Sứ Mạng


SỨ MẠNG

Đẹp thay vượt núi băng rừng
Người đi loan báo Tin Mừng bình an
Khơi nguồn hạnh phúc tràn lan
Mang ơn cứu rỗi thấm nhuần muôn dân”(Is 52,7)

Lời ca ca ngợi bước chân người sứ giả đi rao truyền Lời Chúa thật đẹp, vượt qua bao gian lao vất vả mong sao cho Lời được mọi người nhận biết.

Chị nữ tu Nữ Vương Hoà Bình là sứ giả loan báo Tin Mừng trong thế giới hôm nay. Với những bước chân thanh thoát nhẹ nhàng, chị đã đi đến với anh em dân tộc thiểu số nơi các buôn làng xa xăm, mang cho họ chút ánh sáng của niềm vui được nhận biết Chúa. Chị đã sống cùng, sống với và sống cho những người nghèo khổ. Chị trở nên hoạ ảnh của Mẹ Hoà bình. Trong một xã hội mà đồng tiền trở thành chủ nhân của đại đa số nhân loại, con người dường như đóng mắt, khép lòng trước nỗi khốn khổ của tha nhân thì sự phục vụ chia sẻ yêu thương của Chị làm vơi đi nỗi bất hạnh mà những người nghèo khó đang phải gánh chịu.

Chị nữ tu Nữ Vương Hoà Bình mang trong mình thao thức trở thành khí cụ bình an của Chúa. Được Lời Chúa mời gọi “anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ” (Mt 28,19), chị gạt ra khỏi mình những ích kỷ, những ràng buộc để có thể hăng hái lên đường như Mẹ Maria. Đó là sứ mạng mà chị đã nhận lãnh trong ngày đọc lời tuyên khấn thuộc trọn về Chúa.

Từ nay hoà bình là linh đạo hướng dẫn chị. Loan báo Tin mừng cho anh em dân tộc thiểu số là đặc sủng của chị. Hành trang là một trái tim đầy ắp yêu thương. Chị hăm hở lên đường mang niềm vui đến cho mọi người.

Từ nay chị không còn sống cho chính mình nữa nhưng sống cho Chúa, cho tha nhân.

Từ nay mối bận tâm chính của Chị là mở mang nước Chúa trên vùng cao nguyên, và có thể còn rộng còn xa hơn nữa.

Chúc cho chị luôn:
Hăng say nhiệt tình
Phục vụ quên mình

Theo gương Mẹ đồng trinh “trong công cuộc chinh phục hoà bình cho mình và cho ngừơi khác để tiến bước trên đường tu đức” làm rạng danh Chúa trên miền cao nguyên ngập tràn nắng gió này.
                                                                                                                         Mỹ Lan