Khấn TạmThời gian Khấn Tạm thường là 6 năm, mục đích huấn luyện trong giai đoạn này nhằm giúp khấn sinh hướng đến sự dâng hiến trọn vẹn và dứt khoát cho Chúa Kitô theo đặc sủng và linh đạo Dòng.

* Để trau dồi thêm khả năng thi hành sứ mạng của Dòng, các em sẽ được học Thần học cơ bản 2 năm hoặc học chuyên sâu 3 năm tại các Học viện Liên tu sĩ ở Sài Gòn.

* Trong giai đoạn Khấn Tạm, chị em có những năm thực tập tông đồ nơi các cộng đoàn của Dòng. Tập thống nhất đời sống nhờ biết hòa hợp các yếu tố của việc đào tạo với đời sống cộng đoàn và xã hội.


Bước sang năm thứ sáu là năm cuối của giai đoạn Khấn Tạm, chị em trở về Nhà Mẹ Hội Dòng chuẩn bị Khấn Trọn đời. Trong thời gian này, chị em được củng cố sâu hơn về đời sống thánh hiến, đời sống thiêng liêng, Hiến Pháp, theo đặc sủng, linh đạo và sứ vụ của Dòng… (HP 103).