Đức Mẹ Dâng Chúa Giê-Su Vào Đền Thờ


                            THÁNH LỄ VỀ ĐỨC MẸ VII-46
                   ĐỨC MẸ DÂNG CHÚA GIÊ-SU VÀO ĐỀN THỜ

 

Bài đọc I: Bài trích Sách Ma-la-khi (chương 3 câu 1 đến câu 4)
    Chúa Thượng mà các ngươi tìm kiếm, đi vào Thánh Điện của Người
Ma-la-Khi là một nhà tiên tri rất cấp tiến. Đối với ông, Đấng Mê-si-a không chỉ là một sứ giả của Chúa; chính Ngài là Chúa. Ma-la-khi viết sau thời kỳ lưu đày và sau khi đền thờ Giê-ru-sa-lem được xây dựng lại. Việc thờ cúng trong đền thờ rất quan trọng nhưng cần phải thanh tịnh và thờ cúng sao cho đúng. Cả người dân và đặc biệt là các linh mục luôn cần sự thanh tẩy cao hơn để dâng cho việc thờ phượng này.
 
Từ "sứ giả" đôi khi được dịch là "thiên thần". Chính nhờ sứ giả mà ý muốn của Chúa được thực hiện ở đây trên trái đất. Trong trường hợp này, qua con mắt đức tin, chúng ta thấy Chúa Giêsu là “sứ giả” đó và còn hơn cả một sứ giả nữa. Như nhà tiên tri đã nói, Ngài là chính Chúa “sẽ đến đền thờ”.
 
Lời tiên tri của Ma-la-khi cho chúng ta một lăng kính mới để nhìn Đấng Cứu Rỗi. Các nhà tiên tri khác đã xem Chúa Giê-su, Đấng Mê-si-a, là con vua Đa-vít. Tuy nhiên, Ma-la-khi đã tiên tri rằng sẽ có một chức tư tế được thanh tẩy và một của lễ hy sinh đẹp lòng Chúa. Tất cả các tước hiệu mà Ma-la-khi gán cho “sứ giả của giao ước” đều được ứng nghiệm nơi Chúa Giê-su. Ngài là “lửa của thợ luyện kim,” là “thuốc tẩy đầy đủ,” và là linh mục sẽ dâng “của lễ” thật sự.
Bài trich Tin Mừng theo Thánh Lu-ca (chương 2 câu 27 đến 35)
 
Những câu chuyện trong hai chương đầu tiên của Thánh Lu-ca quá quen thuộc đến nỗi chúng ta thường không nhận ra chúng phức tạp và đẹp đẽ như thế nào. Trong đoạn văn đặc biệt này, ông loan báo việc Chúa Giê-su vào đền thờ Giê-ru-sa-lem. Sau đó, Lu-ca cố gắng trích dẫn hoặc ám chỉ các đoạn tham khảo và đưa ra những điểm tương đồng với mười chỗ khác nhau trong Kinh thánh.
 
Có một yêu cầu được tìm thấy trong sách Lê-vi chương 12 câu 2 đến câu 8, theo đó một người phụ nữ phải dâng con trai của mình cho Chúa. Luật pháp nói rằng con đầu lòng của mọi sinh vật đều thuộc về Thiên Chúa, và được áp dụng thích hợp nhất khi Đức Ma-ri-a dâng Chúa Giê-su trong đền thờ.
 
Minh họa ấn tượng nhất về lời tiên tri của Ma-la-khi được tìm thấy trong bài đọc thứ nhất của chúng ta khi Đấng Mê-si-a đích thân đến đền thờ. Tiên tri Đa-ni-ên đã nói chuyện với thiên sứ Gáp-ri-en và đưa ra lời tiên tri về bảy mươi tuần lễ sẽ ứng nghiệm nơi Chúa Giê-su (Đa-ni-en chương 9 câu 24 đến 27). Chúng ta nhớ lại rằng hòm bia giao ước đã được đặt vào đúng vị trí của nó (Sa-mu-en 2 chương 6). Ngoài những tham chiếu đến sách Lê-vi,  còn có những ám chỉ đến luật pháp được đưa ra trong Xuất Hành (Xuất hành chương 13 câu 11; Lê-vi chương 5 câu 7) và những hiểu biết sâu sắc được củng cố trong Sáng Thế Ký chương 32 câu 31, Sách Đệ nhị Luật chương 4 câu 33, I-sai-a chương 49 câu 6, Ét-ra 5:1, và sách Khôn ngoan  chương 6 câu 22 đến 23.Đây là đoạn Kinh thánh mạnh mẽ.

