật mong thay…

Những điều quy đinh về khối khấn tạm
/ 882 / Khấn tạm

Những điều quy đinh về khối khấn tạm

Sau khi tham khảo ý kiến chị đặc trách khấn tạm và với sự ưng thuận của ban tổng cố vấn, chị Tổng Phụ Trách có thể quyết định cho một khấn sinh khấn lại hoặc khấn trọn đời.