Lá thư di chúc của một chị người dân tộc Ede gởi cha xứ

Đây là lá thư di chúc của một chị người anh em sắc tộc ở giáo Họ Kim Sơn thuộc Giáo Phận Buôn Ma Thuật, chị đã viết lá thư này trước khi được Chúa gọi. Chị đang nằm viện, nhưng muốn trăn trối với cha quản xứ của mình đôi điều. Chị đã nhận ra lòng thương xót của Chúa qua cuộc sống hàng ngày của cha, cha đã không bỏ rơi chị mà luôn quan tâm động viện chị. Sức mạnh niềm tin đưa chị vươn lên mọi khó khăn và vì tin vào Chúa mà chị đã bình an đón nhận thánh ý Chúa qua bệnh tật. 
Cuộc sống chẳng phải khi nào mọi việc cũng suôn sẻ, vì vậy con người phải duy trì niềm tin để không nản lòng, để luôn vươn lên trong thử thách đau thương. Sức mạnh niềm tin được thể hiện ở sự lạc quan, hướng đến tương lai, đặc biệt ta không coi khó khăn là vật cản mà coi đó là động lực giúp bản thân nghị lực trong mọi hoàn cảnh.

Sau đây là lá thư di chúc của một chị người anh em sắc tộc ở giáo Họ Kim Sơn thuộc Giáo Phận Buôn Ma Thuật, chị đã viết lá thư này trước khi được Chúa gọi. Chị đang nằm viện, nhưng muốn trăn trối với cha quản xứ của mình đôi điều. Chị đã nhận ra lòng thương xót của Chúa qua cuộc sống hàng ngày của cha, cha đã không bỏ rơi chị mà luôn quan tâm động viện chị. Sức mạnh niềm tin đưa chị vươn lên mọi khó khăn và vì tin vào Chúa mà chị đã bình an đón nhận thánh ý Chúa qua bệnh tật. Chị đã thanh thản ra đi với niềm tin vào lòng thương xót của Chúa sẽ cứu chị qua lời cầu nguyện của cha và anh chị em trong giáo họ Kim Sơn.

Tạ ơn Chúa đã ban cho chị giữ được đức tin đến giây phút cuối đời.
Cầu chúc chị ra đi bình an và xin Chúa đón nhận chị vào hưởng hạnh phúc với Chúa trên thiên đàng.