Ý Cầu Nguyện Của Đức Giáo Hoàng Tháng 6, 2021
/ 60 / Thông báo

Ý Cầu Nguyện Của Đức Giáo Hoàng Tháng 6, 2021

Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG THÁNG 6, 2021    Ý Truyền Giáo – Cầu Cho Vẻ Đẹp của Hôn Nhân  Xin cho các bạn trẻ đang chuẩn bị kết hôn, với sự giúp đỡ của cộng đoàn Ki-tô hữu, được lớn lên trong tình yêu với lòng quảng đại, chung

Ý Cầu Nguyện Của Đức Giáo Hoàng Tháng 5, 2021
/ 232 / Thông báo

Ý Cầu Nguyện Của Đức Giáo Hoàng Tháng 5, 2021

Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG THÁNG 5, 2021  Ý chung - Cầu cho thế giới tài chính  Xin cho những người chịu trách nhiệm về tài chính biết làm việc với các chính phủ để chỉnh đốn lãnh vực tài chính, và bảo vệ công dân khỏi những hiểm

Ý Cầu Nguyện Của Đức giáo Hoàng - Tháng 04.2021
/ 204 / Thông báo

Ý Cầu Nguyện Của Đức giáo Hoàng - Tháng 04.2021

THE POPE’S INTENTION FOR APRIL 2021 Fundamental Rights We pray for those who risk their lives while fighting for fundamental rights under dictatorships, authoritarian regimes and even in democracies in crisis. Các quyền căn bản của con

Ai tín ông cố Phêrô NGUYỄN THANH ĐỈNH thân phụ của Chị M. Têrêxa Nguyễn Thị Tường Vy
/ 422 / Cáo phó

Ai tín ông cố Phêrô NGUYỄN THANH ĐỈNH thân phụ của Chị M. Têrêxa Nguyễn Thị Tường Vy Hot

 AI TÍN Văn phòng Hội Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình Xin được kính báo:  Ông cố  Phêrô NGUYỄN THANH ĐỈNH Sinh ngày: 2 tháng 2 năm 1949 Quê quán: Phù Mỹ - Bình Định Là thân phụ *    Thầy phó tế Giuse Nguyễn Tường

Ai tín Bà Cố ANNA NGUYỄN THỊ TÔ thân mẫu Chị Maria Trần Thị Hường
/ 340 / Cáo phó

Ai tín Bà Cố ANNA NGUYỄN THỊ TÔ thân mẫu Chị Maria Trần Thị Hường Hot

AI TÍN Văn phòng Hội Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình Xin kính báo: Bà Cố ANNA NGUYỄN THỊ TÔ Sinh năm 1926 Tại Nghi Lộc – Nghệ An Là Thân Mẫu của Chị Maria Trần Thị Hường Phụ Trách Cộng Đoàn Nam Thiên Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình.  Đã

Ý Cầu Nguyện Tháng 03-2021 Của Đức Giáo Hoàng Phanxicô
/ 140 / Thông báo

Ý Cầu Nguyện Tháng 03-2021 Của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

 Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG - THÁNG 03.2021     Ý Truyền Giáo – Bí Tích Hòa Giải Xin cho các tín hữu biết siêng năng lãnh nhận bí tích Hòa Giải với tinh thần đổi mới sâu xa, nhờ đó cảm nhận được lòng thương xót vô biên của

Ý Cầu Nguyện Tháng 02-2021 Của Đức Giáo Hoàng
/ 184 / Thông báo

Ý Cầu Nguyện Tháng 02-2021 Của Đức Giáo Hoàng

Cầu cho nạn bạo hành phụ nữ Xin cho xã hội biết bảo vệ các phụ nữ nạn nhân của bạo hành, đồng thời quan tâm đến những đau khổ của họ và lắng nghe lời họ kêu cứu. Universal intention - Violence against women We pray for women who are victims of

Ai tín bà cố MARIA PHẠM THỊ LỰU thân mẫu Chị Maria Phạm Thị Lý - Em Maria Phạm Thị Vân Anh
/ 398 / Cáo phó

Ai tín bà cố MARIA PHẠM THỊ LỰU thân mẫu Chị Maria Phạm Thị Lý - Em Maria Phạm Thị Vân Anh Hot

