Video - Hành Trình Đào Tạo Dòng Nữ Vương Hòa Bình
/ 468 / Các giai đoạn đào tạo
Hành Trình Đào Tạo
/ 1362 / Các giai đoạn đào tạo

Hành Trình Đào Tạo

HÀNH TRÌNH ĐÀO TẠO   Việc đào tạo là một tiến trình thống nhất và tiệm tiến qua từng giai đoạn, trong đó ứng sinh được quan tâm đào tạo từ khởi đầu tến trình ơn gọi cho đến khi an vui trở về với Chúa (x. YTCY 48; HP 89). Mục 

Thanh Tuyển Viện Nữ Vương Hòa Bình
/ 677 / Thanh Tuyển

Thanh Tuyển Viện Nữ Vương Hòa Bình

Giai đoạn Thanh Tuyển bắt đầu khi các em nhập tu cho đến khi bước sang giai đoạn Tiền Tập. Thời gian ở Thanh Tuyển viện từ 3 năm hoặc hơn nữa tùy theo chương trình học các ngành chuyên biệt của các em, cũng như sự trưởng thành của mỗi ứng

Tiền Tập Viện
/ 605 / Tiền Tập

Tiền Tập Viện

Sau khi ứng sinh đã hoàn thành chương trình tại Thanh Tuyển viện, các em sẽ được đề cử lên Tiền Tập viện. Thời gian ở Tiền Tập viện từ 6 tháng đến 1 năm. * Việc đào tạo nhắm đến: - Trưởng thành nhân bản, đời sống thiêng liêng, tìm hiểu về tính

Tập Viện
/ 509 / Tập Sinh

Tập Viện

Tập viện là thời kỳ quan trọng nhất trong hành trình huấn luyện (HP 96), nhằm chuẩn bị cho ứng sinh thánh hiến trọn vẹn cho Thiên Chúa; “hun đúc nên một Tập sinh theo sát Chúa Kitô trong Phúc âm, chăm chú lắng nghe Chúa Thánh Thần chỉ dẫn để tìm

Khấn Tạm
/ 517 / Khấn tạm

Khấn Tạm

Thời gian Khấn Tạm thường là 6 năm, mục đích huấn luyện trong giai đoạn này nhằm giúp khấn sinh hướng đến sự dâng hiến trọn vẹn và dứt khoát cho Chúa Kitô theo đặc sủng và linh đạo Dòng. * Để trau dồi thêm khả năng thi hành sứ mạng của Dòng, các

Thường Huấn
/ 826 / Khấn trọn

Thường Huấn

    - Tiếp tục đào sâu đời sống tu trì, đặc biệt về mặt thiêng liêng và tông đồ, để chị em có thêm khả năng phục vụ Giáo Hội và xã hội cách đắc lực hơn và sống hạnh phúc trong đời sống thánh hiến.   - Ý thức tự huấn luyện bản thân

An Dưỡng
/ 771 / Các giai đoạn đào tạo

An Dưỡng

Khi tuổi già sức yếu hay tuy còn  trẻ  mà  bệnh  tật,  chị  em  về nhà  Hưu  Dưỡng  để  nghỉ  ngơi, sống  đời  ẩn  dật.  Trong  thời  kỳ này, 

Kỷ niệm 50 năm thành lập cộng đoàn Thanh Tuyển Viện Dòng Nữ Vương Hòa Bình
/ 1061 / Thanh Tuyển
Khiết tịnh cho giới trẻ Công Giáo
/ 1916 / Khấn tạm

Khiết tịnh cho giới trẻ Công Giáo

Những phụ nữ nào trau dồi các nhân đức nầy bằng việc đi theo khiết tịnh, tất sẽ loại bỏ những người đàn ông không quan tâm đền việc gắn bó lâu dài. Họ cũng sẽ tạo cho hôn nhân của mình cơ hội thành công tốt nhất. 

Huấn luyện tu sĩ trẻ ngày nay: niềm vui và thách đố
/ 945 / Khấn tạm

Huấn luyện tu sĩ trẻ ngày nay: niềm vui và thách đố

Khi Thiên thời, địa lợi và nhân hòa, chúng ta có quyền hy vọng vào một đội ngũ lành nghề không chỉ có phẩm mà còn có cả lượng.Thật mong thay…

Những điều cần biết về Tiền Tập Viện
/ 857 / Tiền Tập

Những điều cần biết về Tiền Tập Viện

Xác tín mình được Chúa kêu gọi và muốn đáp lại lời mời gọi của Chúa. Biểu lộ được động lực thúc đẩy việc dâng mình cho Chúa một cách trưởng thành.

Những điều cần biết về Tập Sinh
/ 965 / Tập Sinh

Những điều cần biết về Tập Sinh

Không giấu giếm việc mình đã gia nhập hay bị ràng buộc bởi lời cam kết thánh thiêng trong một tu hội thánh hiến hay một tu đoàn tông đồ.

Những điều quy đinh về khối khấn tạm
/ 882 / Khấn tạm

Những điều quy đinh về khối khấn tạm

Sau khi tham khảo ý kiến chị đặc trách khấn tạm và với sự ưng thuận của ban tổng cố vấn, chị Tổng Phụ Trách có thể quyết định cho một khấn sinh khấn lại hoặc khấn trọn đời.

Những điều cần biết về giai đoạn khấn trọn
/ 1014 / Khấn trọn

Những điều cần biết về giai đoạn khấn trọn

Để được chấp nhận cho tuyên khấn trọn đời trong Dòng, chị khấn sinh cần phải trưởng thành để tự đảm nhận về đời sống thánh hiến theo đặc sủng, linh đạo và sứ vụ của Dòng.