Đức Maria Trong Cựu Ước Bài XV
/ 128 / Thần học

Đức Maria Trong Cựu Ước Bài XV

  ĐỨC MARIA TRONG CỰU ƯỚC BÀI XV     HÌNH TƯỢNG ĐỨC MA-RI-A   Các bạn thân mến, Giê-ru-sa-lem đã được xây dựng trên một phần đất này, nơi có ngọn núi trên đó I-sa-ác được hiến tế. Theo truyền thống

Thánh Lễ Về Đức Mẹ VIII-46 II
/ 135 / Thần học

Thánh Lễ Về Đức Mẹ VIII-46 II

THÁNH LỄ VỀ ĐỨC MẸ VIII-46 II  ĐỨC BÀ TH ÀNH NA-GIA-RÉT II   Bài đọc I: Bài trích thư gởi tín hữu Cô-l ô-sê (chương 3 câu 12-17)     Ước chi lời Đức Ki-tô ngự giữa anh em thật dồi dào phong phú Phần giới thiệu chính thức về

Đức Maria Trong Cựu Ước Bài XIV
/ 151 / Thần học

Đức Maria Trong Cựu Ước Bài XIV

   ĐỨC MARIA TRONG CỰU ƯỚC BÀI XIV                HÌNH TƯỢNG ĐỨC MA-RI-A   10. Người tiếp theo mang hình tượng Mẹ Ma-ri-a trong Cựu Ước đó là bà mẹ của bảy anh em nhà

Đức Maria Trong Cựu Ước Bài XIII
/ 116 / Thần học

Đức Maria Trong Cựu Ước Bài XIII

 ĐỨC MARIA TRONG CỰU ƯỚC BÀI XIII       HÌNH TƯỢNG ĐỨC MA-RI-A   Các bạn thân mến, 9. Người kế đến là hoàng hậu Ét-te, một tuyệt sắc giai nhân và cực kỳ dũng cảm. Nhờ có nhan sắc tuyệt đẹp bà được

Thánh Lễ Về Đức Mẹ VII-46
/ 162 / Thần học

Thánh Lễ Về Đức Mẹ VII-46

                            THÁNH LỄ VỀ ĐỨC MẸ VII-46                    ĐỨC MẸ DÂNG CHÚA GIÊ-SU VÀO ĐỀN THỜ

Thánh Lễ Về Đức Mẹ VIII-46 I
/ 104 / Thần học

Thánh Lễ Về Đức Mẹ VIII-46 I

           THÁNH LỄ VỀ ĐỨC MẸ VIII-46 I             ĐỨC BÀ THÀNH NA-GIA-RÉT I   Bài đọc I: Bài trích thư Ga-lát (chương 4 câu 4 đến câu 7) Thiên Chúa đã sai Con mình tới, sinh

Đức Maria Trong Cựu Ước Bài XII
/ 116 / Thần học

Đức Maria Trong Cựu Ước Bài XII

      ĐỨC MARIA TRONG CỰU ƯỚC BÀI XII                HÌNH TƯỢNG ĐỨC MA-RI-A   Các bạn thân mến, 8. Người đàn bà kế tiếp là bà Giu-đi-tha, một phụ nữ có sắc đẹp tuyệt trần, mưu lược

Đức Mẹ Dâng Chúa Giê-Su Vào Đền Thờ
/ 202 / Thần học

Đức Mẹ Dâng Chúa Giê-Su Vào Đền Thờ

                            THÁNH LỄ VỀ ĐỨC MẸ VII-46                    ĐỨC MẸ DÂNG CHÚA GIÊ-SU VÀO ĐỀN THỜ   Bài đọc

Thánh Lễ Về Đức Mẹ VI-46
/ 175 / Thần học

Thánh Lễ Về Đức Mẹ VI-46

THÁNH LỄ VỀ ĐỨC MẸ VI-46                 ĐỨC TRINH NỮ MA-RI-A VÀ THIÊN CHÚA HIỂN LINH    Bài đọc I: Sách Tiên Tri I-sai-a chương 60 câu 1-6 Vinh quang Người xuất hiện trên ngươi Thành phố

Đức Maria Trong Cựu Ước XI
/ 147 / Thần học

Đức Maria Trong Cựu Ước XI

      ĐỨC MARIA TRONG CỰU ƯỚC BÀI XI                HÌNH TƯỢNG ĐỨC MA-RI-A   Các bạn thân mến, 7. Kế đến là Bà Rút người Mô-áp, con dâu của bà Na-o-mi (Rút chương 1 câu 1-22). Giáo

Đức Maria Trong Cựu Ước Bài X
/ 148 / Thần học

Đức Maria Trong Cựu Ước Bài X

  ĐỨC MARIA TRONG CỰU ƯỚC BÀI X           HÌNH TƯỢNG ĐỨC MA-RI-A   Các bạn thân mến, 5. Sau Rakhen là nữ  ngôn sứ Mi-ri-am (Xuất hành chương 15 câu 20-21). Bà là  em của ông

