Dẫn Lễ Chúa Nhật 30 Thường Niên - Khánh Nhật Truyền Giáo


DẪN LỄ
CHÚA NHẬT 30 THƯỜNG NIÊN
KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO
 
LỜI DẪN NHẬP LỄ
 
Kính thưa cộng đoàn,
Hôm nay Chúa nhật 30 Thường Niên, “Khánh Nhật Truyền Giáo”, Hội Thánh dành riêng để cầu nguyện cho việc truyền giáo. Loan báo Tin mừng là lệnh truyền của Chúa Giêsu cho các môn đệ, trước khi về trời: “Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần” (Mt 28,19). Mỗi Kitô hữu chúng ta đã lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội, làm con cái Chúa, đã lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức làm chứng nhân của Chúa, chúng ta đều có bổn phận làm tông đồ. Đức tin là nhờ nghe rao giảng Tin mừng, mà muốn được nghe rao giảng thì phải có người được sai đi. Chị em Dòng NVHB chúng ta được chọn gọi đi theo Chúa Giêsu, Đấng đã đến trầ gian đến loan báo “bình an cho người ở xa, bình an cho kẻ ở gần” (Ep 2,17). Đẹp thay những bước chân sứ giả loan báo Tin mừng hòa bình vì được Chúa chúc phúc và được gọi là con Thiên Chúa.
 
Dâng Thánh lễ hôm nay, chúng ta cầu nguyện cho việc loan báo Tin mừng của Hội Thánh, của Hội Dòng.  Xin cho chúng ta biết dùng mọi phương tiện vừa tầm sức ta, để hoạt động truyền giáo; ý thức cầu nguyện cho việc truyền giáo là việc quan trọng hàng đầu, vì khi nhìn thấy đồng lúa chín bao la mà thiếu thợ gặt, Chúa Giêsu đã truyền cho các môn đệ cầu nguyện: "Xin chủ ruộng sai thợ gặt đến" (Mt 10, 38). Thuộc về một Hội dòng mang bản chất Thừa sai, mỗi chị em chúng ta đều có trách nhiệm và bổn phận truyền giáo. Xin Thiên Chúa Đấng làm được mọi sự, giúp chúng ta bắt chước lối sống của Chúa Kitô, làm điều Ngài làm, nên một với Ngài; cùng với Ngài can đảm gieo rắc hạt giống Tin Mừng hòa bình ở mọi nơi, mọi lúc. Nhờ đó, công cuộc rao giảng đem lại hiệu quả, mỗi ngày có nhiều người tin vào Chúa hơn.
Với những ý nguyện đó, kính mời cộng đoàn cùng với Mẹ Maria, môn đệ truyền giáo đầu tiên, hân hoan hiệp dâng Thánh Lễ.
 
LỜI NGUYỆN TÍN HỮU
 
Chủ tế: Anh chị em thân mến! 
Hội Thánh luôn mời gọi chúng ta nhiệt thành loan báo Tin Mừng. Hiệp thông với Đức Thánh Cha trong ngày Chúa nhật Truyền giáo hôm nay, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin.
1. "Hãy đi khắp cả thiên hạ rao giảng Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo". Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho Đức Thánh Cha, các Đức Giám mục, các nhà Truyền giáo… cảm nghiệm được bàn tay Chúa hằng yêu thương nâng đỡ; luôn khôn ngoan và can đảm vượt qua mọi nghịch cảnh/ để chu toàn sứ mạng rao giảng Tin Mừng cho muôn dân.
2. "Ai tin cùng chịu thanh tẩy thì sẽ được cứu, còn ai không tin thì sẽ bị luận tội". Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho mọi Kitô hữu luôn xác tín mạnh mẽ rằng: Truyền giáo là việc của mọi thành phần dân Chúa,/ để nhiệt tâm tham gia truyền giáo, thực hành sứ điệp Ngày Thế Giới Truyền Giáo năm nay, với chủ đề: “Chúng tôi không thể không nói về những gì chúng tôi đã thấy và đã nghe” (Cv 4,20).
3. "Nhân danh Ta, chúng sẽ trừ quỉ, nói các thứ tiếng". Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho những người trẻ Công Giáo/ biết khôn ngoan phân định các giá trị cuộc sống dựa trên những tiêu chuẩn Tin Mừng;/ nhiệt tâm tham gia truyền giáo, mạnh dạn nói Lời Chúa cho mọi người, mọi nơi. 
4. "Còn họ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng họ hoạt động".  Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho chúng ta sống trọn vẹn ơn gọi được tuyển chọn và sai đi;/tích cực truyền giáo dưới nhiều hình thức, nhất là sống tinh thần sứ giả hòa bình, đem an vui và hy vọng của Tin Mừng cho ‘người chị họ gần xa’, theo gương Mẹ Maria, môn đệ truyền giáo đầu tiên.
Chủ tế:
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, 
Chúa đã sai Con Chúa đến trần gian ban ơn cứu độ đời đời; và mời gọi chúng con tiếp tục sứ mạng của Người. Xin làm cho mọi Kitô hữu được can đảm và nhiệt thành dấn thân loan báo Tin Mừng,/ tùy theo hoàn cảnh và khả năng Chúa ban. 
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. 
 
DẪN DÂNG LỄ VẬT
 
Nhờ Phép rửa tội, chúng con được thánh hiến và sai đi; cùng được tham dự vào chức Tư Tế thánh. Giờ đây, để biểu lộ sự hiệp thông với hiến lễ của Chúa Kitô dâng lên Thiên Chúa Cha, chúng con xin tiến dâng của lễ đơn sơ- từ đồng ruộng trưa nắng chiều mưa, biểu trưng toàn bộ cuộc sống hằng ngày của chúng con.
- Xin tiến dâng BÁNH TRẮNG- RƯỢU NỒNG hương hoa từ ruộng vườn; biểu trưng bao vất vả hi sinh, hăng say truyền giáo của Đấng Sáng lập, Đấng Thiết lập Dòng và đại gia đình Dòng NVHB chúng con. Xin Chúa gia tăng men nồng phục vụ và hiệp nhất chúng con trong tình yêu Chúa.
- Xin tiến dâng HOA TƯƠI - QUẢ CHÍN biểu trưng kết quả lao công khó nhọc của mỗi chị em và từng cộng đoàn thi hành sứ vụ -với bao hoa quả buồn vui, thành công và thất bại; xin góp về làm hi lễ tạ ơn Chúa. 
- Xin tiến dâng GÙI LÚA và CÁNH CHIM HÒA BÌNH- biểu trưng cho khát vọng chinh phục hòa bình cứu rỗi/ cho mình và cho tha nhân, trên cánh đồng lúa chín còn thiếu nhiều thợ gặt, giữa mùa đại dịch khổ đau, nặng nề. Nguyện Chúa chúc lành và ban ơn đỡ nâng.
Xin Chúa vui nhận của lễ này và giáng phúc cho mọi nỗ lực truyền giáo của Hội Thánh; cùng với với biết bao nhu cầu mục vụ tông đồ, với niềm khát khao truyền giáo cháy bỏng của Dòng; xin cho chúng con được trở thành những tông đồ can đảm, quảng đại, vui tươi của Tin Mừng.