Một triệu trẻ em đọc kinh Mân Côi vì hòa bình
/ 700 / Hội Thánh

Một triệu trẻ em đọc kinh Mân Côi vì hòa bình Hot

Như đã thực hiện từ 13 năm nay, ngày 18/10 tới đây, tổ chức bác ái Trợ giúp các Giáo hội đau khổ kêu mời các trẻ em trên toàn thế giới cầu nguyện. Trong những năm qua, lời mời gọi này đã được các em hưởng ứng nhiệt tình. Cha Martin Barta, trợ tá

Đức Maria, Mẹ của Lòng Thương Xót
/ 1454 / Hội Thánh

Đức Maria, Mẹ của Lòng Thương Xót

Mẹ đã sinh con, người Con ấy, Thiên thu hằng hữu trước vầng hồng,

Đức Maria - Thân Mẫu Đức Giêsu Kitô - Trong Nhiệm Thể Giáo Hội
/ 1263 / Hội Thánh

Đức Maria - Thân Mẫu Đức Giêsu Kitô - Trong Nhiệm Thể Giáo Hội

Trong lịch sử Giáo Hội cũng như trong các nhà thờ công giáo, địa vị của Đức Maria hiển hiện nổi bật hẳn. Đối với người không công giáo, xem ra người kitô chúng ta dành cho Đức Mẹ một uy thế ngang hàng với Thiên Chúa, và dĩ nhiên là hữu hình hơn.

Đức Maria, một mẫu gương cho Giáo Hội
/ 987 / Hội Thánh

Đức Maria, một mẫu gương cho Giáo Hội

Bức tường tội lỗi : vì ngoài sự phân cách do bản tính, còn có sự phân cách do tội lỗi nữa : "Chính tội ác của các ngươi đã ngăn cách giữa các ngươi và Thiên Chúa của các ngươi"