Những điều cần biết về Tập Sinh
/ 965 / Tập Sinh

Những điều cần biết về Tập Sinh

Không giấu giếm việc mình đã gia nhập hay bị ràng buộc bởi lời cam kết thánh thiêng trong một tu hội thánh hiến hay một tu đoàn tông đồ.