Ngày 22/02: Lập Tông Toà Thánh Phêrô
/ 1109 / Phụng vụ chư Thánh
Ngày 26-12: Thánh Stêphanô - Tử đạo tiên khởi
/ 924 / Phụng vụ chư Thánh
Ngày 30.11: Kính thánh Anrê Tông Đồ
/ 884 / Phụng vụ chư Thánh
Sứ Điệp Đức Thánh Cha gửi Bangladesh
/ 621 / Phụng vụ chư Thánh
Ngày 07/10: Lễ Đức Mẹ Mân Côi
/ 1416 / Phụng vụ chư Thánh
Ngày 29.09: Lễ Kính các Tổng Lãnh Thiên Thần
/ 966 / Phụng vụ chư Thánh
Ngày 27/09: Thánh Vinh Sơn Phaolô
/ 1259 / Phụng vụ chư Thánh
Thánh Emmanuel Nguyễn Văn Triệu, tử đạo ngày 17-9-1798
/ 1637 / Phụng vụ chư Thánh
Ngày 15/09: Lễ Đức Mẹ sầu bi
/ 1594 / Phụng vụ chư Thánh
Ngày 22/08: Lễ Đức Maria Trinh Nữ Vương
/ 3035 / Phụng vụ chư Thánh
Ngày 15/8: Lễ Đức Mẹ linh hồn và xác lên trời
/ 786 / Phụng vụ chư Thánh
Ngày 15/8: Lễ Đức Mẹ Lên Trời
/ 801 / Phụng vụ chư Thánh
Ngày 29/04: Tiểu Sử Thánh Nữ Catarina Siena
/ 1903 / Phụng vụ chư Thánh
Ngày 14/09: Thánh CALLISTÔ I, giáo hoàng, tử đạo
/ 652 / Phụng vụ chư Thánh
Ngày 21/09: T. Matthêu, tông đồ, tác giả sách Phúc Âm
/ 778 / Phụng vụ chư Thánh
Ngày 14/08: Thánh Maximilian Kolbe, Lmtđ
/ 1185 / Phụng vụ chư Thánh
Ngày 11/8: Thánh Cờ-la-ra, Trinh nữ
/ 759 / Phụng vụ chư Thánh
Ngày 10/8: Thánh Lô-ren-xô - Phó tế, Tử đạo
/ 691 / Phụng vụ chư Thánh
Ngày 29/09: Thánh Micael, thánh Gabriel và thánh Raphael
/ 1082 / Phụng vụ chư Thánh