AI TÍN Văn phòng Hội Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình Xin kính báo: Quý Chị Ban Điều Hành Dòng, Chị Cựu Tổng Phụ Trách Quý Chị Phụ Trách, Đặc Trách, Trưởng Nhóm và toàn thể quý chị em: Bà Cố MARIA PHẠM THỊ LỰU Sinh ngày 08 tháng 04 năm 1968 Tại

Ý Cầu Nguyện Tháng 01-2021 Của Đức Giáo Hoàng
/ 153 / Thông báo

Ý Cầu Nguyện Tháng 01-2021 Của Đức Giáo Hoàng

THE POPE’S INTENTION FOR JANUARY 2021 Human fraternity May the Lord give us the grace to live in full fellowship with our brothers and sisters of other religions, praying for one another, open to all. Tình Huynh Đệ Nhân Loại  Xin Chúa ban cho

Ai tín ông cố PHÊRÔ PHẠM HỒNG THANH thân phụ của chị Maria Anna Phạm Thị Lý Lâm
/ 432 / Thông báo

Ai tín ông cố PHÊRÔ PHẠM HỒNG THANH thân phụ của chị Maria Anna Phạm Thị Lý Lâm Hot

AI TÍN Văn phòng Hội Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình Kính báo: Quý Chị Ban Điều Hành Dòng, Chị Cựu Tổng, Quý Chị Phụ Trách, Đặc Trách, Trưởng Nhóm và toàn thể quý chị em: Ông Cố PHÊRÔ PHẠM HỒNG THANH Sinh 11. 05. 1950 Tại  Diễn Kỷ - Diễn

Ý Cầu Nguyện Tháng 12-2020 Của Đức Giáo Hoàng
/ 324 / Thông báo

Ý Cầu Nguyện Tháng 12-2020 Của Đức Giáo Hoàng

Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 12-2020 CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG POPE’S PRAYER INTENTIONS FOR DECEMBER 2020   Ý Truyền Giáo:  Cầu cho đời sống cầu nguyện  Chúng ta cầu xin cho mối tương quan cá vị của chúng ta với Chúa Giê-su Ki-tô được nuôi dưỡng

Ai tín bà cố MATTA  LÊ THỊ HÓA  thân mẫu Chị Maria Nguyễn Thị Hoa
/ 341 / Thông báo

Ai tín bà cố MATTA LÊ THỊ HÓA thân mẫu Chị Maria Nguyễn Thị Hoa Hot

AI TÍN Văn phòng Hội Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình Xin kính báo: Quý Chị Ban Điều Hành Dòng, Chị Cựu Tổng Phụ Trách Quý Chị Phụ Trách, Đặc Trách, Trưởng Nhóm và toàn thể quý chị em:   Bà Cố MATTA LÊ THỊ HÓA Sinh năm 1920 Tại Đông Trung -

Ý Cầu Nguyện Tháng 11-2020 Của Đức Giáo Hoàng
/ 135 / Thông báo

Ý Cầu Nguyện Tháng 11-2020 Của Đức Giáo Hoàng Hot

Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 11-2020 CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG POPE’S PRAYER INTENTIONS FOR NOVEMBER 2020 Ý Truyền Giáo:  Cầu Cho Trí Tuệ Nhân Tạo  Chúng ta cầu nguyện cho các tiến bộ về rô-bốt và trí tuệ nhân tạo luôn phục vụ lợi ích của con

Ý Cầu Nguyện Tháng 10-2020 Của Đức Giáo Hoàng
/ 254 / Thông báo

Ý Cầu Nguyện Tháng 10-2020 Của Đức Giáo Hoàng

Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 10-2020 CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG POPE’S PRAYER INTENTIONS FOR OCTOBER 2020   Ý Cầu Nguyện Chung: cầu cho sứ vụ của người giáo dân trong Giáo hội Xin cho các Ki-tô hữu giáo dân, cách riêng là phụ nữ, khi đã lãnh nhận bí tích

Ai tín Ông Cố PHÊRÔ NGUYỄN VĂN THUẬT Là Thân Phụ của Chị Maria Nguyễn Thị Việt
/ 336 / Cáo phó

Ai tín Ông Cố PHÊRÔ NGUYỄN VĂN THUẬT Là Thân Phụ của Chị Maria Nguyễn Thị Việt Hot