MỤC ĐÍCH: Trong khi điều này có thể không bắt đầu sứ mệnh công khai của Chúa Giê-su, thì nó đang tạo tiền đề.

TÓM TẮT: Tất cả mọi người đang chờ đợi Đấng Thiên Sai đã được Thiên Chúa hứa và đã được tiên báo trong Kinh thánh. Ngày lễ này nhắc nhở chúng ta rằng đã đến lúc. Những gì đã dự đoán được thực hiện.

SUY NGẪM: 
1. Như đã nói ở trên, Ma-la-khi là một nhà cải cách rất cấp tiến. Đối với ông, bây giờ đền thờ đã được xây dựng lại, phải có một cuộc cải cách và đổi mới sâu sắc hơn, một sự thay đổi cuộc sống. Với việc xây dựng lại đền thờ, thờ phượng và làm mới, trùng tu; trái tim cũng phải được đổi mới.
 
2. Chúng ta không đến đền thờ Giê-ru-sa-lem để thờ phượng nhưng chúng ta đến Giê-ru-sa-lem mới, Hội Thánh. Chúng ta là những người cần phải thay đổi. Tất cả chúng ta cần phải ngày càng tuân theo sự thánh thiện được Giáo hội lý tưởng hóa, và điều mà Ma-la-khi ép buộc chúng ta.
 
3. Mừng kính Mẹ Ma-ri-a không phải là những biểu hiện đơn giản về tình yêu và lòng sùng kính của chúng ta đối với Mẹ. Tất nhiên, chúng là vậy, nhưng chúng còn hơn thế nữa. Chúng ta có lễ kỷ niệm của mình: để ngày càng trở nên giống Mẹ, tinh luyện và trau chuốt qua đau khổ.
 
4. Lời tiên tri của ông Si-mê-on đánh dấu nỗi buồn đầu tiên của Đức Ma-ri-a. Trong sự sùng kính của chúng ta, chúng ta có thể theo dõi thêm sáu lần nữa. Những đau khổ của Mẹ bắt đầu từ đây và tiếp tục trong suốt cuộc đời Mẹ với đỉnh điểm là trên đồi Can-vê. Núi Sọ không xa Bê-lem lắm.
 
5. Ở phần sau của Tin Mừng, chúng ta sẽ thấy Đức Ma-ri-a đứng dưới thập giá Chúa Giê-su. Chúng ta có thể suy nghĩ rằng ngài là vị linh mục chân chính duy nhất dâng của lễ cuối cùng, và là của lễ cuối cùng. Đức Ma-ri-a ở đó.
 
6. Lễ kính Đức Ma-ri-a của chúng ta cũng phức tạp như chính bài đọc phúc âm. Danh hiệu ngày lễ của chúng ta, "Đức Trinh Nữ Maria và Sự Dâng Chúa," là một lời mời gọi chia sẻ sự thánh thiện của Mẹ. Đây là một ngày lễ mời gọi chúng ta cải đổi tâm hồn.
7. Hôm nay ngày hội tụ của cả ba thế hệ, người già sắp chết đến trẻ thơ mới sinh chưa biết nói. Làm theo luật của Chúa đòi hỏi chúng ta phải lội ngược dòng. Môn đệ không thể hơn Thầy, con cái không thể hơn Mẹ mình. Chúng ta phải xác tín một điều là định mệnh của Chúa Giê-su và của Mẹ Ma-ri-a cũng chính là định mệnh của mỗi người chúng ta, dù muốn hay không muốn.
 
LIÊN QUAN ĐẾN THÁNH THỂ: Khi chuẩn bị cử hành Bí tích Thánh Thể, chúng ta có thể nhớ lại hình ảnh của Ma-la-khi nói về việc chúng ta phải được thanh tẩy, tinh luyện như vàng và bạc, để chúng ta có thể dâng của lễ xứng đáng cho Chúa.