Kỷ niệm 50 năm thành lập cộng đoàn Thanh Tuyển Viện Dòng Nữ Vương Hòa Bình


Thực hiện: CĐ Thanh Tuyển - Dòng NVHB