Thường Huấn


 
 
- Tiếp tục đào sâu đời sống tu trì, đặc biệt về mặt thiêng liêng và tông đồ, để chị em có thêm khả năng phục vụ Giáo Hội và xã hội cách đắc lực hơn và sống hạnh phúc trong đời sống thánh hiến.

  - Ý thức tự huấn luyện bản thân qua cuộc sống, qua cộng đoàn, các biến cố hằng ngày, qua cầu nguyện và hoạt động tông đồ trong niềm vui và đau khổ. Mỗi chị em tiếp tục tìm học hỏi để yêu mến và noi gương Chúa Kitô suốt đời (HP 110-1).

  - Hằng năm Hội Dòng cũng tổ chức các khóa học thường huấn mùa hè, gồm những môn học trực tiếp về đời thánh hiến, tu nghiệp định kỳ về ngành chuyên môn, để giúp chị em hiểu biết về những biến cố quan trọng trong Hội Thánh, trên thế giới, những vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội… để cảm thông với những nỗi lo âu của thời đại và tìm cách đáp ứng theo tinh thần thăng tiến của Phúc Âm (HP 111).

 
 
- 10 năm sau Khấn Trọn: Hội Dòng dành cho chị em một thời gian dài để rút lui khỏi cuộc sống bình thường như một “kỳ tập thứ hai” nhằm đọc lại đời tận hiến của mình dưới ánh sáng Tin Mừng và ý hướng của Đấng Sáng lập (HL 70).
  - Từ sau Ngân khánh Khấn Dòng đến An Dưỡng: Việc thường huấn trong giai đoạn này giúp củng cố đời sống thiêng liêng và tông đồ sốt sắng hơn, quảng đại hơn, cung cách bình an hơn, kín đáo hơn, dồi dào ơn Chúa hơn (x. ĐSTH 70). 
  - Du học: Hội Dòng cũng gửi một số chị em ra nước ngoài để học chuyên sâu về các ngành Kinh Thánh, tu đức, đời sống thánh hiến, sứ vụ truyền giáo, đào tạo, quản trị, giáo dục, hoặc tham dự các khóa học tĩnh huấn tu nghiệp do Liên Dòng tổ chức về kỹ năng công tác xã hội, mục vụ, truyền thông… góp phần giúp Hội Dòng thăng tiến ngày mỗi hơn.