Tiền Tập ViệnSau khi ứng sinh đã hoàn thành chương trình tại Thanh Tuyển viện, các em sẽ được đề cử lên Tiền Tập viện. Thời gian ở Tiền Tập viện từ 6 tháng đến 1 năm.

* Việc đào tạo nhắm đến:

- Trưởng thành nhân bản, đời sống thiêng liêng, tìm hiểu về tính tình và khả năng sống ơn gọi.
- Hiểu đặc sủng và linh đạo dòng.
- Chuẩn bị cho ứng sinh vào Tập viện (HP 93).