An DưỡngKhi tuổi già sức yếu hay tuy còn  trẻ  mà  bệnh  tật,  chị  em  về nhà  Hưu  Dưỡng  để  nghỉ  ngơi, sống  đời  ẩn  dật.  Trong  thời  kỳ này,  Hội  Dòng  giúp  các  chị:sống  thanh  thoát,  an  vui  trong mọi  hoàn  cảnh  (HP  114);  kết hợp  với  Chúa  Giêsu,  chuẩn  bị cho hiến lễ cuối cùng như hành vi tối hậu của tình yêu và dâng hiến; tham dự mọi cách vào mầu nhiệm cứu rỗi (HP 5).