Bài Giảng Ngày Thiết Lập Dòng 31.05.1969
/ 494 / Lịch sử

Bài Giảng Ngày Thiết Lập Dòng 31.05.1969

BÀI GIẢNG NGÀY THIẾT LẬP DÒNG 31.05.1969 Chúng con thân mến, Cũng ngày hôm nay năm ngoái, Cha đã chính thức đổi tên cho Dòng chúng con, và đã chỉ định cho Dòng chúng con phải mừng lễ Bổn Mạng, mỗi năm, vào ngày lễ kính Đức Mẹ, Nữ Vương. Ngày

Sắc lệnh thiết lập Dòng Nữ Vương Hòa Bình
/ 1847 / Lịch sử

Sắc lệnh thiết lập Dòng Nữ Vương Hòa Bình Hot

SẮC LỆNH THIẾT LẬP DÒNG CHỊ EM ĐỨC MARIA, NỮ VƯƠNG HOÀ BÌNH   I. SẮC LỆNH THIẾT LẬP Qua lịch sử Giáo Hội, “nhờ ơn Chúa Quan phòng hướng dẫn, đã xuất phát muôn ngàn Hội Dòng khác nhau và đã giúp đỡ Giáo hội rất nhiều, để (…) Giáo hội có