Ai tín Bà Cố Elisabeth THỊ GIANG, Thân Mẫu Nữ Tu M. Têrêxa Thị DinVăn phòng Hội Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình
Xin được kính báo:

Bà Cố Elisabeth THỊ GIANG
Sinh năm: 1950
Tại Đăk N’drung, Đăk Song, Đăk Nông


Là thân mẫu của:
Nữ Tu M. Têrêxa Thị Din
Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình
Hiện đang phục vụ tại cộng đoàn NVHB Vinh Trung  
Giáo phận Ban Mê Thuột.

Đã an nghỉ trong Chúa
Lúc 21g00 thứ Sáu, ngày 02 tháng 02 năm 2024
Tại tư gia Gh. Trinh Vương, Gx. Nghi Trung, Gp. Ban Mê Thuột.
Hưởng thọ 74 tuổi. 


Thánh lễ an táng sẽ được cử hành
Vào lúc 08g00 thứ Hai, ngày 05 tháng 02 năm 2024
Tại Nhà Thờ Giáo Họ Trinh Vương, Gx. Nghi Trung
Giáo phận Ban Mê Thuột. 


Kính xin hiệp thông cầu nguyện cho Linh Hồn Bà cố Elisabeth
sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 
Văn phòng Dòng Kính báo