Những điều quy đinh về khối khấn tạm

Sau khi tham khảo ý kiến chị đặc trách khấn tạm và với sự ưng thuận của ban tổng cố vấn, chị Tổng Phụ Trách có thể quyết định cho một khấn sinh khấn lại hoặc khấn trọn đời.

GIAI ĐOẠN KHẤN TẠM


Điều 103. Mục đích


Chương trình huấn luyện của giai đoạn khấn tạm nhằm:
 1. Hướng dẫn chị em đến sự dâng hiến trọn vẹn và dứt khoát cho Chúa Kitô theo đặc sủng và linh đạo của Dòng.
 2. Trau dồi cho chị em có thêm khả năng thi hành sứ mạng của Dòng cách thích đáng hơn.
 3. Giúp chị em thống nhất đời sống nhờ biết hòa hợp các yếu tố của việc huấn luyện với cuộc sống cộng đoàn và xã hội.[1]

Điều 104. Điều kiện khấn lần đầu

 1. Để khấn lần đầu thành sự, tập sinh cần hội đủ các điều kiện sau:[2]
 1. Tối thiểu hai mươi hai tuổi trọn.
 2. Đã làm năm tập thành sự.
 3. Được chị Tổng Phụ Trách, với sự ưng thuận của ban tổng cố vấn, tự do chấp nhận cho khấn.
 4. Lời khấn phải minh nhiên, không bị cưỡng ép, sợ hãi trầm trọng hoặc do man trá.
 5. Lời khấn được chính chị Tổng Phụ Trách hay một chị đại diện được ủy quyền tiếp nhận.
 1. Để được chấp nhận cho tuyên khấn trong Dòng, tập sinh cần phải:
 1. Trưởng thành và trong sáng trong động lực tu trì.
 2. Có những đức tính nhân bản, nhất là giản dị, thành thật, vui tươi, hiền hòa, quảng đại.
 3. Có tinh thần tu trì, đức tin sống động và tinh thần cầu nguyện.
 4. Yêu chuộng đời sống cộng đoàn và có đủ năng lực để sống cộng đoàn.
 5. Có ý muốn và khả năng phù hợp với những yêu cầu của cuộc sống và công việc trong Dòng.
 6. Cần mẫn, khôn ngoan và sáng tạo trong khuôn khổ luật Dòng.

Điều 105. Thời hạn

Thời gian khấn tạm thông thường là sáu năm. Nhưng nếu chị Tổng Phụ Trách thấy nên gia hạn khấn tạm cho một trường hợp đặc biệt thì, với sự ưng thuận của ban tổng cố vấn, có thể gia hạn khấn tạm thêm một năm.
[3]

 1. Vì lý do chính đáng, chị Tổng Phụ Trách có thể cho phép một chị em khấn trọn đời trước kỳ hạn nhưng không được sớm hơn ba tháng.[4]
 2. Hai tháng trước khi hết hạn khấn tạm lại, và sáu tháng trước khi khấn trọn đời, chị khấn sinh tự mình đệ đơn lên chị Tổng Phụ Trách xin khấn lại hoặc khấn trọn đời. Sau khi tham khảo ý kiến chị đặc trách khấn tạm và với sự ưng thuận của ban tổng cố vấn, chị Tổng Phụ Trách có thể quyết định cho một khấn sinh khấn lại hoặc khấn trọn đời.

[1] x. DT 18,2; HL 59
[2] x. GL 656
[3] x. GL 655; 657,2
[4] x. GL 657,3