AI TÍN Văn phòng Hội Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình Xin kính báo: Quý Chị Ban Điều Hành Dòng, Chị Cựu Tổng Quý Chị Phụ Trách, Đặc Trách, Trưởng Nhóm và toàn thể quý chị em: Ông Cố PHÊRÔ NGUYỄN VĂN THUẬT Sinh ngày 01 tháng 01 năm 1929 Tại Nghi

Ai tín Bà Cố MARIA MADALENA NGUYỄN THỊ NHÂN Là Thân Mẫu của Chị Maria Nguyễn Thị Hiến
/ 383 / Cáo phó

Ai tín Bà Cố MARIA MADALENA NGUYỄN THỊ NHÂN Là Thân Mẫu của Chị Maria Nguyễn Thị Hiến Hot

AI TÍN Văn phòng Hội Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình Xin kính báo: Quý Chị Ban Điều Hành Dòng, Chị Cựu Tổng Phụ Trách Quý Chị Phụ Trách, Đặc Trách, Trưởng Nhóm và toàn thể quý chị em: Bà Cố MARIA MADALENA NGUYỄN THỊ NHÂN Sinh ngày 05 tháng 05 năm

Ý Cầu Nguyện Tháng 09-2020 Của Đức Giáo Hoàng
/ 386 / Thông báo

Ý Cầu Nguyện Tháng 09-2020 Của Đức Giáo Hoàng Hot

Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 09-2020 CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG POPE’S PRAYER INTENTIONS FOR SEPTEMBER 2020   Ý Cầu Nguyện Chung: Cầu cho việc tôn trọng nguồn tài nguyên của hành tinh Chúng ta cùng cầu nguyện cho các nguồn tài của hành tinh không bị hủy

Ý Cầu Nguyện Tháng 08-2020 Của Đức Giáo Hoàng
/ 456 / Thông báo

Ý Cầu Nguyện Tháng 08-2020 Của Đức Giáo Hoàng

Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 08-2020 CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG POPE’S PRAYER INTENTIONS FOR AUGUST 2020   Ý Cầu Nguyện Chung: Môi Trường Biển. “Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người đang lao động và sống trong môi trường biển, trong đó có các

Ý Cầu Nguyện Tháng 07-2020 Của Đức Giáo Hoàng
/ 322 / Thông báo

Ý Cầu Nguyện Tháng 07-2020 Của Đức Giáo Hoàng

Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 07-2020 CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG POPE’S PRAYER INTENTIONS FOR JULY 2020   Ý Chung: Cầu Cho Các Gia Đình Của Chúng Ta Xin cho các gia đình ngày nay được hướng dẫn, được đồng hành và dẫn dắt trong yêu thương và tôn

Ai tín Ông Cố ANTÔN NGUYỄN TRỌNG VĨNH Là thân phụ của chị Maria Nguyễn Thị Hương
/ 545 / Thông báo

Ai tín Ông Cố ANTÔN NGUYỄN TRỌNG VĨNH Là thân phụ của chị Maria Nguyễn Thị Hương

AI TÍN   Văn phòng Hội Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình Kính báo: Quý Chị Ban Điều Hành Dòng,

Ai tín Linh mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Kim Long  Nguyên Chưởng Ấn Giáo Phận Ban Mê Thuột
/ 760 / Cáo phó

Ai tín Linh mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Kim Long Nguyên Chưởng Ấn Giáo Phận Ban Mê Thuột Hot

    Cha cố Phanxicô Xavie: - Sinh ngày 02 tháng 05 năm 1944 - Tại: Giáo xứ Hòa Ninh, Giáo phận Vinh (Xã Hòa Ninh, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) -  Từ năm 1956 đến năm 1964: Học Tiểu Chủng Viện

Ý Cầu Nguyện Tháng 06/ 2020 của Đức Giáo Hoàng
/ 555 / Thông báo

Ý Cầu Nguyện Tháng 06/ 2020 của Đức Giáo Hoàng

Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 6 - 2020 CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG POPE’S PRAYER INTENTIONS FOR JUNE 2020   Ý Truyền Giáo - Cầu Xin Thánh Tâm Mở Lối  Xin cho tất cả những ai đang gặp đau khổ, đều tìm được con đường sống, khi chạy đến cùng Thánh Tâm Chúa