Thánh Lễ Về Đức Mẹ V-46
/ 125 / Thần học

Thánh Lễ Về Đức Mẹ V-46

                                 THÁNH LỄ VỀ ĐỨC MẸ V-46                     ĐỨC TRINH NỮ MA-RI-A MẸ ĐẤNG CỨU

Đức Maria Trong Cựu Ước Bài IX
/ 154 / Thần học

Đức Maria Trong Cựu Ước Bài IX

ĐỨC MARIA TRONG CỰU ƯỚC BÀI IX           HÌNH TƯỢNG ĐỨC MA-RI-A   Các bạn thân mến, Thánh kinh có đề cập đến khoảng 188 người phụ nữ mà trong số đó, có nhiều nhân vật xuất sắc, độc đáo cách kỳ lạ

Thánh Lễ Về Đức Mẹ IV-46
/ 99 / Thần học

Thánh Lễ Về Đức Mẹ IV-46

     THÁNH LỄ VỀ ĐỨC MẸ IV-46        MÙA GIÁNG SINH   Trong mùa Giáng sinh, Giáo hội cử hành các mầu nhiệm trong thời thơ ấu của Chúa Ki-tô là Đấng Cứu Thế và những lần xuất hiện đầu tiên của Ngài. Vì lý

Đức Maria Trong Cựu Ước Bài VIII
/ 116 / Thần học

Đức Maria Trong Cựu Ước Bài VIII

ĐỨC MARIA TRONG CỰU ƯỚC BÀI VIII        “NGƯỜI MẸ ĐỒNG TRINH” – “NGƯỜI NỮ SINH CON”  phần 2   Các bạn thân mến, Khi nghiên cứu kỹ Cựu Ước, ta nghiệm thấy có rất nhiều chỗ ám chỉ đến Đức Ma-ri-a Diễm Phúc. Có nhiều

Đức Maria Trong Cựu Ước Bài VII
/ 170 / Thần học

Đức Maria Trong Cựu Ước Bài VII

 ĐỨC MARIA TRONG CỰU ƯỚC BÀI VII        “NGƯỜI MẸ ĐỒNG TRINH” – “NGƯỜI NỮ SINH CON”   Các bạn thân mến, Một người bình thường khi nghe nói có phụ nữ nào đó sinh con mà vẫn còn đồng trinh, hẳn sẽ buồn cười vì trên

Đức Maria Trong Cựu Ước VI
/ 192 / Thần học

Đức Maria Trong Cựu Ước VI

ĐỨC MARIA TRONG CỰU ƯỚC BÀI VI        BÀ LÀ “EVÀ MỚI”   Các bạn thân mến, Tuy nhiên, sự dè dặt, im lặng hoặc có vẻ thờ ơ khi trình bày về Đức Mẹ của Thánh Kinh và các Giáo phụ không phải không có lý do chính đáng. Có

Thánh Lễ Về Đức Mẹ III- 46
/ 151 / Thần học

Thánh Lễ Về Đức Mẹ III- 46

     THÁNH LỄ VỀ ĐỨC MẸ III-46      ĐỨC TRINH NỮ MARIA THĂM VIẾNG             Bài đọc I: Trích sách ngôn sứ Xô-Phô-Ni-a (Xp 3: 14-17) Thiên Chúa, Vua của Ít-ra-en, ở giữa chúng ta Tiên

Đức Maria Trong Cựu Ước Bài V
/ 141 / Thần học

Đức Maria Trong Cựu Ước Bài V

                                  ĐỨC MARIA TRONG CỰU ƯỚC BÀI V                         BÀ LÀ “EVÀ

Thánh Lễ Về Đức Mẹ II-46
/ 170 / Thần học

Thánh Lễ Về Đức Mẹ II-46

THÁNH LỄ VỀ ĐỨC MẸ II-46        ĐỨC MARIA VÀ BIẾN CỐ TRUYỀN TIN Bài đọc I: Sách Tiên Tri I-sai-a (Is 7:10-14; 1:10c)   Trinh Nữ sẽ thụ thai “Một lần nữa ĐỨC CHÚA phán với vua A-khát rằng: "Ngươi

46 thanh lễ về Đức Maria I
/ 192 / Thần học

46 thanh lễ về Đức Maria I

46 Thánh Lễ Về Đức Mẹ I                                          MÙA VỌNGTrong Mùa Vọng, phụng vụ Rôma cử hành hai lần Chúa đến; Lầnthứ nhất

Đức Maria Trong Cựu Ước 3
/ 278 / Thần học

Đức Maria Trong Cựu Ước 3

  ĐỨC MARIA TRONG CỰU ƯỚC Bài III        CÁC TÊN GỌI CỦA ĐỨC MARIA   Các bạn thân mến, Nhiều người thắc mắc về thuở thiếu thời của Đức Maria cũng như về cha mẹ của ngài là ông Gioakim và bà Anna,

Đức Maria Trong Cựu Ước 4
/ 194 / Thần học

Đức Maria Trong Cựu Ước 4

    ĐỨC MARIA TRONG CỰU ƯỚC BÀI IV          “NGƯỜI NỮ” TRONG TIN MỪNG ĐẦU TIÊN   Các bạn thân mến, Lời hứa đầu tiên và là nền tảng báo trước việc Đấng Cứu Thế đi vào thế gian,